เคาน์เตอร์เซอร์วิส แจกทอง ผู้ประกันตนประกันสังคม กว่า 2 ล้านบาท

Jul 11, 2019 -None-

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด จัดพิธีมอบรางวัล “กิจกรรม สมัครมาตรา 40 หรือ ชำระเงินสมทบมาตรา 39 , 40 และกองทุนเงินทดแทน” ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลุ้นรับทองคำทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท เพื่อเป็นการคืนกำไรสู่ประชาชน และส่งเสริมการเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคม ที่สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ โดยมี วีรเดช อัครผลพานิช รองกรรม การผู้จัดการอาวุโส บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด และ อนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม กมลรำลึก ชั้น 20  อาคารธาราสาทร กรุงเทพฯ  

วีรเดช  อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด เปิดเผยว่าจากการที่เคาน์ เตอร์เซอร์วิส ร่วมกับสำนักงานประกันสังคม เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการภาครัฐ ในการผลักดันแรงงานนอกระบบ หรือผู้ที่มีอาชีพอิสระ และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33  ที่มีอยู่จำนวนมาก ให้สามารถเข้าถึงระบบหลักประกันทางสังคมได้มากขึ้น โดยช่วยส่งเสริมการเข้าถึงบริการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 , เปิดบริการชำระเงินสมทบของมาตรา 39 และมาตรา 40 และให้บริการจ่ายกองทุนเงินทดแทน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม และเพื่อเป็นการคืนกำไรสู่ผู้บริโภค สนับสนุนให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการเป็นผู้ประกันตน และสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองต่างๆ มากมายจากสวัสดิการภาครัฐ ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส จึงได้จัดกิจกรรม "สมัครมาตรา 40 หรือชำระเงินสมทบมาตรา 39, 40 และกองทุนเงินทดแทน”  ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ลุ้นรับทองคำทุกเดือน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท โดยมีการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา มีผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมลุ้นทองคำกว่า 2,500,000 สิทธิ์ จากผู้ที่มาสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ชำระเงินสมทบมาตรา 39 และมาตรา 40 และจ่ายกองทุนเงินทดแทน ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ทุกสาขา จะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลดังนี้

รางวัลใหญ่  ทองคำแท่งมูลค่า 1 ล้านบาท  จำนวน 1 รางวัล

รางวัลที่ 1    ทองคำแท่ง หนัก 10 บาท จำนวน 2 รางวัล

รางวัลที่ 2    สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 สลึง  ทุกเดือนเดือนละ 20 รางวัล

รางวัลที่ 3    บริษัทจ่ายเงินสมทบแทนมาตรา 39 มาตรา 40  นาน 12 เดือน  และจ่ายกองทุนเงินทดแทน แทนนายจ้างไม่เกิน 10,000 บาท จำนวน ทุกเดือนเดือนละ 30 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท

ทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสได้เข้าร่วมเป็นตัวแทนในการเปิดให้บริการต่างๆ ของสำนักงานประกันสังคมให้ประ ชาชนสามารถใช้บริการผ่านเคาน์ เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครและชำระ และใช้เพียงบัตรประชาชนในการยืนยันตัวตน มีวัตถุประสงค์ในการอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถลดต้น ทุนในการเดินทาง สร้างความสะดวกสบาย และรวดเร็วมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนทั่วไป ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ทำให้เรื่องของประกันสังคมเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวประชาชนมากขึ้น ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเคาน์เตอร์เซอร์วิสแบบเบ็ด เสร็จ ณ จุดเดียว ด้วยเทคโนโลยีและจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เปิดให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และตัวแทนจุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสอื่นๆ ทั้งในห้างสรรพสินค้า และร้านค้าต่างๆ รวมกว่า 13,000 สาขา ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศใกล้บ้านท่าน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.