ซีพี ออลล์ ยกขบวนเยาวชนเหินฟ้าสู่สิงคโปร์ เปิดโลกการเรียนรู้ AI สร้างสังคมแห่งอนาคต

Apr 04, 2019 -None-

“หลายคนรู้สึกว่า AI จะเข้ามาทำงานแทนมนุษย์ เข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์กร แต่อีกมุมหนึ่ง AI คือเครื่องมือสำคัญที่จะมา “ช่วยคน” ไม่ใช่ “แทนที่คน” หากจะให้ AI เป็น AI ที่ดี เราต้องปลูกฝังให้คนทำ AI เป็นคนที่ดี” นี่คือแนวคิดการจัดโครงการ Creative AI Camp for Incoming Societyของก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์

ในช่วงที่ผ่านมา “AI” ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นคำถามในวงกว้างว่า จะมาสร้างประโยชน์หรือจะ เข้ามา Disrupt มนุษย์ ประเด็นนี้ทำให้สังคมเกิดความตื่นตัว หลายองค์กรลุกขึ้นมาเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจ โดยเฉพาะกับเยาวชนซึ่งถือเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคต โดยซีพี ออลล์ ในฐานะ ภาคเอกชนที่ดำเนินนโยบายส่งเสริมการศึกษาพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้ขับเคลื่อนโครงการ “Creative AI Camp for Incoming Society” ต่อเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือของ 8 พันธมิตรไทย-สิงคโปร์

โดยได้คัดเลือก 19 เยาวชนไทยไอเดียเจ๋ง 4 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากค่ายครั้งที่ 1พร้อมด้วยคณะครู 8 ท่าน จากโรงเรียนระดับเตรียมอุดม โรงเรียนในเครือประชารัฐและโรงเรียนอาชีวะศึกษาในความดูแลของบมจ.ซีพี ออลล์ ตะลุยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ กับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน AI อย่าง Dr. Marcelo H. ANG Jr. Associate Professor, Department of Mechanical Engineering and Director of Advanced Robotics Centre มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ผ่านการเวิร์คช็อปอย่างเข้มข้นแบบผสมผสานศาสตร์ พร้อมเรียนรู้กระบวนการสร้างสรรค์ AI เพื่อสังคม โดยมี Prof. Tan Eng Chyeอธิการบดีมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ให้การต้อนรับ ณ Advanced Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) นอกจากนี้น้องๆ ยังได้รับโอกาสจาก IBM ผู้ผลิตและให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศรายใหญ่ของโลก ให้เข้าไปเยี่ยมชม และรับฟังองค์ความรู้จากกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี และ AI อีกด้วย

ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวว่า องค์กรต้องไม่ล้าสมัย แต่ไม่ล้ำสมัยต้องผสมผสานเทคโนโลยีอย่างพอดี หากจะให้ AI เป็น AI ที่ดี ต้องปลูกฝังให้คนทำ AI เป็นคนที่ดี เรากับพันธมิตร 8 รายที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันในเรื่องบทบาทของ AI จึงได้ร่วมมือกันจัดค่าย “Creative AI Camp” เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณธรรมควบคู่กับมีความรู้ในการสร้างสรรค์ AI

“นอกจากการพาเยาวชนมาร่วมเวิร์คช็อปแล้ว ครั้งนี้เรายังพาคุณครูของเหล่าเยาวชนจาก 4 ภาคมาร่วมเวิร์คช็อปด้วย เพื่อให้ทั้งครูและนักเรียนสามารถสื่อสารกันเรื่อง AI ได้อย่างเข้าใจ และให้เกิดครู AI ต้นแบบ ที่จะสามารถพัฒนาและนำหลักสูตร AI ไปต่อยอดในโรงเรียน สร้างเยาวชนของชาติที่จะขับเคลื่อนอนาคต” ก่อศักดิ์ ระบุ

สิงคโปร์เป็นตัวอย่างของประเทศที่ภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเข้ามาร่วมกันพัฒนา AI ได้อย่างกลมกลืน โดยมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์เป็นสถาบันการศึกษาที่ช่วยบ่มเพาะสตาร์ทอัพในสิงคโปร์มาแล้วมากกว่า 1,200 ราย ขณะที่ Advanced Robotics Center ก็เป็นหน่วยงานที่พัฒนาหุ่นยนต์ที่เกี่ยวข้องกับ AI เช่น รถยนต์ไร้คนขับที่สั่งการด้วยคลื่นสมองคน จนประสบความสำเร็จอย่างน่าสนใจ การได้พาเยาวชนมาเยี่ยมเยียนและเวิร์คช็อปใน Advanced Robotics Center ของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ จึงถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากและเป็นโอกาสที่ดีมากสำหรับเหล่าเยาวชนที่จะได้เรียนรู้จากวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน AI อย่างเข้มข้น

ด้าน รศ.ดร.พินิติ รตะนานุกูล หนึ่งในที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิการจัดค่ายระบุว่า ค่ายในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนสำคัญในการจุดประกายให้เยาวชนไทยได้รู้ว่า AI เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเขาทั้งในปัจจุบันและอนาคต AI ถือเป็น “A MUST” หนึ่งในเรื่องที่เด็กไทยยุคใหม่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต ทั้งนี้เชื่อว่าเราทุกคนต่างมีโอกาสได้สัมผัส AI ในชีวิตประจำวันแล้ว แต่ยังขาดความตระหนักและขาดความรู้ที่จะนำ AI ไปใช้ประโยชน์อย่างไร

“เราหวังว่าเด็กกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ช่วยกระจายข้อมูลให้กับเด็กวัยเดียวกันหรือรุ่นน้อง ให้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้ ขณะเดียวกันก็อยากให้คุณครูที่ได้เข้าร่วมค่าย ลองมองว่าทั้งในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย จะสามารถสอดแทรกความรู้เรื่อง AI ลงในหลักสูตรได้อย่างไรบ้าง” รศ.ดร.พินิติ กล่าว

ทั้งนี้ดร.พงส์ศักดิ์ โหลิมชยโชติกุล อำนวยการสำนักปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ บมจ.ซีพี ออลล์ กล่าวว่าค่ายนี้จัดขึ้นด้วยจุดมุ่งหมายในการสร้างพลเมือง AI สร้างสรรค์ หรือ Creative AI Citizen ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเยาวชนให้สามารถพัฒนา AI อย่างสร้างสรรค์ เป็นรากฐานของการสร้างคน สร้างงาน สร้างความเข้มแข็งให้ชาติ ด้วยการใช้เทคโนโลยี AI มาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่มาแทนที่คน และเหตุผลที่เลือก Advanced Robotics Center ของ NUS มาเป็น Partner เพราะถือเป็นองค์กรที่มีวิสัยทัศน์เดียวกัน ว่าจะต้องพัฒนา AI อย่างสร้างสรรค์เพื่อมาช่วยคน ไม่ใช่แทนที่คน

Creative AI Camp ถือเป็นอีกหนึ่งความมุ่งหวังตามปณิธานองค์กรของซีพี ออลล์ในการ “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”โดยเหล่าเยาวชนกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาผลงาน มาต่อยอดให้เกิดเป็นผลงานที่จะไปสร้างประโยชน์ให้กับสังมและชุมชนผ่านบริบทของร้านเซเว่นฯมิติต่างๆ ในอนาคต โดยสามารถติดตามและส่งต่อโอกาสจากโครงการนี้ ได้ที่ https://www.facebook.com/caicamp

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle