วิริยะประกันภัย รับรางวัล“Thailand's Most Admired Brand” ครองความน่าเชื่อถือสูงสุด16 ปีต่อเนื่อง

Mar 26, 2019 -None-

ปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge / ประธานกิตติมศักดิ์ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, ธนเดช กุลปิติวัน บรรณาธิการบริหารนิตยสาร BrandAge และ ธนกฤษ  ซิมตระกูล ที่ปรึกษานิตยสาร BrandAge ร่วมแสดงความยินดีกับ สุวัฒน์ สุขสัมฤทธิ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้แทนจากบริษัท บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ในโอกาสเข้ารับรางวัล “Thailand's Most Admired Brand & Why We Buy 2019” ในฐานะผู้นำกลุ่มประกันภัยที่มีแบรนด์ครองความน่าเชื่อถือสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง 16 ปีต่อเนื่อง (ปี 2004-2019) จากผลสำรวจ “Thailand's Most Admired Brand และ Why We Buy?” ของนิตยสาร BrandAge ณ ชั้น 9 ห้องศศินทร์ฮอลล์ อาคารศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์  

ทั้งนี้ นิตยสาร BrandAge ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วประเทศ จัดทำผลวิจัยเพื่อสำรวจความน่าเชื่อถือของแบรนด์ และปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค โดยผลสำรวจในปี 2019 มีทั้งสิ้น 7 หมวด 58 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลปรากฏว่า บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ยังคงเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความนิยมและครองใจผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งผลวิจัยลำดับความสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการประกันภัยภัย  อาทิ ความมั่นคงของบริษัทประกันภัย เคลมประกันง่าย ตัวแทนประกันภัยให้บริการดี มีเครือข่าย/สาขาให้บริการมากมายทั่วประเทศ ให้วงเงินคุ้มครองสูง มีสถานที่รับชำระค่าเบี้ยประกันหลายแห่ง มีรูปแบบกรมธรรม์ให้เลือกหลากหลาย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้รับการโหวต ให้เป็น Best Brand ในด้านอื่นๆ อีกด้วย

ประกัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.