Thailand Industry Expo 2019 ชูความสำเร็จสานพลัง ร่วมใจ อุตสาหกรรมไทยยั่งยืน

Aug 05, 2019 -None-

หากพูดถึงมหกรรมที่ยืนหนึ่งเรื่องอุตสาหกรรมระดับชาติ นึกถึง Thailand Industry Expo งานที่เปรียบเสมือนการรวมพลคนในแวดวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำในทุกปี

ในฐานะเจ้าภาพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะเน้นการนำเสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปในแต่ละปี สำหรับ TI Expo 2019 ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ในปีนี้ เป็นความตั้งใจสะท้อนให้เห็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน สู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างอุตสาหกรรมนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของภาคเศรษฐกิจไทย

ด้วยแบรนด์ของ TI Expo เริ่มจะติดตลาดและเป็นที่รู้จักอย่างดีในแวดวงอุตสาหกรรม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมงานในปีนี้หลั่งไหลกันมาจากทั่วสารทิศและทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หน่วยงานการศึกษา และภาคประชาชนที่ให้ความสนใจ ทั้งมาร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ แนวคิด ตลอดจนอยากสัมผัสกับนวัตกรรมความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ที่ล้วนเป็นฝีมือของบรรดาผู้ประกอบการไทยเอง

โดยภายในงานยังมีทั้งนิทรรศการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้า จากหน่วยงานและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนผ่านโซนกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น TI Pavilion : Synergy for Success  เป็นการนำเสนอภาพรวมเรื่องความร่วมมือ ของกระทรวงอุตสาหกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน    ที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม ไปสู่อนาคต ITC Showcase เป็นการจำลองพื้นที่การทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

International Collaboration แสดงถึงความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาประเทศ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในระดับประเทศ Thai Entrepreneur Market เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างสรรค์ และมีดีไซน์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ Digital Transformation Pavilion เป็นพื้นที่ที่จัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจและยังมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับ Big Brother และรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากมายกว่า 400 ราย ทั้งยังมี Food Truck ที่น่าสนใจรวมไปถึง SMEs อีกมากมายภาย

รวมถึงภายในงานยังมีการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด กิจกรรม workshop และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อาทิ Maker Society และคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปิน ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn