19,087
VIEWS

GSB Way วิถีออมสินยุคใหม่

Apr 26, 2019 -None-

สถาบันการเงินเป็นธุรกิจที่เจอกับคลื่นลูกแรกของดิจิทัลถาโถม หลายปีที่ผ่านมาเราจึงเห็นธนาคารทุกแห่งยกระดับการเข้าถึงบริการทางการเงิน แต่สิ่งที่สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดก็คือ การปรับตัวของธนาคารออมสิน เพราะถึงแม้ว่าเป็นธนาคารเฉพาะกิจของรัฐบาล แต่กลับพัฒนาและยกระดับบริการทางการเงินให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจในโลกดิจิทัล โดยนำนวัตกรรมมาสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร อันจะเสริมสร้างประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ขยายบทบาทการบริการทางการเงินให้แก่ลูกค้าผู้ใช้บริการตลอดทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธนาคารได้มากยิ่งขึ้น

ดังนั้น นอกจากปีนี้ธนาคารออมสินจะสามารถรักษาความเป็นผู้นำแบรนด์ธนาคารเฉพาะกิจที่มีผู้บริโภคชื่นชมมากที่สุดจากผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2019 ธนาคารออมสินยังได้รับรางวัลพิเศษจากรางวัลดังกล่าวในฐานะธนาคารที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรม

คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า การที่ธนาคารจะขับเคลื่อนองค์กรด้วยนวัตกรรมได้สำเร็จ จำเป็นต้องมีองค์ประกอบ ในเรื่อง Idea คิดแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ Initiative ริเริ่มสิ่งใหม่ ก้าวเป็นผู้นำตลาด Information คิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อมูล Intelligence ตัดสินใจอย่างชาญฉลาด Image ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร พนักงานในฐานะ Brand Ambassador และปรับภาพลักษณ์โฆษณาและการสื่อสารให้ทันสมัยสอดคล้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นแนวทางที่ดีเหมาะสม โดดเด่นนำสมัย Intention มุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมาย Integration การเป็นหนึ่งเดียวกันของพนักงานและบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตร และ Impact สร้างคุณค่าให้สังคมไทย ตามความมุ่งมั่นที่จะนำพาธนาคารออมสิน เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม

ด้วยหลักการทำงานดังกล่าว ทำให้ที่ผ่านมานอกจากธนาคารออมสินสามารถลอนช์ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมได้อย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีความโดดเด่นต่างจากคู่แข่งที่เป็นธนาคารพาณิชย์ ด้วยโปรดักต์ไฮไลท์หลายตัวด้วยกัน เช่น

  • MyMo My Card : Mobile Application ในการถอนเงินสดจากตู้ ATM ผ่าน QR Code โดยไม่ต้องใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความคล่องตัวและรวดเร็วยิ่งขึ้น
  • GSB Pay : Mobile Application ธนาคารแรกที่รวบรวม ทุกบัตรทุกธนาคารไว้ในแอพเดียว
  • QR สาธุ : เป็นการผสมผสานนวัตกรรมทางการเงิน กับการสนับสนุนพระพุทธศาสนา ให้คนบริจาคเงินทำบุญโดยการใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ส่งเงินทำบุญเข้าบัญชีเงินฝากของวัดได้โดยไม่ต้องใช้เงินสด
  • สินเชื่อ QR รายวัน : อนุมัติสินเชื่อให้แก่ร้านค้าที่รับชำระค่าสินค้าและบริการผ่าน QR Payment
  • GSB Virtual School Bank : ธนาคารเสมือนจริงในรูปแบบเกมออนไลน์ ซึ่งได้รับรางวัล  “Highly Commended” BEST CSR INITATIVE Virtual School Bank 2018 และรางวัลชมเชยนวัตกรรมดีเด่น 2018 ในงาน 9th Annual Retail Banker
  • International Asia Trialblazer Awards 2018 ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งจัดขึ้นโดย Retail Banker International (RBI)
  • Digital Savings Account : บริการสมัครเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบ No Book สมัครบัตรเดบิต สมัคร Mobile Banking หรือ MyMo ผ่านเครื่องบริการธุรกรรมทางการเงินอัตโนมัติ (VTM : Virtual Teller Machine)

ทั้งนี้ ความร่วมมือร่วมใจกันของผู้บริหารและพนักงาน ส่งผลให้ธนาคารออมสินมีผลประกอบการที่ดีในปีที่ผ่านๆ มา พร้อมกับพัฒนาการในด้านต่างๆ ทำให้ได้รับการยกย่องและได้รับมอบรางวัลต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านองค์กร ด้านผู้นำองค์กร และด้านผลิตภัณฑ์และบริการจากเวทีชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ 

ขณะเดียวกันธนาคารออมสินยังมีโมเดลการทำงานที่น่าสนใจ ยกตัวอย่างแนวโน้มการปิดสาขาของธนาคารพาณิชย์ จาก 7,016 สาขาในปี 2559 เหลือ 6,734 สาขาในปี 2561 ลดลง 282 แห่ง แต่ธนาคารออมสินกลับมีสาขาเพิ่มขึ้น 4 แห่ง จาก 1,056 สาขา ในปี 2559  เป็น 1,060 สาขา ในปี 2561 ถึงแม้ว่าจะเป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้น แต่ธนาคารออมสินก็มีโมเดลในการบริหารจัดการต้นทุนด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้เช่นกัน เรียกได้ว่าเป็น Channel Innovation โดย Re-Branch Model ได้แก่ Localize / Traditional Branch, Social Branch,  Digital Branch

“เรามีการปรับขนาดธุรกิจของสาขาให้เหมาะสมกับศักยภาพในพื้นที่โดยเปิดเป็น “สาขาไร้พนักงาน” หรือ Digital Branch ในปี 2560 ธนาคารออมสินเปิดให้บริการไปแล้ว 5 สาขา และปรับการให้บริการเป็น 3 ธนาคารในธนาคารเดียว คือ ธนาคารที่ให้บริการในรูปแบบดั้งเดิม ธนาคารเพื่อสังคม และธนาคารที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล”

นอกจากนี้ยังทำโมเดล Delivery Banking โดยนำอุปกรณ์ที่เรียกว่า “SUMO” ขนาดเท่าแท็บเลตมาให้บริการเปิดบัญชีรับฝากเงิน เปิดบัตรเดบิต บันทึกข้อมูลลูกค้า (KYC) รับชำระสินเชื่อ ตลอดทั้ง Payment ต่างๆ สามารถถือไปให้บริการได้ทุกที่ทุกเวลา

ส่วน Virtual Branch จะเป็นบริการสาขาเสมือนจริงผ่านมือถือ สามารถทำธุรกรรมและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของธนาคารได้

นอกจากนี้ยังจับมือกับพาร์ทเนอร์ในการทำ Banking Agent กับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด ให้บริการฝาก-ถอนเงินสด ผ่านแอพพลิเคชั่น Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้าน
เซเว่น อีเลฟเว่น, บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการ “ตู้บุญเติม”, บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด ผู้ให้บริการ “ตู้เติมสบายพลัส” และบริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด ผู้ให้บริการ “ตู้เติมดี” เปิดให้บริการรับฝากเงินผ่านตู้เติมเงินทั้ง 3 บริษัท ซึ่งมีจุดให้บริการทั่วประเทศกว่า 211,000 จุด จะทำให้บริการของออมสิน สามารถเจาะเข้าถึงหมู่บ้านต่างๆ ทั่วประเทศ ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสำหรับผู้ฝากเงิน ท่ามกลางภาวะธนาคารต่างๆ มีการปรับลดสาขาการให้บริการลง ทั้งยังร่วมมือบริษัท ปตท. น้ำมัน และการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR และบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในสถานีบริการ PTT Station 

คุณชาติชาย กล่าวถึงแผนการทำงานในปีนี้ว่า ธนาคารออมสิน ตั้งเป้าหมายมุ่งสู่การเป็น GSB WAY 2019 : วิถีออมสิน ยุคใหม่ พร้อมเติมเต็มสังคมไทย ก้าวไกลเหนือขีดจำกัดภายใต้แนวคิด เติบโต ยั่งยืน ตอบแทนคืนสู่สังคม ภายใต้กลยุทธ์ 3 Banking ประกอบด้วย

กลยุทธ์ด้านที่ 1 Traditional Banking การสร้างความมั่นคงทางการเงิน และขีดความสามารถในการแข่งขัน เป็นบริการธนาคารในรูปแบบปกติ แต่เพิ่มความสะดวกสบายให้ลูกค้ามากยิ่งขึ้น พร้อมกับแนะนำและชักชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการรูปแบบดิจิทัล ซึ่งจะทำให้พนักงานสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือแนะนำบริการต่าง ๆ ของธนาคารได้มากขึ้นด้วย พร้อมกันนี้จะพัฒนาช่องทางการให้บริการเดิมให้มีความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัย มีหลากหลายครอบคลุมทุกพื้นที่ ทั้งสาขา รถเคลื่อนที่ เรือ Bank Agent สถาบันการเงินชุมชนและพันธมิตรใหม่ ๆ

กลยุทธ์ด้านที่ 2 Social Banking การสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมด้วย Social Branch ซึ่งจะเป็นมิติใหม่ของสถาบันการเงินที่จะมีสาขาดูแลด้านสังคมโดยเฉพาะ  เพราะเมื่อมีการนำดิจิทัลมาใช้มากขึ้น จะทำให้มีพนักงานมาให้บริการใน Social Banking มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชน ช่วยเหลือผู้สูงวัย  เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มฐานราก ทั้งนี้ ในปี 2562 จะดำเนินการอย่างมีรูปแบบชัดเจน โดยจะมีบริการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน ศูนย์แก้ไขหนี้นอกระบบศูนย์บริการชุมชน ข้อมูลต่าง ๆ ในท้องถิ่น จุดให้บริการทางการเงินเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ (Financial Logistic Center) ศูนย์แสดงสินค้าชุมชน และ O2O ซื้อขายสินค้าออนไลน์ ตั้งเป้าหมายให้บริการ Social Branch ในปีนี้กว่า 100 สาขา

กลยุทธ์ด้านที่ 3 Digital Banking ที่จะพัฒนาให้มีบริการที่รวดเร็วและทันสมัยมากขึ้นไปอีกในโลกยุคดิจิทัล พร้อมสร้างความสะดวกสบายบน Digital Platform ใหม่ ๆ ตอบสนองทุกช่วงชีวิตของลูกค้า โดยจะพัฒนารูปแบบบริการนี้เพื่อให้ลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการที่สาขา เพราะธนาคารออมสินจะมีบริการทางการเงินทุกด้านบนโทรศัพท์มือถือ ในแอปพลิเคชัน MyMo  ตั้งแต่เปิดบัญชีเงินฝาก ยื่นขอสินเชื่อ สมัครบัตรเครดิต ระบบจัดการเบิกถอนเงินสด โอนเงิน หรือชำระค่าสินค้า ซื้อขายหน่วยลงทุน กองทุน การซื้อขายสินค้า (My Merchant) และการสะสมคะแนนจากการใช้บริการ

ภายใต้กลยุทธ์นี้ จะเป็นการบูรณาการระหว่างความคิดและการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมซึ่งจะเป็นการปรับกระบวนทัพใหม่โดยมีรูปแบบการดำเนินงานตามกรอบ 3 Banking โดยการมุ่งไปสู่ GSB WAY 2019 : วิถีออมสิน ยุคใหม่ นั้น ธนาคารออมสินพร้อมด้วยบุคลากร และช่องทางบริการ จะทำหน้าที่เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนได้เข้าถึงทุกๆ พื้นที่ จะทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าธนาคารออมสินจะดูแลทุกคน ดูแลชุมชน มีดิจิทัลแบงก์ มีสาขาที่ปรับปรุงรูปแบบสาขาให้เหมาะสมกับศักยภาพในพื้นที่ โดยจะเน้นบริการ การขยายช่องทางดิจิทัล ขณะเดียวกันยังจะมีการพัฒนา Feature ใหม่ๆ ผ่านช่องทางบริการ Mobile Banking ที่จะเป็นอีกช่องทางสำคัญในปีนี้ด้วย

“ผมมักจะวางโพซิชันนิ่งให้ก้าวไกลกว่าคู่แข่ง 2 ขั้นเสมอ ขั้นเดียวไม่พอ เพราะคู่แข่งจะตามได้ทันภายในปีเดียว นี่คือความจำเป็นที่เราจะต้องเดินเร็วกว่า 2 ขั้น เพื่อจะทำให้ธนาคารออมสินดูทันสมัย และมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาอยู่ตลอดเวลา”

นั่นยิ่งเป็นการตอกย้ำปรัชญาของการก่อตั้งของธนาคารที่ต้องการสร้างความประทับใจ และเป็นธนาคารของประชาชนทุกคนเมื่อนึกถึงการให้บริการทางการเงิน ตามสโลแกนของธนาคารที่ว่า ...ออมสินดูแลคุณมากกว่าใคร...

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle