ธ.ก.ส. ร่วมจัดกิจกรรม “รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา” ครั้งที่ 2

Feb 06, 2019 -None-

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นายประภัสส์ มาลากาญน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง ปลัดจังหวัดสุรินทร์ พันเอกสาธิต เกิดโภค รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 พันตำรวจเอกสุจริต ปาณเล็ก รองผู้บังคับการภูธรจังหวัดสุรินทร์ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. นายสมเกียรติ กิมาวหา ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และนายชิดชัย สุวิชาเชิดชู  ผอ.ฝอล. ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขันจักรยาน รวมใจภักดิ์ รักษ์ ซแรย์ อทิตยา ครั้งที่ 2  ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย และจุดประกายการท่องเที่ยวชุมชนที่มีศักยภาพให้กับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  โดยใช้เส้นทางจักรยาน Bike Route ที่มีทั้งความงดงามทางธรรมชาติ เช่น อ่างเก็บน้ำอำปึล อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง และศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในโครงการเกษตรอทิตยาทร รวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกปลอดภัย

ทั้งนี้ กิจกรรมการแข่งขันมี 3 ประเภท ได้แก่ ประเภท VIP ระยะทาง 17 กิโลเมตร ประเภทการแข่งขัน ระยะทาง 81 กิโลเมตร และประเภทท่องเที่ยวใจเกินร้อย ระยะทาง 43 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,530 ราย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ร่วมทำความดีเพื่อสังคม อาทิ มอบทุนการศึกษา จักรยาน ทุนอาหารกลางวัน และร่วมปลูกต้นไม้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านคาบ จ.สุรินทร์ โดยคณะนักปั่น VIP

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.