8,525
VIEWS

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ส่งโฆษณา Hero In You จุดประกายให้ทุกคนเห็นพลังในตัวเอง

Mar 11, 2019 -None-

การแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมแบงค์ ทำให้แต่ละแบงค์ต้องสร้างความแตกต่างของแบรนด์ที่ชัดเจน เพื่อให้เป็นที่จดจำของลูกค้า เหมือนกับที่ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ได้วาง Positioning ของแบรนด์คือ การสนับสนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้า (Forward) สู่เป้าหมายของตัวเอง ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางและวิสัยทัศน์การขับเคลื่อนของแบรนด์ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ที่สะท้อนจากสินค้าและบริการหลายๆ อย่างที่นำเสนอออกมา ล่าสุดกับการส่งภาพยนตร์โฆษณา Hero In You โดยเนื้อหาได้สอดแทรกเรื่องราวที่เชื่อมโยงกับ Positioning ของแบรนด์ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไว้อย่างลึกซึ้ง

 

ภาพยนตร์โฆษณา “Hero In You” เกิดจาก Insight ที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทยค้นพบว่า คนทำงาน หรือคนเรามักมองเห็นคนอื่น ดีกว่าตัวเราเองเสมอ “You’re ok, I am not ok” บางครั้งเรามักจะมองตัวเองต่ำกว่าความเป็นจริง จนมองไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งเปรียบได้กับการที่เรามักมองเห็นแสงออร่าจากคนอื่น แต่กลับมองไม่เห็นแสงสว่างในตัวเอง ทั้งๆ ที่ทุกคนต่างก็มีพลังที่ซ่อนอยู่ โดยหนังเรื่องนี้สร้างขึ้นจากเรื่องจริงของพนักงานต่างวัย 2 คนที่มีความคิดคล้ายกัน

ตัวละครแรกคือหญิงสาวชื่อ “บิว” ตัวแทนคนทำงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี อยู่มานานจนไม่คิดว่าตัวเองสำคัญ ทำงานไปเท่าที่ได้รับมอบหมาย ไม่เคยคิดว่าตัวเองมีประโยชน์ หรือมีความสำคัญกับองค์กร

ตัวละครที่สองคือชายหนุ่มชื่อ “แจ็ค” ตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเรียนจบ เพิ่งเริ่มทำงาน และเพิ่งผ่านการทดลองงาน มักคิดว่าตัวเองเป็นพนักงานใหม่ มีประสบการณ์น้อย ไม่ค่อยมีความสำคัญกับองค์กรเช่นเดียวกัน

ทั้งหมดคือ Insight  ของชีวิตวัยทำงานทั่วไป ที่สะท้อนผ่านความคิดของตัวละครทั้ง 2 ซึ่งในหนังจะสอดแทรกให้เห็นมุมมองของเพื่อนร่วมงาน ที่มองกลับมายังบิว และแจ็ค ซึ่งทุกคนล้วนมองต่างจากสิ่งที่เจ้าตัวคิด ทุกคนกลับมองเห็นความสำคัญและคุณค่าในตัวของบิว กับแจ็ค หลังดูจบ หนังเรื่องนี้จะจุดประกายให้คนดูกลับมามองตัวเองว่า ในขณะที่เราเห็นคนอื่นๆ เป็นฮีโร่สำหรับเรา แต่ในเวลาเดียวกัน ตัวเราเองอาจเป็นฮีโร่ของใครบางคนก็ได้

สำหรับในแง่ของการสร้าง Brand ของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย คือการผลิต VDO content ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนรู้สึก Feel Good เชื่อมั่นในตัวเอง และรู้สึกมีพลังบวกที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งดีๆ ซึ่งหนังโฆษณาเรื่องนี้ ทำให้เราได้เห็นภาพการเชื่อมต่อเรื่องราวระหว่างคอนเทนต์และเป้าหมายหลักของแบรนด์ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งก็คือการตอกย้ำแนวความคิดที่มุ่งสนับสนุนให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้า (Forward) สู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยการที่จะก้าวไปข้างหน้าได้นั้น จะต้องเริ่มจากการที่เราเห็นคุณค่าในตัวเองก่อน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จึงเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนให้ทุกคน เชื่อในพลังของตัวเอง เพื่อก้าวสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้

#ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย #CIMBTHAIBank #ForwardTogether #เชื่อพลังที่มีในตัวคุณ #HeroInYou #Brand

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.