3,282
VIEWS

MQDC เติมพอร์ตแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ส่ง MULBERRY GROVE ตอบทุก Gen ครบทุกความต้องการ

Sep 05, 2019 -None-

ลักษณะการอยู่อาศัย ภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมในทุกวันนี้ มีการแยกที่อยู่อาศัยออกมาจากครอบครัวใหญ่ ทำให้มีรูปแบบการใช้ชีวิตแบบครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทำให้ช่องว่างของความสัมพันธ์ระหว่างวัยในแต่ละครอบครัวมีระยะห่างที่เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ความสุขภายในครอบครัวลดลงไปด้วยเช่นกัน

นั่นจึงเป็นเหตุผลหลัก ที่ทำให้ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ ลุกขึ้นมาศึกษาในเรื่องนี้อย่างจริงจัง จนเกิดมาเป็นแบรนด์น้องใหม่อย่าง MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) ที่มีแนวคิดหลักในการเชื่อมความสัมพันธ์ของคนต่าง Generation ผ่านพื้นที่การใช้ชีวิตภายในที่อยู่อาศัยในทุกรูปแบบ

 

วิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด อธิบายว่า แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ ได้ใช้เวลากว่า 2 ปี ในการศึกษาความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ได้เล็งเห็น เทรนด์สำคัญในระดับโลกพบประเด็นน่าสนใจว่า การที่คนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหลายรุ่น หรือหลาย Generation นั้นนำไปสู่ปัญหาต่างๆ ทั้งในครอบครัว และสังคม ที่สำคัญคือทำให้คนเรามีความสุขลดน้อยลง

ผนวกกับการศึกษา และวิจัยในประเด็นดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับศูนย์วิจัย และนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ทำให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจนรวมถึงจากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชากรไทยที่มีต่อการอยู่อาศัยในครอบครัวหลายช่วงวัยจำนวน 400 คน พบว่า 70.8 % มีความต้องการที่จะอาศัยอยู่ในบ้านที่ประกอบไปด้วยสมาชิกหลายรุ่นเนื่องจากต้องการความรักความอบอุ่นในครอบครัว

“ที่ MQDC เรามีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในโครงการมีความสุข หรือ ‘For All Well-Being’ ที่เราให้ความสำคัญ ในเรื่องของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอก สนับสนุนให้เกิดความสุขที่แท้จริงในชีวิต จากจุดที่เราพบในการศึกษาความต้องการของตลาด ในเรื่องของความหลากหลายของคนแต่ละรุ่นต่อรูปแบบการอยู่อาศัย ส่งผลต่อความสุขในชีวิต นั่นจึงเป็น Inspiration ในการเปิดตัวแบรนด์ MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) ขึ้น”

 

วิสิษฐ์ อธิบายเพิ่มเติมอีกว่า แนวคิดของ MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) คือการสร้างความสุขของแต่คนละ Generation ให้ได้อยู่ร่วมกันในทุกวัน โดยไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในโอกาสพิเศษ การที่ทุก Generation ได้อยู่ร่วมกันทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นได้สร้างความสัมพันธ์ต่อกันได้ สร้างความรู้สึกที่ดีเกิดเป็นกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเล็กหรือครอบครัวใหญ่ก็ตาม นำไปสู่การที่ทุกคนจะมีอายุยืนยาวขึ้น

MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) นับเป็นแบรนด์น้องใหม่ในเครือ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ เป็นแบรนด์ที่อยู่อาศัยระดับ Super Luxury Resident ภายใต้แนวคิด “NURTURING INTERGENERATION HAPPINESS สานความสุข ให้ทุกเจนเนอเรชั่น” ให้เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย เป็นพื้นที่เต็มเต็มช่องว่างของคนทุกวัยในครอบครัว โดยมีหลักคิดในการนำเสนอแบรนด์ 4 ประเด็นหลักคือ

1. Designed for Intergenerational Harmony ที่อยู่อาศัยที่ออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยแบบครอบครัว Intergeneration คือการออกแบบภายใต้แนวคิดการสนับสนุนให้เกิดการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว เพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสุข

2. Caring Community ชุมชนการอยู่อาศัยแบบ Intergeneration ที่มีความอบอุ่นสร้างสายสัมพันธ์ และเกื้อกูลกัน ทั้งในครอบครัวและชุมชน การออกแบบพื้นที่ให้คนในครอบครัว และสังคมได้ทำกิจกรรมร่วมกันสังคมที่ไม่ใช่แค่รอบตัวแต่รวมถึงเพื่อนบ้านและชุมชนด้วยเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

3. Value Creation Neighborhood การสร้างคุณค่าให้กับครอบครัวหลากหลายช่วงวัย และชุมชนคือการเชื่อมโยงคุณค่านำวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในอดีตแบบครอบครัวใหญ่ และมีความกตัญญูเกื้อกูลต่อกันมาเข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตัวอย่าง เช่น การใช้จ่ายถ้าแยกกันอยู่ ค่าใช้จ่ายในแต่ละที่จะเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าอยู่ด้วยกันหรือใกล้เคียงกัน ค่าใช้จ่ายก็น้อยลงคำนวณถึงค่าแม่บ้าน พยาบาล พี่เลี้ยง สิ่งต่างๆ เหล่านี้ คือการเพิ่มมูลค่าให้กับประเทศในระยะยาว

4. 5 Dimensional Well-Being ส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้นในทุกมิติ นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนผ่านนวัตกรรม และเทคโนโลยี คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของที่อยู่อาศัยอยากที่จะให้ผู้อยู่อาศัยใกล้ชิดธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น ในห้องนอน เวลาที่นอนหลับ ปริมาณคาร์บอนไดออกไซต์จะเพิ่มมากขึ้น ทำให้นอนไม่หลับ จึงใช้ระบบ ERV นำเทคโนโลยีเพิ่มเข้ามา เพื่อที่จะนำคาร์บอนไดออกไซต์ออกไปนอกห้อง และนำออกซิเจนจากภายนอกกรองฝุ่นแล้วใส่เข้ามาในห้องนอน ทำให้ในห้องนอนมีออกซิเจนที่บริสุทธิ์ และเพียงพอทำให้นอนเต็มอิ่ม และมีแรงที่จะเริ่มในเช้าวันใหม่อย่างสดชื่น และมีการรับประกันที่อยู่อาศัย 30 ปี

สำหรับ MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) นับว่าเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ของ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ ที่มีความแตกต่างจากตลาด ด้วยแนวคิด และวิธีการนำเสนอสินค้าภายใต้แบรนด์ที่มีความหลากหลาย ทั้งในแนวราบ และแนวสูง รวมถึงดีไซน์ต่างๆ ที่จะถูกออกแบบให้มีความยืดหยุ่นไม่จำกัดรูปแบบที่ตายตัว

ส่วนความชัดเจนของ MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) ในแง่ของโครงการต่างๆ ก็ได้เตรียมเปิดที่อยู่อาศัยแบบมัลติแพลตฟอร์มมีทั้ง Cluster Villa และ Condominium โดยจะเปิด 3 โครงการใน 2 ทำเลมูลค่าโครงการรวม 19,900 ล้านบาท

โครงการแรก MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) SUKHUMVIT ห่าง 250 เมตรจากรถไฟฟ้า BTS เอกมัย เป็นทำเลที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวหลากหลายช่วงวัย เป็นโครงการแบบ High Rise สูง 37 ชั้นมีกำหนดเปิดตัวช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้

อีกหนึ่งทำเล MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) จะตั้งอยู่ที่โครงการ THE FORESTIAS แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ โครงการบ้านเดี่ยว ที่ยึดหลักแนวคิดการออกแบบแบบ Cluster Design ที่แรก ที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกช่วงวัย และอีกโครงการ เป็นโครงการคอนโดมิเนียมโลว์ไรส์ ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้

เราอาจจะลืมภาพของครอบครัวใหญ่ที่มีทั้ง คุณปู่ คุณย่า, คุณตา คุณยาย, พ่อแม่ ลูกๆ และเด็กเล็ก ไปแล้ว เพราะความไม่เอื้ออำนวยของสถานที่ และสภาพแวดล้อมทางสังคม

แต่ด้วยแนวคิดในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของ MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) อาจจะทำให้เราเห็นภาพเหล่านั้นกลับมาอีกครั้ง ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นบ้านหลังใหญ่ อาจจะเป็นคอนโดที่มีพื้นที่ของคนทุกวัยได้ทำกิจกรรมแต่ละวัน การสร้างความสัมพันธ์ และความสุขก็จะเกิดขึ้นได้ในทุกวัน

MULBERRY GROVE (มัลเบอร์รี่ โกรฟ) จึงเป็น Key Drive สำคัญของ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ ที่เข้ามาเติมความหลากหลายในพอร์ตแบรนด์ลักซ์ชัวรี่ให้มีความหลากหลายมากขึ้น

MQDC

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle