ธนาคารไทยพาณิชย์ คว้ารางวัลธนาคารที่น่าเชื่อถือสูงสุด ในงาน Thailand's Most Admired Brand 2019

Mar 20, 2019 -None-

ธนาคารไทยพาณิชย์ รับรางวัล “ธนาคารที่น่าเชื่อถือสูงสุด” ในงาน Thailand's Most Admired Brand 2019 โดยธนาคารได้รับคัดเลือกให้เป็นแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือสูงสุดในกลุ่มธนาคารโดยรางวัลนี้เป็นผลวิจัยที่นิตยสาร BrandAgeจัดทำขึ้นเพื่อค้นหาแบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภค ซึ่งในปีนี้นับเป็นปีที่ 19 ของการทำผลวิจัย ด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำจากทั่วประเทศรางวัลดังกล่าวนับเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของธนาคารไทยพาณิชย์ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทั้งความรวดเร็วในการปรับตัว รวมถึงยึดมั่นในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด โดยมีนายธนา เธียรอัจฉริยะ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานการตลาดธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้แทนธนาคารรับมอบรางวัล 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.