ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทในเครือคว้า 5 รางวัลเกียรติยศจากงานMoney & Banking Awards 2019

Jul 11, 2019 -None-

ธนาคารไทยพาณิชย์ โดย สารัชต์ รัตนาภรณ์ ผู้จัดการใหญ่ รับรางวัลเกียรติยศ บริษัทยอดเยี่ยม กลุ่มธุรกิจการเงิน 2562 จากดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี สะท้อนถึงคุณภาพในการให้บริการการเงินทุกมิติ โดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) พร้อมขับเคลื่อนธนาคารสู่แพลตฟอร์มที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ธนาคารไทยพาณิชย์เป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด (The Most Admired Bank)

ธนาคารไทยพาณิชย์และบริษัทในเครือยังได้รับรางวัลในด้านอื่นๆ อีก 4 รางวัล ได้แก่ ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบุุคคล 2562, ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านบัตรเครดิต 2562, รางวัลกองทุนยอดเยี่ยมแห่งปี 2562ประเภท กองทุนตราสารทุนทั่วไป (Equity General) โดยบลจ.ไทยพาณิชย์ และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมงานมหกรรมการเงินครั้งที่ 19

 

SCB

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.