ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม ยอดขายรวม 81,044 คัน ลดลง 1.1%

Aug 26, 2019 -None-

ปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,044 คัน  ลดลง 1.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 48,250 คัน ลดลง 2.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม มีปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 0.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 2.4% สืบเนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังฟื้นตัวช้า ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมในเดือนนี้ยังไม่เกิดการขยายตัวมากนัก

2) ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

3) ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคมคาดว่ายังคงทรงตัว สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริมการขายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์ ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามการเข้มงวดเรื่องการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ดังนั้นจึงคาดว่าตลาดรถยนต์จะมีแนวโน้มทรงตัว

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2562

  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1%                              

อันดับที่ 1 โตโยต้า      25,760 คัน      ลดลง         1.8%       ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          13,834 คัน      เพิ่มขึ้น       5.3%       ส่วนแบ่งตลาด 17.1%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า       11,024 คัน      เพิ่มขึ้น       5.1%       ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      8,924 คัน      ลดลง         8.0%       ส่วนแบ่งตลาด 27.2%

อันดับที่ 2  ฮอนด้า       8,632 คัน      เพิ่มขึ้น      12.7%       ส่วนแบ่งตลาด 26.3%

อันดับที่ 3  มาสด้า       4,470 คัน        ลดลง         8.8%       ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,250 คัน ลดลง 2.4%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า      16,836 คัน      เพิ่มขึ้น       1.9%            ส่วนแบ่งตลาด 34.9%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           13,834 คัน      เพิ่มขึ้น        5.3%          ส่วนแบ่งตลาด 28.7%  

อันดับที่ 3 ฟอร์ด         4,026 คัน         ลดลง         8.8%          ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน*  (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)                                     ปริมาณการขาย 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      14,948 คัน      เพิ่มขึ้น        6.1%      ส่วนแบ่งตลาด 38.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           12,439 คัน     เพิ่มขึ้น        4.4%      ส่วนแบ่งตลาด 32.0%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,026 คัน         ลดลง       18.5%       ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

      *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,525 คัน

โตโยต้า 2,195 คัน – มิตซูบิชิ 843 คัน – อีซูซุ 719 คัน – ฟอร์ด 449 คัน – เชฟโรเลต 237 คัน – นิสสัน 82 คัน

  1.  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,363 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

 อันดับที่ 1 โตโยต้า      12,753 คัน      เพิ่มขึ้น        5.6%      ส่วนแบ่งตลาด 37.1%

 อันดับที่ 2 อีซูซุ         11,720 คัน      เพิ่มขึ้น        6.1%      ส่วนแบ่งตลาด 34.1%

                    อันดับที่ 3 ฟอร์ด        3,577 คัน      ลดลง        15.3%      ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562

  1.  ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9%                               

              อันดับที่ 1 โตโยต้า      197,262 คัน    เพิ่มขึ้น    17.3%         ส่วนแบ่งตลาด 32.6%

              อันดับที่ 2 อีซูซุ           103,011 คัน    เพิ่มขึ้น     3.5%           ส่วนแบ่งตลาด 17.0%

              อันดับที่ 3 ฮอนด้า      75,723 คัน     เพิ่มขึ้น     7.7%              ส่วนแบ่งตลาด 12.5%

  1.  ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 239,334 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%                                

อันดับที่ 1 โตโยต้า      69,274 คัน     เพิ่มขึ้น     9.6%          ส่วนแบ่งตลาด 28.9%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า       57,521 คัน     เพิ่มขึ้น     6.6%          ส่วนแบ่งตลาด 24.0%

อันดับที่ 3 มาสด้า       30,296 คัน     เพิ่มขึ้น     3.5%          ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

  1.  ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 365,480 คัน เพิ่มขึ้น 5%                    

อันดับที่ 1 โตโยต้า      127,988 คัน    เพิ่มขึ้น   21.9%                 ส่วนแบ่งตลาด 35.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           103,011 คัน    เพิ่มขึ้น    3.5%                  ส่วนแบ่งตลาด 28.2%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        30,909 คัน     ลดลง    17.7%                    ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

  1.  ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV)

ปริมาณการขาย 297,263 คัน เพิ่มขึ้น 7.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      114,154 คัน    เพิ่มขึ้น   25.6%         ส่วนแบ่งตลาด 38.4%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           94,403 คัน     เพิ่มขึ้น    3.8%           ส่วนแบ่งตลาด 31.8%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        30,908 คัน      ลดลง    16.1%           ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

             *ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 37,392 คัน

โตโยต้า  16,595 คัน – มิตซูบิชิ 7,740 คัน – อีซูซุ 6,245 คัน – ฟอร์ด 3,946 คัน – เชฟโรเลต 1,983 คัน –นิสสัน 883 คัน

  1.  ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 259,871 คัน เพิ่มขึ้น 7.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      97,559 คัน      เพิ่มขึ้น   28.4%       ส่วนแบ่งตลาด 37.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           88,158 คัน      เพิ่มขึ้น    4.9%        ส่วนแบ่งตลาด 33.9%

                     อันดับที่ 3 ฟอร์ด        26,962 คัน      ลดลง     15.1%         ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle