โอกิลวี่ ประเทศไทย ร่วมกับแพลตฟอร์มระดับโลก เปิดตัวเทคโนโลยีสำหรับครีเอทีฟโดยเฉพาะ

Aug 06, 2019 -None-

โอกิลวี่ ประเทศไทย เปิดตัว“Creative Meets Technology”โครงการอบรมด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะการใช้งานดิจิตัลแพลตฟอร์มต่างๆสำหรับกลุ่มครีเอทีฟที่ต้องทำงานสร้างสรรค์โดยเฉพาะ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกับดิจิตัลแพลตฟอร์มต่างๆที่จะสลับสับเปลี่ยนมาให้ความรู้ในแต่ละปี โดยในครั้งแรกนี้ได้ผู้เชี่ยวชาญจาก อะโดบี (Adobe) และ เฟซบุ๊ค (Facebook)มาแนะนำเครื่องมือและคลังข้อมูลสำหรับครีเอทีฟ เพื่อให้สามารถใช้งานแพลตฟอร์มสร้างสรรค์งานโฆษณาและสื่อสารการตลาดได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.