ESRI เผย Geospatial Infrastructure “กุญแจ” พัฒนาประเทศรอบด้านขับเคลื่อนไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

Sep 17, 2019 -None-

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือ GIS แบบครบวงจร ในกลุ่มบริษัทซีดีจี เปิดเผยในงาน Thai GIS User Conference 2019 หรือ TUC2019 ที่ผ่านมา มุ่งนำเทคโนโลยี GIS มาช่วยขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศรอบด้านเพื่อฝ่าคลื่น Digital Disruption พร้อมชูแผนที่โครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะ( Geospatial Infrastructure) กุญแจสำคัญในการพัฒนาประเทศ ด้วยการประยุกต์เทคโนโลยี GIS กับโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การคมนาคม การสื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข สอดรับแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศด้วยแพลตฟอร์ม ArcGIS ที่จะมีส่วนช่วยในการทำงานทุกหน่วยงานตั้งแต่การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ยกระดับความมั่นคง และคุณภาพชีวิตของประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนพร ฐิติสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ด้วยกระแสการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว โลกจึงต้องการเครื่องมือหรือระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ชาญฉลาด เข้ามาเป็นตัวช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น โดยล่าสุดบริษัทฯได้จัดงาน Thai GIS User Conference 2019 หรือ TUC 2019  เป็นการนำเทคโนโลยี GIS ไปใช้เพื่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม สามารถนำไปใช้ได้ทั้งกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อมุ่งขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงประเทศให้ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน ฝ่าคลื่น Digital Disruption ซึ่ง Geospatial Infrastructure (จีโอสปาเชียล อินฟราสตรัคเจอร์) ระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเชิงภูมิสารสนเทศ พื้นฐานการพัฒนาประเทศรอบด้าน ตัวช่วยสำคัญในการพัฒนาประเทศซึ่งจะมีในเรื่องของ Smart City, Indoor Positioning and Mapping เช่น การใช้โดรนเพื่อการทำแผน ที่ภายในอาคาร แผนที่ภูมิประเทศ อุโมงค์ ถ้ำ หรือในช่องต่างๆ ซึ่งเริ่มมีให้เห็นในต่างประเทศ และ Data creation, maintenance and management หรือการบูรณาการข้อมูลทางเศรษฐกิจ และข้อมูลทางสารสนเทศ ที่ล้วนจะเข้ามามีผลต่อทุกภาคอุตสาหกรรมต่อไปจากนี้

“ในปัจจุบัน เทรนด์การพัฒนาประเทศในภาพรวมจะโฟกัสไปที่ Geospatial Infrastructure หรือระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเชิงภูมิสาร สนเทศ เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีระบบ GIS หรือระบบภูมิสารสนเทศ เข้ามาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ ซึ่งจะนำเอาข้อมูลพื้นที่ ตำแหน่งสถานที่ตั้ง มาซ้อนลงบนแผนที่และภาพ ทำให้มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานแผนที่ งานภาพ งานภาคสนาม งานวิเคราะห์ ไปจนถึงงาน Data Science หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล ซึ่งเป็นการนำความรู้ด้านวิทยาการคอม พิวเตอร์ ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ สถิติ และวิทยาการความรู้ต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการจัดเก็บ จัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจ รวมถึงการพัฒนามาเป็น Dashboard การแสดงผล ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการระบบการตอบสนองที่รวดเร็วพร้อมใช้งาน สามารถนำเทคโนโลยี GIS ผนวกกับโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งภาคอุตสาหกรรม การเกษตรกรรม การคมนาคม การสื่อสารโครงข่ายโทรคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณสุข ประกอบไปด้วยชั้นข้อมูลสำคัญเช่น ขอบเขตการปกครอง เส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ พื้นที่ป่า ภาพถ่ายดาวเทียม อาคารและสิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น” ธนพร กล่าว

ธนพร กล่าวเพิ่มเติมว่า อีเอสอาร์ไอได้พัฒนาโซลูชั๋นของ ArcGIS เพื่อให้ผู้ใช้งานนำไปประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร ตั้งแต่การวางแผน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจและลงมือทำงานอย่างเป็นระบบ ถูกต้องและแม่นยำ มีการเชื่อมโยงและแสดงผลแบบเรียลไทม์ โดยใช้ข้อมูลพื้นที่เป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงระบบไว้ด้วยกัน และสามารถตอบสนองผู้ใช้งานที่หลากหลาย สำหรับผู้ที่ต้องการใช้งาน location หรือแผนที่ในแบบง่าย ๆ พร้อมใช้ เพื่อทำแผนที่ออนไลน์หรือการวิเคราะห์ทำเลที่ตั้ง (location analytics) สามารถใช้ ArcGIS ที่มาพร้อมกับแอพพลิเคชั่นพร้อมใช้งานหลายรูปแบบตามความต้องการใช้งาน ได้แก่

  1. Survey 123 สำหรับเก็บข้อมูลภาคสนาม ที่สามารถระบุตำแหน่งพร้อมรูปภาพประกอบ หรือ Tracker for ArcGIS สำหรับติดตามงานภาคสนาม และ Quick Capture ที่ช่วยให้เก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้นแค่เพียงคลิกเดียว
  2. ArcGIS Desktop สำหรับนัก GIS มืออาชีพ เป็นการปฏิวัติการทำงานให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ง่ายและเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิม ถูกออกแบบให้มีหน้าจอการทำงานที่สามารถแสดงในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ บนหน้าจอเดียวกัน เพิ่มความสะดวกสบายกับผู้ใช้งานมากขึ้น และสามารถแชร์ข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทันที
  3. ArcGIS Notebooks ที่รวบรวมความสามารถของ ArcGIS Enterprise และ Jupyter Notebook เข้าด้วยกัน โดยเราสามารถใช้ภาษา Python ร่วมกับ Library ของ ArcGIS แสดงผลลัพธ์ แบบ Interactive Map ได้ทันที ทั้งแบบแผนที่ กราฟและ data frame ควบคู่กันได้ สำหรับนักพัฒนาหรือ Developer
  4. Experience Builder เครื่องมือตัวใหม่ในการสร้าง Web application ผู้ใช้งานสามารถออกแบบรูปแบบเว็บได้เอง ผ่าน web browser อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องเขียน code ให้ยุ่งยาก รวมถึง StoryMaps นำเสนอเรื่องราว ในรูปแบบแผนที่เข้าใจง่าย สามารถเพิ่มรูปภาพ วิดีโอ สื่อมัลติมีเดียอื่น ๆ นำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอเรื่องราวที่เข้าใจง่ายขึ้น
  5. Geo-enable System ที่โซลูชั๋นพร้อมใช้งานสำหรับการทำงานในทุกกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบในตัวเอง เป็นแอพพลิเคชั่น ที่สามารถสื่อระหว่างผู้ใช้งานในหน่วยงานและประชาชน แอพพลิเคชั่นวิเคราะห์ข้อมูลตำแหน่งที่ทำงานร่วมกับข้อมูลประชากร วิถีการใช้ชีวิตเพื่อใช้วางแผนธุรกิจการตั้งร้านค้าหรือสาขา แอพพลิเคชั่นในการออกแบบวางผังเมือง เพื่อนำไปสู่การตัดสินใจการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีขึ้นในทุกระดับ ทั้งในระดับเมือง ภูมิภาค และประเทศ 

ค้นพบศักยภาพของเทคโนโลยี GIS เพื่อใช้ขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศ ได้ที่ www.esrith.com

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle