24,772
VIEWS

นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand สุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน

Mar 08, 2019 S.Worapol

แบรนด์ ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจในทุกยุค ทุกสมัย นั่นเป็นความเชื่อของนิตยสารแบรนด์เอจที่มุ่งมั่นในการผลิตคอนเทนต์เพื่อชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์และกรณีศึกษาด้านแบรนด์ในมิติต่างๆ

ในปีนี้นิตยสารแบรนด์เอจกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 เราเห็นพัฒนาการของภาคธุรกิจที่หันมาใส่ใจกับเรื่องแบรนด์ และนั่นคือหนึ่งในความภูมิใจของเราที่เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับแบรนด์ของภาคธุรกิจต่างๆ

แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy 2019 ???  ผลสำรวจด้านแบรนด์กลุ่มแรกของเมืองไทย

Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในช่วงเดินกรกฎาคม ปี 2000 แต่เป็นงานวิจัยเฉพาะเขตในกรุงเทพมหานคร  และได้ดำเนินการวิจัยสำรวจอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน แต่เป็นการวิจัยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เมื่อนับเป็นจำนวนครั้ง  เท่ากับงานวิจัย Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy???   ได้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารแบรนด์เอจมาแล้วถึง 20 ครั้ง

ธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแบรนด์เอจ อธิบายว่า “ในแต่ละปี ก็มีความแตกต่างตามความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมที่แต่ละแบรนด์ดำเนินการ วันนี้  การขับเคลื่อนประเทศไทยเกือบทุกสำนัก เริ่มกล่าวถึงประเทศไทยในยุค 5.0  ที่จะใช้นวัตกรรมในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมในทุกมิติ

Social Media ก็ยังเป็นสื่ออันทรงพลังที่ทะลุทะลวงทุกมิติในการเข้าถึงผู้บริโภค  และนับวันก็จะเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การสร้างการรับรู้ในเรื่องของแบรนด์ก็เริ่มมีความยากมากขึ้น

สังคม Social จะสร้างปรากฏการณ์แบบสุดโต่ง แบรนด์ใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นในช่วงพริบตา  หรืออาจตายในช่วงข้ามคืนก็ได้

การสื่อสารทางด้านแบรนด์  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน”

Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy 2019 ?  จึงเป็นดัชนีที่ช่วยกระตุ้นให้เจ้าของแบรนด์ให้ความสำคัญกับแบรนด์  หลายองค์กรได้นำผลดังกล่าวมาเป็น KPI ในการประเมินในเรื่องแบรนด์  และผลงานของผู้บริหาร

ทีมวิจัยสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand  และ Why We Buy 2019?  จึงยิ่งต้องให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด รวมถึงการเพิ่มความเข้มข้นกับมาตรฐานขั้นสูงของระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มาเที่ยงตรงมากที่สุด     

โดยความร่วมมือของทีมวิจัยแบรนด์เอจกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในการยกระดับงานวิจัยโดยปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถาม  การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลจากทั่วประเทศ โดยนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องแบบบูรณาการ

ในปีนี้ ทีมวิจัย BrandAge ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังต่อไปนี้

  • ภาคเหนือ รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
  • ภาคใต้ ผศ.เกื้อกูล สุนันทเกษม หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ภาคตะวันออก ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคกลาง อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ อาจารย์ฉันทนา ปาปัดถา  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand  และ Why We Buy 2019 ?   ที่ถูกพัฒนาขึ้น จะถูกนำมาทำการ Pre-test ทุกครั้ง ก่อนระดมทีมจากศูนย์วิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนจากทั่วทุกภาคเก็บข้อมูล ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลจากอาจารย์ในแต่ละภาคและทีมวิจัย BrandAge 

ข้อสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2018  ส่วนใหญ่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค

Thailand’s Most Admired Brand  และ Why We Buy 2019?  มีรายละเอียดของแต่ละหมวดสินค้าตั้งแต่หมวดที่ 1 – 7  ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 เครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค แบ่งเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. แชมพูสระผม และครีมนวด

2. สบู่และครีมอาบน้ำ

3. ยาสีฟัน

4. ครีมบำรุงผิว

5. ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า

6. สินค้าขายตรง

7. ยารักษาโรค

หมวดที่ 2 อาหาร และเครื่องดื่ม แบ่งเป็น 11 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

2. ปลากระป๋อง

3. กาแฟพร้อมชงและพร้อมดื่ม

4.  ชาพร้อมดื่ม

5. เครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัล

6. นมพร้อมดื่มยูเอชที

7. น้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม

8. น้ำอัดลม

9. เครื่องดื่มบำรุงกำลัง

10. เบียร์

11. สุรา

หมวดที่ 3  เครื่องใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. เครื่องรับโทรทัศน์ LED TV

2. เครื่องปรับอากาศ

3. เครื่องซักผ้า

4. ตู้เย็น

5. หลอดไฟฟ้า

หมวดที่ 4 ผลิตภัณฑ์ IT และดิจิทัล  แบ่งเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

2. คอมพิวเตอร์พกพา

3. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

4. พรินเตอร์

5. กล้องดิจิทัล

6. ระบบผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

7. โทรศัพท์เคลื่อนที่

หมวดที่ 5 ยานยนต์ แบ่งเป็น 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

2. รถกระบะบรรทุก 1 ตัน

3. รถจักรยานยนต์

4. แบตเตอรี่รถยนต์

5. ยางรถยนต์

6. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

7. ฟิล์มติดรถยนต์

8. สถานีบริการน้ำมัน      

หมวดที่ 6 ธนาคาร ร้านอาหาร ค้าปลีก แบ่งเป็น 12 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. ธนาคาร

2. ธนาคารรัฐเฉพาะกิจ

3. ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี

4. บัตรเครดิต

5 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

6. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

7. ประกันชีวิต

8. ประกันภัย

9. ร้านอาหาร (Chain)

10. ร้านกาแฟสมัยใหม่

11. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกสมัยใหม่

12. ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง

หมวดที่ 7 วัสดุก่อสร้าง แบ่งเป็น 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. สีทาภายใน/ภายนอก

2. ปูนซีเมนต์

3. กระเบื้องปูพื้น/กรุผนัง

4. กระเบื้องมุงหลังคา

5. เครื่องสุขภัณฑ์

6. ไม้และวัสดุทดแทนไม้

7. ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

8. บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วันนี้กองบรรณาธิการ BrandAge Online ได้รวบรวมผลสำรวจทั้งหมดมาไว้ในที่นี้แล้ว แต่ละหมวด แบรนด์ไหนจะได้แชมป์ ลองไปดูกันเลยครับ

สุดท้าย ทีมงานวิจัย BrandAge ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับแบรนด์ต่างๆ ที่เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภคในปี 2019

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle