ปตท.สผ. ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง

May 03, 2019 -None-

ปตท.สผ. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์แนวปะการังซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 (ปัตตานี)เพื่อดำน้ำเก็บขยะที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อแนวปะการังธรรมชาติและแนวปะการังเทียมบริเวณเกาะลอปี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี กิจกรรมอนุรักษ์ท้องทะเลครั้งนี้ นักดำน้ำจิตอาสา และพนักงาน ปตท.สผ. ได้ช่วยกันเก็บขยะซึ่งส่วนใหญ่เป็นเชือกและอวนจับปลาได้ประมาณ130 กิโลกรัม

ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.