Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

การศึกษาคือรากฐานสำคัญของชีวิต พานาโซนิคเดินหน้ามอบทุน ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต

Mar 05, 2019 -None-

พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น และกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย เดินหน้ามอบทุนการศึกษา ทุนพานาโซนิค ปั้นวิศวะ สร้างอนาคต (Panasonic Future Gear Scholarship)” แก่น้องนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 2 ในมหาวิทยาลัยรัฐบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยเป็นทุนที่สนับสนุนจนจบระดับปริญญาตรี ต่อเนื่องตลอด 3 ปี และสนับสนุนการเรียนภาษาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นทุนที่ไม่มีภาระผูกพันหลังจบการศึกษา จำนวนปีละ 10 ทุน รวมมูลค่า 1,350,000 บาท  ทั้งนี้เป็นการวางรากฐานที่สำคัญของชีวิต เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาประเทศชาติต่อไป

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย กล่าวว่า พานาโซนิคมุ่งมั่นในการตอบแทนสังคม เรามีนโยบายในการพัฒนาคน ก่อนที่จะพัฒนาสินค้า โดยทุนนี้จะมอบให้กับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ 7 สาขา คือ สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Engineering), วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical Engineering), วิศวกรรมอุตสาหการ (Industrial Engineering), วิศวกรรมคอมพิวเตอร์(Computer Engineering), วิศวกรรมไฟฟ้า(Electrical Engineering), วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics Engineering) และวิศวกรรมเคมี (Chemical Engineering)  นอกจากนี้  นักศึกษายังสามารถเลือกเรียนภาษาที่สนใจเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะและพัฒนาของตัวเองอีกด้วย   และจนถึงปัจจุบันได้ดำเนินการมอบทุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว ขอแสดงความยินดี และขอต้อนรับนักศึกษา ทั้ง 10 คนเข้ามาเป็นครอบครัวพานาโซนิคของเรา 

ด้าน นางสาวอรทัย ครุฑหุ่น  นายโชคอนันต์ แก้วกัลยา และ นายสิรคุปต์ บัวเขียว นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวแสดงความรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับทุนในครั้งนี้ และจะนำทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ ไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เมื่อเรียนจบจะนำความรู้ความสามารถที่ได้เรียนมาไปช่วยพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวสิริกร สาวสวรรค์ สาขาวิศวกรรมเคมี และ นายนิฟารุก หะยีวาเงาะ จากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล ต่างรู้สึกดีใจ และขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างพานาโซนิค ที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย โดยให้สัญญาว่าจะตั้งใจเรียนเพื่อให้คุ้มค่ากับทุนการศึกษาที่ได้รับในครั้งนี้

นายนรินทร์ ปั้นทอง และ นายพันธวิศ จินดาวัฒน์   นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ “ขอบคุณพานาโซนิคมากๆ นอกจากจะได้รับทุนการศึกษาตลอด 3 ปี แล้ว ยังดีใจที่ได้ทุนเรียนภาษาเพิ่มเติม เพราะปัจจุบันนี้ภาษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ เช่นกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับพวกเราแน่ๆ ครับ”

 

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางสาวกชกร เข็มทองหลาง นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเคมี  และ นางสาวชนิกานต์ แก้วทอง  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  กล่าวว่า “พวกเราดีใจมากที่ได้รับทุนการศึกษาจากพานาโซนิค เพราะนอกจากจะเป็นอีกกำลังใจให้เราตั้งใจเรียนแล้ว เราคิดว่าทุนนี้จะช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว พวกเราจะตั้งใจเรียน และเมื่อเรียนจบจะนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง ทำงานตอบแทนพ่อแม่ และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมต่อไป”

 

ด้านนายชิตวร อักษร  นักศึกษาจากสาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า “ขอขอบคุณพานาโซนิคที่มอบทุนการศึกษาให้ผม นับเป็นโอกาสดีๆ ในชีวิต ผมจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่ และอยากฝากถึงน้องๆ รุ่นต่อไป หากว่าอยากได้รับทุนการศึกษาเหมือนพวกเราก็ขอให้ตั้งใจเรียนและติดตามข่าวสารได้ เพราะเป็นทุนพานาโซนิคนี้ จัดขึ้นทุกปี”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort