Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno
7,099
VIEWS

บัณฑูร ล่ำซำ 5ปี NanSandbox "เรายังไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไร แต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเรายังไม่รู้อะไร"

Feb 26, 2019 S.Vutikorn

ถึงวันนี้โครงการรักษ์ป่าน่าน ที่เกิดจากความตั้งใจของคุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย ที่อยากจะฟื้นฟูพื้นที่ป่าในจังหวัดน่านก็เดินทางเข้าสู่ปีที่ 5 และได้พัฒนาต่อยอดจนมาเป็นโครงการ “Nan Sandbox” ที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในปี 2561 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการบริหารพื้นที่รูปแบบพิเศษเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดน่านอย่างยั่งยืนNan Sandbox” ที่คุณบัณฑูรวางไว้ประกอบไปด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ

1. แก้ไขปัญหาด้านที่ดิน-ป่าไม้เพื่อให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ถูกต้องตามกฎหมายและปรับคืนพื้นที่มาเป็นสภาพป่า

2. จัดหาเงินทุนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนระบบการผลิตทางการเกษตรและการเลี้ยงชีพในช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน

3. ปรับเปลี่ยนระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวไปสู่การผลิตหรืออาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีรายได้เพียงพอและยกระดับคุณภาพชีวิต

 

ตลอดระยะเวลา 5 ปี ต้องยอมรับว่าความคืบหน้าในเชิงรูปธรรมนั้นยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากนัก เหตุผลมาจากต้องใช้เวลาเคลียร์เรื่องข้อกฎหมายตาม ...ป่าสงวนแห่งชาติ รวมถึงใช้เวลาในการสำรวจสำมะโนครัวประชากรอย่างละเอียดใหม่เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นจำนวนประชากรที่แท้จริง, พื้นที่ครอบครองสิทธิ์, ข้อมูลการครอบครองที่ดินที่ใช้ทำมาหากิน, รายได้ของครัวเรือน ฯลฯ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดมาเทียบกับของเดิมเพื่อพิสูจน์ว่าแต่ละปีน่านต้องเสียพื้นที่ป่าเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นเท่าเท่าใด และปัจจุบันยังคงเหลือพื้นที่ป่าที่สมบูรณ์อยู่เท่าไหร่ 

 

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อจัดทำเป็น ชุดคู่มือผู้นำชุมชนที่รวบรวมข้อมูลทุกอย่างในแต่ละตำบลเอาไว้ อาทิ ใครมีที่ดินเท่าไหร่ มีหนี้สินเท่าไหร่ โดยเก็บข้อมูลเป็นรายครัวเรือน เพื่อที่จะนำเอาข้อมูลนี้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาระยะยาว

คุณบัณฑูร อธิบายว่า โจทย์แรกที่ต้องหาคำตอบ คือทำให้ทุกฝ่ายต้องมองตรงกัน ซึ่งคู่มือชุมชนชุดดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นการนำเดินการส่วนแรก คือ การจัดสรรพื้นที่ให้ถูกต้องเป็นจริงขึ้นมา ซึ่งหลักการใหญ่ๆตอนนี้สามารถบรรลุข้อตกลงได้แล้ว 

นั่นคือ เหตุผลที่ว่าทำไมต้องใช้เวลานานสำหรับทำชุดข้อมูลให้ถูกต้องและอัพเดทมากที่สุด

ระหว่างนี้ คุณบัณฑูรก็ต้องเดินสายเชิญหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมารับฟังปัญหา ซึ่งก็ถือเป็นความโชคดีที่รัฐบาลชุดนี้เข้าใจ, รับฟังและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

 

ถือเป็นความโชคดีที่ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ทางภาครัฐได้มีการปรับแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับพ...ป่าสงวน และอุทยานแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นการคลายล็อกทางนิติศาสตร์ทำให้ Nan Sandbox สามารถเดินต่อไปได้เร็วขึ้น

นอกเหนือจากเรื่องกฎหมายแล้ว สิ่งสำคัญที่คุณบัณฑูรให้ความสำคัญไม่แพ้กัน ก็คือ การลงไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านในพื้นที่ให้รับรู้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจาก Nan Sandbox ถูกนำมาใช้ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหน

 
 

เปิดสูตร 72-18-10

จังหวัดน่านมีพื้นที่ทั้งหมด 7,601,930 ไร่ ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ป่าสงวนตาม ...ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 6,435,792 ไร่ หรือคิดเป็น 85% ของพื้นที่ทั้งจังหวัดน่าน แต่ในความเป็นจริงตัวเลขในปี 2559 พบว่าพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดน่านลดลงเหลือเพียง 4,564,996 ไร่

 

เท่ากับว่าพื้นที่ป่าถูกชาวบ้านบุกรุกเข้าไปเพื่อทำการเกษตรถึง 1,870,796 ไร่ หรือประมาณ 28 % ของพื้นที่ป่าสงวนทั้งหมด

ต้องยอมรับว่า ที่แนวคิดรักษ์ป่าน่านในวันแรกสามารถพัฒนามาสู่แนวคิด Nan Sandbox นั้นมาจากประสบการณ์ในการบริการงานภาคธุรกิจของคุณบัณฑูรอย่างแท้จริง

 

จากแนวคิดที่ขีดเขียนบนแผ่นกระดาษ คุณบัณฑูรได้มีการดึงเอาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและเอกชนเพื่อศึกษาปัญหาและหาทางแก้ไขในรูปแบบ Win - Win คือ ทุกฝ่ายต้องได้ผลประโยชน์ร่วมกัน ไม่ใช่การหักดิบ

จึงเป็นที่มาของการจัดสรรที่ดินแบบ 72-18-10 

 

กล่าวคือ การจัดสรรที่ดินป่าสงวนจังหวัดน่านทั้ง 15 อำเภอ 99 ตำบล 924 หมู่บ้านโดยเฉพาะพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินในเขต ป่าสงวนคุณภาพลุ่มน้ำชั้น 1, 2, 3, 4, และ 5 จะบริหารจัดการพื้นที่เขตป่าสงวนตามสัดส่วนดังนี้

72% คือ พื้นที่ป่าสงวนที่สมบูรณ์ที่เหลือในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนจะช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู่ตลอดไป

18% คือ พื้นที่ทำกินในเขตป่าที่เกษตรกรน่านยินดีฟื้นฟูกลับมาเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่โดยรัฐจะอนุญาตให้เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจใต้ต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ส่วนนี้ได้

10% คือ พื้นที่ที่จัดสรรให้ปลูกพืชเศรษฐกิจได้เต็มที่ (แต่ยังคงเป็นป่าสงวนโดยกฎหมาย)

เรียกว่าคณะทำงานต้องใช้เวลาเกือบทั้งปีในการหาตัวเลขการใช้ประโยชน์ที่ทำกินในเขตป่าทั้งจังหวัดน่าน เพื่อที่จะคำนวณออกมาเป็นตัวเลขที่เหมาะสม เพื่อไปเจรจาทำความเข้าใจกับชาวบ้านในเรื่องที่จะต้องคืนพื้นที่ป่าบางส่วนเพื่อปลูกคืนกลับเป็นต้นไม้ใหญ่

 

2562 หาทุนสนับสนุน

1 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการ Nan Sandbox ชุดใหญ่อันประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เอกชน และตัวแทนจากชุมชน 15 อำเภอ 99 ตำบล 924 หมู่บ้าน ได้มาประชุมเพื่ออัพเดทโครงการที่บ้านเจ้าสัวอีกครั้ง

ครั้งนี้ เจ้าสัวบัณฑูร กล่าวว่า โครงการนี้เดินหน้ามาไกลพอสมควรนับตั้งแต่วันแรก เพราะว่าตอนนี้จังหวัดมีข้อมูลที่อัพเดทและถูกต้องจากทุกตำบล ซึ่งจังหวัดอื่นไม่มี ส่วนในปีนี้จะทำภารกิจให้บรรลุให้ได้เพื่อต้องการให้เป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาการบุกรุกป่า โดยที่รัฐกับประชากรยังสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยเริ่มคิดไปถึงขั้นตอนการหาเงินทุนที่จะมาสนับสนุนโครงการในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งนี้

อย่างที่ผมสื่อความมาโดยตลอดว่าการที่จะให้คนเปลี่ยนวิถีของการทำมาหากินจากเดิมมาปลูกอะไรใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พื้นที่เดิม เคยปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพดต้องมาปลูกเป็นต้นไม้อื่น และไม่ได้รายได้ในช่วงแรก ถ้าตรงนี้ไม่มีงบประมาณมาช่วยในการเปลี่ยนผ่าน มนุษย์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนวิถีการทำมาหากินได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นที่เราไปเสนอรัฐบาลตั้งแต่ต้นว่าเงินที่จะช่วยเหลือในการเปลี่ยนผ่านมันต้องมี

แต่ถ้าเราเอาเงินมาจากงบประมาณของรัฐบาลจะมีความยุ่งยากมาก ทั้งในแง่ของการที่จะไปตั้งงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งจะเป็นประเด็นการเมืองอย่างยิ่ง อันที่ 2 ถ้าเป็นงบหลวง ความคล่องตัวในการที่จะชดเชยให้กับประชาชนจะไม่มี เพราะฉะนั้นทางออกที่ดีที่สุดก็คือ การหาเงินจากข้างนอก เป็นเงินที่เจ้าของเงินอยากจะช่วย อยากจะให้เกิดการแก้ปัญหา โดยเงินทั้งหมดจะถูกบริหารผ่านมูลนิธิรักษ์ป่าน่านที่มี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน

 

เจ้าสัวบัณฑูรยังอธิบายเพิ่มเติมว่า Nan Sandbox นี้ถือเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่จะใช้วิธีการหาแหล่งเงินทุนทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ เพราะโครงการนี้ถือเป็นโครงการที่แก้ปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมของโลกด้วยเช่นกัน

นอกจากจะจัดสรรพื้นที่ทำกินให้ถูกต้องตามกฎหมายทั้งจังหวัด รวมถึงการระดมทุนเพื่อให้ชาวบ้านมีเงินไม่ขาดมือในระหว่างการเปลี่ยนผ่านแล้ว อีกหนึ่งความท้าทายของโครงการ Nan Sandbox ก็คือ ต้องหาทางพาชุมชนทั้งจังหวัดไปสู่การทำมาหากินในระดับที่สูงขึ้น พืชเดิมๆ ไม่ได้ เพราะพื้นที่ในจังหวัดน่านก็มีอยู่เท่าเดิมแค่นี้ การปลูกพืชที่มีมูลค่าต่ำ ไม่ได้ราคา หรือปลูกมาแล้วขายไม่เป็น เราก็จะไม่มีวันหลุดพ้นจากวงโคจรเดิม

สำหรับเงินจากกองทุนนี้ คณะทำงานจะมีการวางแผนต่อไปว่า ในสภาพแวดล้อมของจังหวัดน่าน โอกาสใหม่ของเกษตรกรคืออะไร และเงินช่วยเหลือช่วงเปลี่ยนผ่านนี้แต่ละครอบครัวจะได้จัดสรรมากน้อยแค่ไหนถึงจะเหมาะสมที่จะสามารถประคับประคองให้ครอบครัวอยู่ได้ เพราะแต่ละครอบครัวมีบริบทที่ไม่เหมือนกัน และมีความต้องการที่แตกต่างกัน

โดยเงินช่วยเหลือดังกล่าวนี้ จะเรียกว่า เงินสนับสนุนให้เกิดการสร้างโอกาสใหม่ แทนเงินชดเชย ไม่เช่นนั้นจะมีเกษตรกรเข้าใจผิดว่า เลิกปลูกพืชชนิดเดิมแล้วจะได้เงินเท่าเดิมโดยที่ไม่ได้ทำอะไร

สร้างความรู้ใหม่

ส่วนแผนงานในอนาคตของ Nan Sandbox นับจากนี้ไป จะเป็นการนำองค์ความรู้ทุกศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนวิถีทำกินให้เกษตรกร จากข้อมูลที่มี

 

เพราะฉะนั้นต้องตระหนักว่าเรายังต้องไปอีกไกล แต่เราก็มาได้ไกลกว่าที่ใครเคยคิดว่าเราจะมาได้ มาไกลกว่าที่จังหวัดไหนเคยเดินมา เรามาไกลแต่เราก็ต้องไปอีกไกล เราต้องศึกษาความรู้ใหม่ๆ

อย่างน้อยที่สุดตอนนี้กลไกลของภาครัฐพร้อม ข้อมูลเบื้องต้นที่เราเก็บกันมาก็พร้อม เราก็ต้องทำงานต่อไปด้วยกัน ด้วยการหาวิธีการทำมาหากินที่สูงกว่าเดิม ไม่เช่นนั้นเราก็จะกลับไปสู่จุดเดิม ประชาชนก็ไม่ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ประเทศเราก็ไม่ได้ป่าที่ดี เราก็แพ้กันทั้งประเทศ เพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมปล่อยให้เป็นแบบนั้น

 

โดยพืชทางเลือกที่มีราคาดีๆ และมีระบบตลาดรองรับในเบื้องต้น อาทิ กาแฟ, โกโก้, ไผ่, เห็ด ฯลฯ แต่หัวใจสำคัญของการเลือกพืชที่จะมาปลูกทดแทนนั้นจะอยู่ที่ปัจจัยแวดล้อมว่าสามารถนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างอำนาจการต่อรองได้

 

ถามว่าจะปลูกอะไร ตอบตรงๆ เกิดมาผมก็ยังไม่เคยทำ นี่เป็นโจทย์ใหม่ของทุกคน แต่หลักการ คือว่าเรายังไม่รู้ว่าคำตอบคืออะไร แต่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่าเรายังไม่รู้อะไร ตรงนี้สำคัญ เรารู้ว่าเรายังไม่รู้อะไรเราจะได้ไปหาองค์ความรู้นั้นมา หาเพื่อให้รู้ว่าพืชประเภทไหนปลูกในภูมิประเทศ ภูมิอากาศอย่างไร มีตลาดไหนมารองรับ การเข้าถึงตลาดคืออะไร นั่นคือคำถามที่ต้องถาม

ไม่ใช่ว่าปลูกกาแฟ ตื่นเช้ามาปลูกกาแฟกันหมดแล้วฉันจะรอด ไม่ใช่ มันต้องคิดต่อว่า ปลูกเป็นหรือเปล่า ปลูกแล้วจะไปคั่วที่ไหน สร้างยี่ห้ออย่างไร ขายใคร ขายเท่าไหร่ นี่คือคำถามที่ต้องถาม คุณมาถามผมว่าต้องปลูกอะไร ผมตอบว่าปลูกอะไรก็ได้ ปลูกกัญชายังได้ถ้าถูกกฎหมาย เราจะไม่ได้เห็นคำตอบนี้จนกระทั่งเราเห็นคนอยู่รอดจริงๆ เรายังมีอีกหลายคำถามที่ต้องถาม แต่เป็นคำถามที่ทุกคนต้องถามเจ้าสัวบัณฑูร กล่าวทิ้งท้าย

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort