18,048
VIEWS

นิตยสารแบรนด์เอจ เปิดผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand สุดยอดแบรนด์ครองใจมหาชน

Mar 08, 2019 S.Worapol

แบรนด์ ก็ยังคงเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจในทุกยุค ทุกสมัย นั่นเป็นความเชื่อของนิตยสารแบรนด์เอจที่มุ่งมั่นในการผลิตคอนเทนต์เพื่อชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์และกรณีศึกษาด้านแบรนด์ในมิติต่างๆ

ในปีนี้นิตยสารแบรนด์เอจกำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 เราเห็นพัฒนาการของภาคธุรกิจที่หันมาใส่ใจกับเรื่องแบรนด์ และนั่นคือหนึ่งในความภูมิใจของเราที่เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับแบรนด์ของภาคธุรกิจต่างๆ

แน่นอนว่าเรากำลังพูดถึงผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy 2019 ???  ผลสำรวจด้านแบรนด์กลุ่มแรกของเมืองไทย

Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรก ในช่วงเดินกรกฎาคม ปี 2000 แต่เป็นงานวิจัยเฉพาะเขตในกรุงเทพมหานคร  และได้ดำเนินการวิจัยสำรวจอีกครั้งในช่วงเดือนธันวาคม ปีเดียวกัน แต่เป็นการวิจัยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

เมื่อนับเป็นจำนวนครั้ง  เท่ากับงานวิจัย Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy???   ได้ถูกตีพิมพ์ในนิตยสารแบรนด์เอจมาแล้วถึง 20 ครั้ง

ธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหาร นิตยสารแบรนด์เอจ อธิบายว่า “ในแต่ละปี ก็มีความแตกต่างตามความเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมที่แต่ละแบรนด์ดำเนินการ วันนี้  การขับเคลื่อนประเทศไทยเกือบทุกสำนัก เริ่มกล่าวถึงประเทศไทยในยุค 5.0  ที่จะใช้นวัตกรรมในทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้เกิดมูลค่าเพิ่มจากการขับเคลื่อนผ่านนวัตกรรมในทุกมิติ

Social Media ก็ยังเป็นสื่ออันทรงพลังที่ทะลุทะลวงทุกมิติในการเข้าถึงผู้บริโภค  และนับวันก็จะเพิ่มความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การสร้างการรับรู้ในเรื่องของแบรนด์ก็เริ่มมีความยากมากขึ้น

สังคม Social จะสร้างปรากฏการณ์แบบสุดโต่ง แบรนด์ใหม่ๆ อาจเกิดขึ้นในช่วงพริบตา  หรืออาจตายในช่วงข้ามคืนก็ได้

การสื่อสารทางด้านแบรนด์  จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน”

Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy 2019 ?  จึงเป็นดัชนีที่ช่วยกระตุ้นให้เจ้าของแบรนด์ให้ความสำคัญกับแบรนด์  หลายองค์กรได้นำผลดังกล่าวมาเป็น KPI ในการประเมินในเรื่องแบรนด์  และผลงานของผู้บริหาร

ทีมวิจัยสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand  และ Why We Buy 2019?  จึงยิ่งต้องให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด รวมถึงการเพิ่มความเข้มข้นกับมาตรฐานขั้นสูงของระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้มาเที่ยงตรงมากที่สุด     

โดยความร่วมมือของทีมวิจัยแบรนด์เอจกับอาจารย์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในการยกระดับงานวิจัยโดยปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถาม  การจัดเก็บข้อมูล และประมวลผลข้อมูลจากทั่วประเทศ โดยนำข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในแต่ละปีมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้สอดคล้องแบบบูรณาการ

ในปีนี้ ทีมวิจัย BrandAge ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ  ดังต่อไปนี้

  • ภาคเหนือ รศ.ดร.พิธากรณ์ ธนิตเบญจสิทธิ์ คณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
  • ภาคใต้ ผศ.เกื้อกูล สุนันทเกษม หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
  • ภาคตะวันออก ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รศ.ดร.เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดี คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และภาคกลาง อาจารย์อรรถการ สัตยพาณิชย์ คณบดี คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และ อาจารย์ฉันทนา ปาปัดถา  คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

โดยแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand  และ Why We Buy 2019 ?   ที่ถูกพัฒนาขึ้น จะถูกนำมาทำการ Pre-test ทุกครั้ง ก่อนระดมทีมจากศูนย์วิจัยจากมหาวิทยาลัยที่เป็นตัวแทนจากทั่วทุกภาคเก็บข้อมูล ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลจากอาจารย์ในแต่ละภาคและทีมวิจัย BrandAge 

ข้อสรุปของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2018  ส่วนใหญ่เป็นการปรับให้สอดคล้องกับตลาดที่เปลี่ยนแปลงจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อ ตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของผู้บริโภค

Thailand’s Most Admired Brand  และ Why We Buy 2019?  มีรายละเอียดของแต่ละหมวดสินค้าตั้งแต่หมวดที่ 1 – 7  ดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 เครื่องใช้ส่วนตัวและยารักษาโรค แบ่งเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. แชมพูสระผม และครีมนวด

2. สบู่และครีมอาบน้ำ

3. ยาสีฟัน

4. ครีมบำรุงผิว

5. ผลิตภัณฑ์ล้างหน้า

6. สินค้าขายตรง

7. ยารักษาโรค

หมวดที่ 2 อาหาร และเครื่องดื่ม แบ่งเป็น 11 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

2. ปลากระป๋อง

3. กาแฟพร้อมชงและพร้อมดื่ม

4.  ชาพร้อมดื่ม

5. เครื่องดื่มฟังก์ชั่นนัล

6. นมพร้อมดื่มยูเอชที

7. น้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม

8. น้ำอัดลม

9. เครื่องดื่มบำรุงกำลัง

10. เบียร์

11. สุรา

หมวดที่ 3  เครื่องใช้ไฟฟ้า แบ่งเป็น 5 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. เครื่องรับโทรทัศน์ LED TV

2. เครื่องปรับอากาศ

3. เครื่องซักผ้า

4. ตู้เย็น

5. หลอดไฟฟ้า

หมวดที่ 4 ผลิตภัณฑ์ IT และดิจิทัล  แบ่งเป็น 7 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ

2. คอมพิวเตอร์พกพา

3. ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

4. พรินเตอร์

5. กล้องดิจิทัล

6. ระบบผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

7. โทรศัพท์เคลื่อนที่

หมวดที่ 5 ยานยนต์ แบ่งเป็น 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล

2. รถกระบะบรรทุก 1 ตัน

3. รถจักรยานยนต์

4. แบตเตอรี่รถยนต์

5. ยางรถยนต์

6. น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์

7. ฟิล์มติดรถยนต์

8. สถานีบริการน้ำมัน      

หมวดที่ 6 ธนาคาร ร้านอาหาร ค้าปลีก แบ่งเป็น 12 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. ธนาคาร

2. ธนาคารรัฐเฉพาะกิจ

3. ธนาคารเพื่อกิจการเอสเอ็มอี

4. บัตรเครดิต

5 สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

6. สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ

7. ประกันชีวิต

8. ประกันภัย

9. ร้านอาหาร (Chain)

10. ร้านกาแฟสมัยใหม่

11. ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกสมัยใหม่

12. ร้านสะดวกซื้อ 24 ชั่วโมง

หมวดที่ 7 วัสดุก่อสร้าง แบ่งเป็น 8 กลุ่มผลิตภัณฑ์

1. สีทาภายใน/ภายนอก

2. ปูนซีเมนต์

3. กระเบื้องปูพื้น/กรุผนัง

4. กระเบื้องมุงหลังคา

5. เครื่องสุขภัณฑ์

6. ไม้และวัสดุทดแทนไม้

7. ร้านจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์

8. บริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

วันนี้กองบรรณาธิการ BrandAge Online ได้รวบรวมผลสำรวจทั้งหมดมาไว้ในที่นี้แล้ว แต่ละหมวด แบรนด์ไหนจะได้แชมป์ ลองไปดูกันเลยครับ

สุดท้าย ทีมงานวิจัย BrandAge ขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับแบรนด์ต่างๆ ที่เป็นที่น่าเชื่อถือของผู้บริโภคในปี 2019

Research

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.