ซัมมิท แคปปิตอล เผย 1 ปีโครงการ “กลับบ้านปลอดภัยฯ” ช่วยลดอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ของพนักงาน

Aug 30, 2019 -None-

จากสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี 2561 ไทยมีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนสูงเป็นอันดับ 9 จาก 175 ประเทศทั่วโลก แม้จะดีขึ้นจากที่เคยอยู่อันดับ 2 ในปี 2558 โดยอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนลดลงจาก 36.2 คนต่อประชากรแสนคน มาอยู่ที่ 32.7 คนต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 22,491 คน เฉลี่ย 60 คนต่อวัน แต่ยังคงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน และที่น่าตกใจคือ ไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์และคนเดินถนนมากที่สุดในโลกคือ 16,600 คนต่อปี

ซัมมิท แคปปิตอล ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ชั้นนำของไทย เห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และมีความห่วงใยชีวิตคนไทยรวมถึงพนักงานของบริษัทฯ จำนวนมากที่ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะในการเดินทางและออกไปพบลูกค้า จึงได้ริเริ่มโครงการ “กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ซัมมิท แคปปิตอล” ขึ้นเมื่อเดือน เมษายน ปี 2561 โดยเป็นโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ใช้รถใช้ถนนรวมถึงพนักงาน เกิดความตระหนักรู้และใส่ใจในความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่น เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรในทุกที่และทุกช่วงเวลา

 

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด กล่าวว่า “นอกเหนือจากเป้าหมายในการเป็นผู้นำตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์แล้ว ซัมมิท แคปปิตอล ยังมุ่งมั่นในการเป็น ‘ผู้รับผิดชอบ’ ‘ผู้ให้’ และ ‘เอาใจใส่’ ต่อความสุข ความปลอดภัยของสังคม ผ่านการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงโครงการ ‘กลับบ้านปลอดภัย ด้วยความห่วงใยจาก ซัมมิท แคปปิตอล’ ที่รณรงค์เรื่องการขับขี่ปลอดภัยทั้งในหมู่พนักงานของเราและคนในสังคม โดยไม่จำกัดเฉพาะช่วงเทศกาลสำคัญที่คนเดินทางกันมากเท่านั้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุในการสัญจร ให้ทุกคนได้กลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยทุกวันและได้อยู่กับคนที่รักไปนานๆ”

ตลอด 1 ปีที่ผ่านมามีการจัดกิจกรรมในโครงการกลับบ้านปลอดภัยฯ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ดังนี้

  • โครงการใจร่มๆ เพื่อคนที่รัก ให้พนักงานได้ฝึกสมาธิและฟังธรรมะเพื่อเพิ่มสติในการใช้ชีวิต และใส่ใจต่อคนรอบข้าง  
  • โครงการอบรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ร่วมกับโรงเรียนสอนขับรถซูซูกิ ประเทศไทย โดยให้พนักงานเข้าอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยใช้เวลาอบรม 2 วันต่อรอบ ที่ผ่านมามีพนักงานใหม่เข้ารับการอบรมมากกว่า 550 คน ทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรเพื่อยืนยันว่าได้ผ่านการฝึกอบรมการขับขี่อย่างถูกต้อง เพราะบริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนต้องขับรถเป็น ไม่ใช่แค่ขับรถได้ และต้องไม่สร้างปัญหาในการขับขี่ให้กับประชาชนทั่วไปบนท้องถนนและครอบครัวของตนเอง
  • ให้พนักงานที่ผ่านการอบรมแล้วทำแบบทดสอบเกี่ยวกับกฎกติกาต่างๆ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้องผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์
  • แจ้งเตือนข้อมูลการขับขี่ผ่านระบบปฏิบัติงานของแท็บเล็ต เพื่อให้พนักงานได้เตือนตัวเองก่อนเดินทางทุกครั้ง
  • จัดทำคลิปกระตุ้นเตือนเรื่องการขับขี่ปลอดภัย จากเรื่องราวของผู้ประสบภัยจริงจำนวน 3 ครอบครัว เผยแพร่ในวันแม่แห่งชาติ

  • จัดการประกวดออกแบบโลโก้โครงการกลับบ้านปลอดภัย เพื่อสร้างการรับรู้ในหมู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขันมากกว่า 200 คนทั่วประเทศ และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายวิชาชีพมาเป็นคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ได้นำผลงานที่ชนะการประกวดมาใช้ในการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัทฯ พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนอุบัติเหตุให้ทราบอย่างต่อเนื่อง
  • นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปมีจิตสำนึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่างๆ ได้แก่ แคมเปญรณรงค์การใส่หมวกกันน็อค “รักใครให้ใส่หมวก” ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ รณรงค์ไม่สาดน้ำใส่มอเตอร์ไซค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น

จากการดำเนินโครงการมาเป็นเวลา 1 ปีเต็ม ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นคือ สามารถลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ของพนักงานเหลือไม่เกิน 3 ครั้งต่อเดือน ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการรณรงค์โดยเริ่มจากพนักงานในองค์กร เพื่อสร้างผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีความรับผิดชอบ และเป็นฟันเฟืองในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนต่อไป  

Campaign

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.