9,636
VIEWS

เอพี ไทยแลนด์ สร้างความแข็งแกร่ง ด้วยความสุขพนักงาน

Apr 24, 2019 -None-

ความยากในการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในวันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วรุนแรง โดยเฉพาะเมื่อเราพูดถึง Disruptive World เทคโนโลยีทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเร็วมาก และกลายเป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่ยากจะก้าวข้ามสำหรับคนที่ไม่ได้เตรียมตัวมาก่อน ในทางกลับกันหากองค์กรไหนสามารถนำสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาใช้ให้เป็นประโยชน์ก็จะทำให้บริษัทนั้นมีโอกาสที่จะวิ่งไปไกลกว่าคนอื่น

เห็นได้ชัดจากกรณีเอพี ไทยแลนด์ นอกจากปีที่ผ่านมาจะเป็นปีที่เติบโตมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยรายได้กว่า 38,000 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วนเพิ่มขึ้น 30% จากปีก่อนหน้า ขยับขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีรายได้สูงสุดในเมืองไทย เอพี ไทยแลนด์ ยังประสบความสำเร็จจากการสร้างแบรนด์ ในฐานะแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่มีผู้บริโภคชื่นชอบมากที่สุดเป็นครั้งแรกจากผลการสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2019 มากไปกว่านั้นยังได้รับรางวัลพิเศษ Thailand’s Most Admired Brand & Company ในฐานะบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเชื่อถือมากที่สุด

คุณอนุพงษ์ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าความสำเร็จนี้มาจากการที่องค์กรปรับวิธีการทำงานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยพยายามทำใน 3 เรื่องได้แก่ การนำเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมาใช้ให้เป็นประโยชน์และสร้างอินโนเวชั่นใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์กลยุทธ์องค์กรด้านการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า แต่สิ่งสุดท้ายที่สำคัญมากกว่านั้น และซื้อไม่ได้ด้วยเงินคือ บุคลากร ซึ่งเป็นเรื่องที่เอพี ไทยแลนด์ มุ่งเน้นเป็นอย่างมากที่จะสร้างบรรยากาศการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรให้คนทำงานมีความสุข

“ยิ่งองค์กรมีขนาดใหญ่มากขึ้นเท่าไหร่ ย่อมมีความยากในการบริหารจัดการความขัดแย้งมากขึ้นเท่านั้น และความขัดแย้งนี้เองที่เป็นตัวฉุดดึงอินโนเวชั่น กำลังใจ และความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ของพนักงาน 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจึงเอาพนักงานเป็นตัวตั้งมากกว่าเอาผลประกอบการเป็นตัวตั้ง เพราะเราอยากให้พนักงานตื่นเช้ามาแล้วอยากมาทำงาน ดังนั้นนโยบายหลักของเราจึงเริ่มขับเคลื่อนจากบุคลากร โดยนำทฤษฎี Outward Mindset มาประยุกต์ใช้ในองค์กร”

คุณอนุพงษ์ อธิบายว่า Outward Mindset เป็นหลักการง่ายๆ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าคือ การเอาใจเขามาใส่ใจเรา แต่จริงๆ แล้วคนส่วนใหญ่เอาใจเขามาดูด้วยตาตัวเอง ยิ่งสร้างความขัดแย้งตลอด ดังนั้นเวลาทำ Outward Mindset จึงต้องมองคนหนึ่งคนว่าเขามีความต้องการอะไร หรือมีวัตถุประสงค์ในการทำอย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าเขามีปัญหาอะไร และเผชิญกับอะไรอยู่

“เรามีเป้าหมายหลักที่จะทำให้พนักงานในองค์กรทุกคนทำงานอย่างมีความสุข เราเริ่มสอนวิธีมอง Outward Mindset ให้กับคนในองค์กร ซึ่งเริ่มจากตัวผมเองเป็นคนแรก เราต้องมีความสุขก่อน และมีวิธีคิดเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่างแท้จริง เวลาทำงานแล้วมีปัญหากัน ก็มาหาต้นเหตุว่าเกิดจากอะไร หรือมีเหตุผลอะไรซ่อนเร้นอยู่ หาทางมองมุมใหม่ซึ่งกันและกัน จากนั้นก็จะถูกถ่ายทอดลงไปสู่ผู้บริหารระดับสูง และหัวหน้าแผนกต่อไป สิ่งที่ต้องทำคือ คุยเยอะๆ เพื่อให้เขาเล่าให้ฟัง เราเริ่มนำวิธีนี้มาใช้ในองค์กร จากนั้นเราก็เพิ่มหลักการบริหารอีกข้อให้กับคนของเราเพื่อที่การตัดสินใจทุกอย่างในองค์กรจะไม่ได้ Center อยู่ที่ผมคนเดียวทั้งหมด เราปรับโครงสร้างองค์กรให้ทุกหน่วยงาน ทั้งทีมพัฒนาธุรกิจกลุ่มสินค้าบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม มีอิสระในการบริหารงานแบบ ‘ดิอินดีเพ็นเดนต์ ลีดเดอร์’ (Independence Responsible Leader) ซึ่งหมายถึงทุกส่วนงานพัฒนาธุรกิจมีอำนาจในการตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเอง โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องไปตอบโจทย์คำว่าคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของลูกค้าอันเป็นกลยุทธ์ที่องค์กรตั้งไว้”

นอกจากความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับลูกค้าแล้ว เอพี ไทยแลนด์ ยังมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อันดับต้นๆ ของเมืองไทยที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกช่วงชีวิตของผู้บริโภคได้อย่างสมบูรณ์และครบวงจรที่สุด ก้าวต่อไปเอพี ไทยแลนด์ จึงไม่หยุดอยู่เพียงภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น แต่จะเป็นรายแรกที่มุ่งริเริ่มสร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี อีกทั้งสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน โดยเปิดตัว 3 ธุรกิจใหม่ ได้แก่ VAARI ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสร้างระบบนิเวศที่สนับสนุนการบริหารจัดการคุณภาพชีวิต CLAYMORE ดำเนินธุรกิจสร้างและผลักดันนวัตกรรมดีไซน์ที่ตอบโจทย์ความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบ และ SEAC เป็นศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน ดำเนินธุรกิจการศึกษาในการ Disrupt วิธีการเรียนรู้ของคนในองค์กรและคนในสังคมด้วยกระบวนการใหม่ๆ

คุณอนุพงษ์ กล่าวว่า หนทางในการไปถึงวิสัยทัศน์ในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น มีความท้าทายหลัก 3 ประการที่บริษัทจะต้องตระหนัก ต้องบริหารจัดการ และเตรียมการทุกอย่างให้พร้อมในการนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างคุณภาพชีวิตให้กับลูกค้า รู้จักและพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องและตอบรับกับความต้องการที่ยังไม่ถูกค้นพบ รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถของคนในองค์กรและคนในสังคมให้ก้าวทัน Disruption ดังนั้นการขยายองค์กรสู่ 3 ธุรกิจใหม่จะเข้ามาช่วยตอบโจทย์และเติมเต็มให้วิสัยทัศน์การมอบคุณภาพชีวิตแก่คนในสังคมให้สำเร็จลุล่วง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของเอพี ไทยแลนด์แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

“จากนี้ไปเราคงจะเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งในการสร้างคุณภาพชีวิตลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคุณภาพชีวิตของลูกค้าแต่ละช่วงชีวิตก็ไม่เหมือนกัน เราก็ต้องสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละกลุ่มไปเรื่อยๆ นี่คือสัญญาของเรา”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle