10 ปีข้างหน้า คนคาดหวังเทคโนโลยีเชื่อมทุกประสบการณ์แบบ Smart Living ไปสู่ Smart City

Feb 18, 2019 -None-

บริบทของสังคมที่เปลี่ยนผ่านได้ยกระดับความต้องการพื้นฐานทางกายภาพของมนุษย์สู่ความเป็นดิจิทัลมากยิ่งขึ้น โดยการผนวกเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกสบายด้านอาหารการกิน เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค  ส่งผลให้ภาพสเก็ตซ์ของ “สมาร์ทซิตี้ (Smart City)” และ “สมาร์ทคอมมูนิตี้ (Smart Community)” ที่เคยเป็นเพียงภาพสามมิติ (3D) ได้มีบางส่วนเกิดขึ้นจริงแล้วในปัจจุบัน

ผลสำรวจล่าสุดเกี่ยวกับ “วิถีชีวิตคนเมืองของผู้บริโภคชาวอเมริกันในปี 2030” (US consumer expectations of the city of 2030) จัดทำโดย แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes) ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรและยกระดับคุณภาพชีวิตมนุษย์ ร่วมมือกับบริษัทวิจัยอิสระ CITE Research  ได้นำเสนอให้เห็นถึงแนวโน้มของวิถีชีวิตมนุษย์ใน ที่เทคโนโลยีต่างๆ จะเข้ามามีบทบาทพร้อมช่วยยกระดับประสบการณ์เพื่อการดำรงชีวิตสู่วิถีดิจิทัลเต็มรูปแบบ ทั้งการใช้ชีวิตภายในบ้าน การเดินทาง สุขภาพ รวมทั้งประสบการณ์ในการจับจ่ายใช้สอย โดยคาดว่า ในอีก 10 ปีข้างหน้าคนไทยจะสามารถขยับตัวสู่ Smart Living ด้วยปัจจัยดังนี้

  • โมบายล์วอลเล็ต จะกลายเป็นกระเป๋าเงินที่ถูกใช้แพร่หลายมากขึ้นในอนาคต
  • การเดินทางด้วยระบบขนส่งความเร็วสูงหรือรถไฟความเร็วสูง (Hyperloop) จะเป็นที่ต้องการมากขึ้น ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและความต้องการเดินทางของผู้คน
  • ที่อยู่อาศัยจะถูกติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับสมาชิกในครอบครัวใช้ โมบายล์เข้าถึงและควบคุมระบบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้แบบอัจฉริยะ
  • เทคโนโลยีจะกลายเป็นผู้ช่วยสำคัญในการกำหนดแผนประกันสุขภาพส่วนบุคคล ไม่ใช่เฉพาะที่ระบุในกรมธรรม์แต่ยังสามารถช่วยให้คนดูแลสุขภาพได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ถูกติดตั้งที่บ้านหรือระบบที่รองรับการทำงานผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

โดยการศึกษาฉบับดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญ ที่ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ใช้เป็นแนวทางสำหรับวางกรอบการพัฒนาโครงการ “สมาร์ทซิตี้ (Smart City)” หรือ “เมืองอัจฉริยะ” ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศไทย

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 ที่ต้องการผลักดันให้ประเทศพัฒนาไปเป็นประเทศที่มีรายได้สูง โดยตั้งเป้าพัฒนาสมาร์ทซิตี้ให้เกิดขึ้น 100 เมืองภายในปี 2038 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่อาศัยในเมืองต่างๆ เมื่อเดือนกันยายน ปี 2018 แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) เพื่อผลักดันกลยุทธ์ ‘ดิจิทัลไทยแลนด์’ (Digital Thailand) ภายใต้กรอบความร่วมมือการพัฒนาสมาร์ทซิตี้

การพัฒนาสมาร์ทซิตี้เป็นการวางรากฐานสำคัญให้กับการเปลี่ยนผ่านของระบบเศรษฐกิจประเทศไทย ไม่ใช่เพียงการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเท่านั้น แต่ยังเป็นการขับเคลื่อนอัจฉริยะทางสมอง บ่มเพาะทักษะและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ของคนไทย ให้สามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (IoTs) มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี ความสำเร็จของสมาร์ทซิตี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้อยู่อาศัยสร้างสมาร์ทคอมมูนิตี้ ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญของสมาร์ทซิตี้ให้เป็นจริงขึ้นได้ โดยการปรับรูปแบบการดำรงชีวิต เช่น การปรับใช้ e-payment ให้เกิดขึ้นจริงทั่วเมือง และสนับสนุนเพื่อสร้างสังคมแห่งการเดินทางอย่างอัจฉริยะ

สิ่งที่สำคัญที่สุดขณะนี้คือ การจับตาดูความเคลื่อนไหวของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ทราบและเข้าถึงความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ตามเทรนด์โลก และเทคโนโลยี โดยคำตอบที่ได้รับครั้งนี้ทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์เทคโนโลยีและบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคเพื่อให้พวกเขาสามารถใช้ชีวิตในสมาร์ทซิตี้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด

ประเทศไทยกำลังมุ่งหน้าไปสู่อีกขั้นของการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศไทย 4.0 และถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำประสบการณ์และองค์ความรู้ที่ได้รับการพิสูจน์ในระดับสากลมาร่วมพัฒนาและสร้างโครงการสมาร์ทซิตี้ให้สำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ เตรียมเปิดเวที 3DEXPERIENCE FORUM ในประเทศไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจไทยที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรม S-curve ประกอบด้วย อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ, เกษตรกรรม, ยานยนต์, หุ่นยนต์, การบิน และดิจิทัลเทคโนโลยี ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการนำนวัตกรรมมาปรับใช้และกลายเป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมของตน ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศไทย

ภายในงานนี้ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ จะจัดแสดงโซลูชั่นงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีหลายบริษัทชั้นนำระดับโลก ใน 12 อุตสาหกรรม ได้นำนวัตกรรมล่าสุดนี้ไปใช้งานแล้ว ตั้งแต่อุตสาหกรรมยานยนต์ อวกาศ ไปจนถึงชีววิทยา และทรัพยากรธรรมชาติ

ชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นแนวคิดที่แปลกประหลาด เป็นเพียงไอเดียลมๆ แล้งๆ จากจินตนาการของบรรดานักประดิษฐ์ กำลังพลิกโฉมรูปแบบการทำธุรกิจเพื่อพัฒนาไปสู่ “สมาร์ทซิตี้” ให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย แพลตฟอร์ม 3DEXPERIENCE ของ แดสสอล์ท ซิสเต็มส์ (Dassault Systèmes) จะเป็นเสมือนประตูเปิดให้ธุรกิจไทยได้ก้าวไปสู่โลกของนวัตกรรม ผ่านจินตนาการ การคิดค้น ทดสอบ พัฒนา และสร้างประสบการณ์ร่วมกันในโลกเสมือนจริงที่สามารถสร้างความสำเร็จให้ทุกธุรกิจได้ในที่ท้ายสุด

Technology

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle