บลูบิค กรุ๊ป แนะธุรกิจธนาคารมุ่งสู่ Lifestyle Banking รับมือการแข่งขันเข้มข้นในอีก 5 ปี

May 22, 2019 -None-

บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาสัญชาติไทยด้านกลยุทธ์และการจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการแข่งขันในปัจจุบันและอนาคต เผยในอีก 5 ปีข้างหน้าการแข่งขันในกลุ่มธุรกิจธนาคารมีแนวโน้มแข่งขันดุเดือดมากขึ้น เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่เสมอและยังมีผู้เล่นนอกวงการฯโดดเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาดแนะสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจไม่ใช่แค่การแย่งเงินจากลูกค้า แต่ต้องชิง”เวลา” ให้ลูกค้าอยู่กับธุรกิจได้นานที่สุดต้องเร่งปรับตัวเป็น Lifestyle Banking ประตูแห่งการเข้าถึงผู้บริโภคเผยจากประสบการณ์เข้าไปเป็นตัวเชื่อมระหว่างธนาคารกับพันธมิตร เพื่อร่วมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีประสิทธิภาพผ่านการออกแบบ Customer Experience และ Engagement Modelสู่ยุคใหม่ของธุรกิจธนาคาร เพื่อเปลี่ยนผ่านจาก Traditional Banking ไปเป็น Lifestyle Banking อย่างเต็มรูปแบบ

พชร อารยะการกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บลูบิค กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่าการแข่งขันของวงการธนาคารจะดุเดือดขึ้นภาย ในระยะเวลา 5 ปีนี้ หรือภายในปี 2567 จากปัจจัยที่ผู้ประกอบการเริ่มมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาปรับใช้กับผู้บริโภค เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคอยู่เสมอ รวมถึงมีผู้เล่นนอกอุตสาหกรรมเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งการตลาด อาทิ Apple ที่ทำในรูปแบบ virtual credit card, line pay wallet (emoney) True money, Line pay และ Airpay ในไทย รวมถึง WeChatPay Alipay ในจีน

“ยุคปัจจุบัน สิ่งสำคัญในการทำธุรกิจธนาคาร ไม่ใช่แค่การแย่งเงินจากลูกค้า แต่คือการแย่งส่วนแบ่งเวลาของลูกค้า เพราะเวลาเป็นสิ่งที่มีจำกัดสำหรับผู้บริโภคธุรกิจส่วนใหญ่จึงเปลี่ยนจากการแย่งเงินในกระเป๋าลูกค้าตรง ๆ มาเป็นการแย่งเวลาของลูกค้าให้อยู่กับธุรกิจนานขึ้น เพื่อหาโอกาสในการสร้างรายได้ และการเก็บข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อ รวมทั้งต้องทำตัวเป็นแพลตฟอร์มให้พันธมิตรรายอื่นๆ ที่ต้องเข้าถึงลูก ค้าผ่านธุรกิจเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่น ไลน์ ที่ให้ลูกค้าใช้บริการฟรี จนกลายเป็นแพลตฟอร์มยอดฮิตที่สามารถอยู่กับลูกค้าเกือบตลอดเวลา จนธุรกิจอื่น ๆ ต้องจ่ายเงินให้ไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเหล่านั้น ซึ่งไลน์มีข้อได้เปรียบเรื่องส่วนแบ่งเวลาของลูกค้าที่เด่นชัด อีกตัวอย่างหนึ่ง คือ Netflix แพลตฟอร์มที่ให้บริการความบันเทิงลูกค้าชนิดส่งตรงถึงบ้าน ประสบความสำเร็จยากมากในการแย่งส่วนแบ่งเวลาของลูกค้า ทำให้ Netflix สามารถสร้างความภักดีต่อบริการ และเก็บข้อมูลลูกค้าได้จำนวนมหาศาลเพื่อมาต่อยอดยกระดับบริการได้ตรงตามความต้องการลูกค้าได้แบบรายบุคคล”

อย่างไรก็ดีการที่ธุรกิจธนาคารจะสามารถอยู่รอดได้อย่างแข่งแกร่งในสมรภูมิการแข่งขันที่ดุเดือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเร่งปรับตัวเป็น Lifestyle Banking หรือการทำธุรกรรมธนาคารผ่านการใช้ชีวิต  ปัจจุบันลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่ไม่มีเวลาที่จะเดินทางไปทำธุรกรรมผ่านธนาคารมากนัก แต่ทุกคนต้องมีบัญชีธนาคารเพื่อเก็บเงินและใช้สำหรับใช้จ่าย การที่ธนาคารมุ่งสร้าง Digital channel จึงก่อให้เกิดความสะดวก และสร้างโอกาสให้ลูกค้าติดต่อใช้งานธนาคารมากขึ้น แต่หลังจากนี้ธุรกิจธนาคารกำลังเผชิญกับการถูกแย่งเวลาลูกค้าจากกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ได้เช่นกัน เพราะกลุ่มธุรกิจอื่นต่างรุกคืบเข้าไปมีใกล้ชิดและต่างมุ่งแย่งเวลมาจากลูกค้าให้อยูกับธุรกิจของตัวเองนานขึ้นเช่นกัน และยังเริ่มเปิดให้บริการทางการเงินเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้าด้วยเช่นกัน  ฉะนั้นธนาคารจะต้องหาวิธีช่วงชิงเวลาในส่วนบริการจากธุรกิจอื่นเข้ามาให้บริการเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาอยู่กับธุรกิจให้นานที่สุดเช่นกัน  ด้านการยกระดับตนเองให้เป็น Lifestyle Banking

พชร กล่าวเสริมว่า จากประสบการณ์ทำงานของ บลูบิค กรุ๊ป กับธนาคารชั้นนำหลายธนาคารในไทยเพื่อปรับบทบาทตัวเองให้มีความเป็น Life style Banking  จากความเป็น Traditional Banking หรือ ด้วยการเข้าไปช่วยในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างธนาคารกับพันธมิตร ให้คำปรึกษาและทำงานร่วมกันในเรื่องของ Digital disruption เพื่อร่วมสร้างผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการออกแบบ Customer Experience ให้มีความกลมกลืนกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น การออกแบบหน้าตาและ Design ของ Digital Banking เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะในความรู้สึกของผู้บริโภคธนาคาร เป็นเรื่องยุ่งยากและต้องใช้เวลานานในการทำธุรกรรม

“หากหน้าตา Design ของ Digital Banking ไม่น่าสนใจ ใช้งานยาก จะยิ่งทำให้ผู้บริโภคไม่อยากเลือกใช้งาน นอกจากนี้ในส่วนการสร้าง Engagement Model เพื่อตอบรับกับธุรกิจธนาคารยุคใหม่ จากประสบ การณ์ทำงานร่วมกับธนาคารชั้นนำการสร้างบริการจำพวก E-Payment เพื่อเป็นประตูสู่ Lifestyle banking มีความยากในส่วนระบบ Payment ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจนทำให้ธนาคารหลายๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือจากที่ปรึกษาเข้ามาเร่งนำบริการสู่ตลาดเป็นเจ้าแรกๆ เพราะการออกช้าส่งให้สูญเสียโอกาสอย่างมหาศาล การพัฒนากระบวนการและแพลทฟอร์มเพื่อให้รองรับการเชื่อมต่อกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อสร้างความหลากหลายของบริการและการเข้าถึง Lifestyle โดยตรงมากขึ้น เพราะธนาคารคงไม่สามารถทำทุกอย่างเองได้และไม่ควรเสียเวลากับการทำงานส่วนนี้เอง เพราะจะทำให้ขาดความรวดเร็วในการแข่งขัน การให้บริ การด้าน Lifestyle หลายๆอย่างไม่ได้เป็น Core business ของธนาคารที่ปรึกษา จึงเป็นส่วนเสริมที่เข้าไปช่วยในการเป็นตัวเชื่อมระหว่างธนา คารกับพันธมิตรเพื่อร่วมกันสร้างผลิตภัณฑ์และบริการอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการบริหารจัดการที่ด้อยประสิทธิภาพ​จะทำให้ความร่วมมือระหว่างธนาคารและพันธมิตรไม่สามารถแสดงศักยภาพในการเข้าถึงลูกค้าได้​ เต็มที่” พชร กล่าวทิ้งท้าย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle