19,437
VIEWS

7 สัญญาณ ที่บ่งบอกคุณสมบัติความเป็น CEO ของคุณ

Jul 07, 2019 BrandAge Team

การเริ่มต้นในตำแหน่งแรกของคุณอาจเป็น VP หรือผู้บริหารในบริษัทที่ถูกแต่งตั้งขึ้น ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในอาชีพการงานของคุณ หากคุณมีความทะเยอทะยานและมีเป้าหมาย

CEO จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสม แต่การมีคุณสมบัติบางอย่างจะช่วยเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้รับการพิจารณาให้เป็น CEO หรือตำแหน่งผู้นำในเรื่องนั้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและคู่ควร และนี่คือคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะบ่งบอกถึงความเป็น CEO ในตัวคุณ

1. กล้ารับความเสี่ยงคาดการณ์ได้

CEO ต้องรับผิดชอบการตัดสินใจที่สำคัญเกี่ยวกับกลยุทธ์และอนาคตขององค์กรที่พวกเขาเป็นผู้นำ  ในขณะที่ CEO ต้องรักษาความมั่นคงภายในองค์กร และบางครั้งยังต้องรับความเสี่ยงที่อาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวในองค์กร สามารถรับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ได้

CEO ต้องมีความสามารถพิจารณาการรวมตัวกันของปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการทั้งสำหรับองค์กรและตลาดโลกโดยรวม 

“จากบทเรียนในอดีตคุณกำลังเรียนรู้จากความผิดพลาด ในขณะที่คุณกำลังมองหาอนาคตในแง่ของการตลาดเวลาและผู้คน คุณจะต้องแบกรับความเสี่ยงไปพร้อมๆกัน”

2. คุณต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี

การสื่อสารเป็นหนึ่งในรากฐานสำคัญสำหรับการเป็นผู้นำ สำหรับ CEO ต้องการสร้างแรงบันดาลใจและมอบอำนาจให้ผู้คนในองค์กรของ เพื่อให้วิสัยทัศน์ของผู้นำและการกำหนดเส้นทางของธุรกิจเป็นจริง

นอกจากนี้ทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจของพนักงานของผู้นำ ในฐานะ CEO ยังต้องมีองค์ประกอบสำคัญของการอนุมัติคือ ความพึงพอใจของพนักงาน มีงานวิจัยของ Glassdoor ในปี 2016 ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่คาดการณ์ในการอนุมัติงานของ CEO ระดับสูง พบว่า การเพิ่มขึ้นของความพึงพอใจของพนักงานระดับหนึ่งดาว (วัดจากการจัดอันดับโดยรวมของ บริษัท Glassdoor) คาดการณ์ว่า การอนุมัติ CEO มีการคาดเคลื่อนถึง 36.9 %

3. มีการท้าทายตัวเองอยู่เสมอ

การเป็น CEO โดยทั่วไปจะไม่เห็นผลในปีแรก และ 10 ปีแรกของอาชีพต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายอย่างมืออาชีพบ่อยครั้ง และต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเอง มีความท้าทายหลายอย่างที่จะทำในอาชีพของคุณ เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำของคุณและได้รับการยอมรับในหมู่เพื่อนร่วมอาชีพ

จุดสูงสุดของตำแหน่งผู้นำภายในบริษัท ที่การแสวงหาความเป็นผู้นำ  แฟรนคลิน แนะนำให้มีส่วนร่วมกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องในบริษัทของคุณ รวมถึงการมีส่วนร่วมในสมาคมวิชาชีพอาสาสมัคร คณะกรรมการ และมองหาโครงการบริการชุมชน นั้นเป็นโอกาสที่สามารถเป็นผู้นำได้

4. ความฉลาดทางอารมณ์

ไม่เพียงแต่ความทะเยอทะยาน แต่พวกเขายังต้องการความฉลาดทางอารมณ์  การเป็น CEO ส่วนใหญ่นั้นแน่วแน่และเด็ดเดี่ยว แต่ต้องรอบคอบในการตัดสินใจ  สำหรับการตัดสินใจอย่างรอบคอบรวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและไว้วางใจ ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นผู้สื่อสารที่ดี แต่ความฉลาดทางอารมณ์ก็เป็นกุญแจสำคัญ

5. อยู่ล้อมรอบกับคนที่ใช่

CEO มักจะต้องเผชิญกับองค์กร พวกเขาได้รับการสนับสนุนจากทีมงานที่ช่วยให้พวกเขาทำงานได้อย่างเต็มที่ ตามที่แฟรงคลินกล่าวว่าการมีศักยภาพของ CEO หมายถึงรู้ถึงศักยภาพตัวเองมากพอที่จะรู้ว่าคุณเก่งอะไร แต่ยังมีสิ่งที่คุณขาด และการสร้างทีมที่สามารถเติมเต็มในข้อบกพร่องของคุณ  ต้องมีทีมที่สามารถท้าทายซึ่งกันและกัน

6. พบว่าตัวเองเป็นผู้นำโปรเจ็คต่าง ๆ

CEO คือคนที่สามารถไว้วางใจได้ เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง CEO ยังเป็นผู้จัดการดูแลตัวแทนที่ดี อาจพบว่าคนในองค์กรของคุณถูกถามอย่างเป็นธรรมชาติให้ทำโครงการขนาดใหญ่และนำทีม แต่การทำให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้น เมื่อมีโอกาสเกิดขึ้นจะสามารถช่วยฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำ เมื่อคุณเป็นอาสาที่จะก้าวข้ามไปข้างหน้าและไม่คาดหวังอะไร ผู้คนจะเริ่มสังเกตเห็นความสามารถของคุณ

7. คุณต้องคิดไปก่อนล่วงหน้าจากคนอื่น

CEO ที่ดีที่สุดคือวิสัยทัศน์สำหรับองค์กรที่เป็นผู้นำ เพราะมันไม่เพียงแต่พยายามคิดออกว่าแนวโน้มคืออะไรและกระโดดไปที่สิ่งเหล่านั้น แต่มันคือการเป็นผู้นำทางความคิด  องค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งของการเป็นผู้นำทางความคิดคือความสามารถในการนำวิสัยทัศน์ของคุณไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ให้พนักงานภายในองค์กรของคุณสามารถทำได้

การสร้างทักษะความเป็นผู้นำของ CEO แม้ว่าคุณจะไม่แข็งแกร่งพอที่จะเป็นผู้นำที่ CEO ต้องการ แต่มีหลายเส้นทางที่จะนำไปสู่ความกล้าหาญในการจัดการของคุณ จงสร้างเครือข่าย สร้างทักษะและยืดตัวเองเพื่อไปสู่ความเป็นคนที่มีที่มีวิสัยทัศน์

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.