“อายิโนะโมะโต๊ะ” แต่งตั้ง “กรรมการผู้จัดการใหญ่”คนใหม่

Jul 05, 2019 -None-

คณะกรรมการบริหารระดับสูง บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโคอินค์ ประเทศญี่ปุ่นประกาศแต่งตั้ง มร.ฮิโระฮะรุ โมโตฮะชิ ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัดแทนที่ มร.คะโอะรุ คุระชิมะซึ่งครบวาระในประเทศไทย มีผลตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม 2562เป็นต้นไปมร.ฮิโระฮะรุ โมโตฮะชิ ปัจจุบันอายุ 55 ปี เริ่มงานกับ อายิโนะโมะโต๊ะ โค อินค์ ประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2529 มีประสบการณ์ด้านการบริหารและการตลาดทั้งในและต่างประเทศมากว่า 33ปี เคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่“อายิโนะโมะโต๊ะ” ประเทศเวียดนาม ก่อนจะมารับตำแหน่งที่ประเทศไทย โดยจะควบคุมดูแลงานด้านการบริหาร งานขายและการตลาด ตลอดจนเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจให้กับกลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั้งในประเทศไทยและเขตภูมิภาคอาเซียน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.