Thailand Industry Expo 2019 ชูความสำเร็จสานพลัง ร่วมใจ อุตสาหกรรมไทยยั่งยืน

Aug 05, 2019 -None-

หากพูดถึงมหกรรมที่ยืนหนึ่งเรื่องอุตสาหกรรมระดับชาติ นึกถึง Thailand Industry Expo งานที่เปรียบเสมือนการรวมพลคนในแวดวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำในทุกปี

ในฐานะเจ้าภาพ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จะเน้นการนำเสนอแนวคิดที่แตกต่างออกไปในแต่ละปี สำหรับ TI Expo 2019 ที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 6 ในปีนี้ เป็นความตั้งใจสะท้อนให้เห็นความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน สู่ความร่วมมือในการสรรค์สร้างอุตสาหกรรมนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนของภาคเศรษฐกิจไทย

ด้วยแบรนด์ของ TI Expo เริ่มจะติดตลาดและเป็นที่รู้จักอย่างดีในแวดวงอุตสาหกรรม ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมงานในปีนี้หลั่งไหลกันมาจากทั่วสารทิศและทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หน่วยงานการศึกษา และภาคประชาชนที่ให้ความสนใจ ทั้งมาร่วมเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ความรู้ แนวคิด ตลอดจนอยากสัมผัสกับนวัตกรรมความก้าวหน้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างใกล้ชิด ที่ล้วนเป็นฝีมือของบรรดาผู้ประกอบการไทยเอง

โดยภายในงานยังมีทั้งนิทรรศการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมถึงการแสดงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ และการจำหน่ายสินค้า จากหน่วยงานและผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ สะท้อนผ่านโซนกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น TI Pavilion : Synergy for Success  เป็นการนำเสนอภาพรวมเรื่องความร่วมมือ ของกระทรวงอุตสาหกรรมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน    ที่เข้ามาช่วยเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรม ไปสู่อนาคต ITC Showcase เป็นการจำลองพื้นที่การทำงานของศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0

International Collaboration แสดงถึงความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนและนานาประเทศ เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในระดับประเทศ Thai Entrepreneur Market เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรม สร้างสรรค์ และมีดีไซน์รูปแบบใหม่ที่น่าสนใจ Digital Transformation Pavilion เป็นพื้นที่ที่จัดแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดและนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจและยังมีการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการรายใหญ่ระดับ Big Brother และรายย่อย รวมทั้งผู้ประกอบการรุ่นใหม่มากมายกว่า 400 ราย ทั้งยังมี Food Truck ที่น่าสนใจรวมไปถึง SMEs อีกมากมายภาย

รวมถึงภายในงานยังมีการจัดสัมมนาหัวข้อต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป โดยผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวง และหน่วยงานในสังกัด กิจกรรม workshop และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อาทิ Maker Society และคอนเสิร์ตจากหลากหลายศิลปิน ตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.