Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

NIA ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ mai เปิด IDE to IPO รุ่น 4

Sep 11, 2019 -None-

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จัดโครง การส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรม สำหรับผู้ประกอบการที่มีความพร้อมเข้าจดทะเบียนบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ รุ่นที่ 4 (Innovation Driven Enterprise to Initial Public Offering #4) เพื่อให้เจ้าของกิจการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบต่างๆที่มีส่วนในการเตรียมความพร้อมของกิจการ สำหรับการก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์

จากผลการจัดหลักสูตรในรุ่นที่ 1 ที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 56 บริษัทในอุตสาหกรรมนวัตกรรมดิจิทัล(Digital Innovation) รุ่นที่ 2 นั้น มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 บริษัทในอุตสาหกรรมอาหารและสุขภาพ (Food and Healthcare) ในรุ่นที่ 3 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 บริษัทในอุตสาหกรรมนวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว (Hospitality & Tourism Industry) และจากระบบติดตามการเติบโตของบริษัท พบว่ามีจำนวนมากกว่า 20 บริษัทที่วางแผนการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี

​สำหรับ IDE to IPO ในรุ่นที่ 4 นี้ มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 80 บริษัทในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ (Well-being & Creative business) เช่น กลุ่มการท่องเที่ยว กลุ่มการขนส่ง กลุ่มอาหาร กลุ่มบริการทางสุขภาพ ธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ เป็นต้น

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA กล่าวว่า “อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เป็นธุรกิจเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง และมีบทบาทสำคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ไตรมาสที่ 2/2562 ขยายตัวร้อยละ 2.3 อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์นับเป็นอีกหนึ่งอุตสาหกรรมหลักที่จะก่อให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน และการกระจายรายได้ เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายในการยกระดับและการเสริมศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพ และธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งทางเอ็นไอเอ พร้อมที่จะเป็นหน่วยสนับสนุนองค์ความรู้เพื่อตอบโจทย์การขยายธุรกิจของผู้ประกอบการ

ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ให้ข้อมูลภาพรวมของโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับคือ องค์ความรู้ด้านนวัตกรรม กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล การสร้างแบรนด์ให้ยั่งยืน ไปจนถึงการบริหารจัดการระบบบัญชี กฎหมาย และภาษีสำหรับบริษัทที่เตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ จากกรณีศึกษาและประสบการณ์ที่ถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอด 10 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Dinner Talk ที่ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิด และประสบการณ์จากวิทยากรรับเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในบรรยากาศใกล้ชิดและเป็นกันเอง รวมถึงการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมออกเป็น 5 กลุ่ม เพื่อการทำกิจกรรมเวิร์คช็อป ตลอดจนการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประ กอบการอย่างสร้างสรรค์ ทำให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดทางธุรกิจ จนสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างเครือข่ายทางธุรกิจต่อกันในอนาคต และคุณประพันธ์ยังได้เปิดเผยว่า สำหรับ IDE to IPO รุ่นที่ 4 วางแผนว่าจะมุ่งเน้นในกลุ่มบริษัทที่เป็นธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative business) ให้มากขึ้นด้วย

ในงานได้รับเกียรติจาก ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ NIA บรรยายพิเศษในหัวข้อ Innovation: The Growth Engine ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาให้ธุรกิจเติบโต และประสบความสำเร็จสูงสุดอีกด้วย

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดร.ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ มาบรรยายในหัวข้อ Innovation Driven Enterprise เพื่อเสริมข้อคิดด้านนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ ที่มีความพร้อมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ยังได้ให้มุมมองของพลังของ Design Thinking ของ MIT และตัวอย่างบริษัทออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับโลกอย่างเช่น IDEO

ปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม NIA ได้กล่าวถึงแนวทางการยกระดับความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็น IDE สตาร์ทอัพ องค์กรขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ ผ่านสถาบันวิทยาการนวัตกรรม หรือ NIA Academy และเพิ่มเติมด้วยกลไกการสนับสนุนผู้ประกอบการ IDE และสตาร์ทอัพ โดยมีกลไกสำคัญเพื่อเพิ่มโอกาสการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมผ่านการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งด้านเทคโนโลยีและการเงินเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านแพ็กเกจ “Groom Grant Growth” ตั้งเป้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพไทยทั้งในธุรกิจนวัตกรรมด้านเศรษฐกิจและสังคม พร้อมเดินหน้าเร่งสร้างศักยภาพเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพไทยผ่านการบ่มเพาะ เงินทุนอุดหนุน และโอกาสการต่อยอดทางธุรกิจนวัตกรรม เตรียมต่อยอดขยายโปรแกรมอบรมผ่านออนไลน์ด้วย

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort