กรุงไทยจับมือมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาสู่ Smart University

Sep 04, 2019 -None-

ผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก ผู้รักษาการแทนอธิ การบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ BUU Smart University เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยอัจฉริยะและสังคมไร้เงินสด โดยเชื่อมโยงระบบสารสนเทศทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย กับระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร และให้บริการจัดการทางการเงินแบบครบวงจร ผ่านระบบ Krungthai Digital Platform ที่มหา วิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562

ผยง ศรีวณิช เปิดเผยว่า ธนาคารได้พัฒนาบัตรนักศึกษาและบัตรบุคลากรของมหาวิทยาบูรพา (IPAC) ซึ่งเป็นบัตรวีซ่าเดบิต ที่สามารถทำธุรกรรมการเงินผ่านเครื่อง ATM และชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่อง EDC โดยเตรียมเชื่อมโยงทุกการใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย เช่น เช็คเวลาเข้าเรียน เช็คชื่อเข้าชั้นเรียน เข้าห้องสมุด ใช้ยืม-คืนหนังสือในห้องสมุด เช็คชื่อในวันรับปริญญา เช็คเวลาเข้างาน และนำรถเข้าออกลานจอดรถ รวมทั้งติดตั้งเครื่อง EDC ตามจุดรับชำระเงินต่างๆ ภายในมหาวิทยา ลัย และให้บริการ QR Code เพื่อรับชำระเงินของหน่วยงานและร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย อีกทั้งจะขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพาในด้านอื่นๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยที่ผ่านมา ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมงานวิชาการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ เช่น การจัดการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 15

นอกจากนี้ ธนาคารได้ปรับโฉมสาขามหาวิทยาลัยบูรพาใหม่ ให้ทันสมัย แต่ยังคงความเป็นสถาบันการเงินมืออาชีพ โดยออก แบบภายใต้แนวคิด  Loft- Young, Digital, Connect จัดวางพื้นที่แบบโล่งและมีพื้นที่สำหรับ Digital Learning ที่สามารถประ ยุกต์ใช้สำหรับ Meet & Learn พร้อมบริการ Wifi ฟรี มุ่งเน้นการบริการที่สะดวก รวด เร็ว ในรูปแบบ  Digital

รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยบูรพา และธนาคารกรุงไทย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในโครงการ BUU Smart University  โดยจัดทำบัตรนิสิตรูปแบบใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน แปลงของสังคมที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารในด้านต่างๆ รวมถึงการทำธุรกรรมทางการเงิน ซึ่งการที่นิสิตได้เข้าสู่โลกแห่งเทคโนโลยี อาทิ การใช้แอปพลิเคชั่นจากมือถือในการซื้อสินค้าและบริการผ่านบัตรนิสิตรูปแบบใหม่นี้ เป็นการสร้างสิ่งแวด ล้อมรอบตัวให้เป็นไทยแลนด์ ยุค 4.0 เมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้วเข้าสู่สังคมตลาดแรงงาน จะสามารถปรับตัวเข้าสู่ความเป็นยุคดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยบัตรนิสิตรูปแบบใหม่นี้จะเริ่มใช้กับนิสิตรหัส 62                           

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle