LPN มอบเสื้อ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” แก่สภากาชาดไทย

Apr 12, 2019 -None-

ประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LWS) ในเครือ แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป (LPN) เป็นผู้แทนมอบเสื้อประชาสัมพันธ์โครงการ “แล้งนี้ ไม่แล้งน้ำใจ ด้วยการให้โลหิต” มูลค่า 200,000 บาท ให้กับ แผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  เพื่อมอบเป็นของที่ระลึกสำหรับประชาชนที่มาร่วมบริจาคโลหิตในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 8 – 16 เมษายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (ถนนอังรีดูนังต์) โดยรณรงค์ให้ประชาชนมาร่วมกันบริจาคโลหิต สอดรับกับการทำ CSR Out Process ที่ LPN ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลากว่า 23 ปี ด้วยช่วงเวลาดังกล่าวมีความต้องการปริมาณเลือดเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงสุด

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.