สมาคมมีเดีย เผย 3 ไตรมาส เม็ดเงินโฆษณาเท่ากับปีที่แล้ว หากไม่มีปัจจัยอื่นกระทบ สิ้นปีเม็ดเงินตามเป้า

Sep 19, 2019 -None-

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เผยงบประมาณการใช้สื่อโฆษณาในไตรมาสที่ 3 เติบโตเล็กน้อย จากสื่อออนไลน์ สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่อในการเดินทาง และสื่อนอกบ้าน

ไตรลุจน์ นวะมะรัตน นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงมูลค่าการใช้สื่อในช่วงที่ผ่านมาว่า “ในไตรมาสสอง ทางสมาคมฯ คาดการณ์ว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 1% แต่ล่าสุดคาดว่าจะเท่ากับปีที่แล้ว (หรือ 0%) โดยการเติบโตหลักๆ มาจากสื่อออนไลน์ สื่อในโรงภาพยนตร์ สื่อในการเดินทาง และสื่อนอกบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการบริโภคสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค  อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโดยรวมยังชะลอตัว โดยคาดว่าสิ้นปีงบประมาณการใช้สื่อจะเป็นไปตามที่สมาคมมีเดียฯ เคยคาดการณ์ไว้คือใช้งบประมาณเท่ากับปีที่ผ่านมา”

รัฐกร สืบสุข อุปนายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย เสริมว่า “ในสามไตรมาสที่ผ่านมาสื่ออินเตอร์เน็ตเติบโตสูงสุดถึง 18% รองลงไปคือสื่อในโรงภาพยนตร์ (Cinema) เพิ่มขึ้น 11% สื่อในการเดินทาง (Transit) เพิ่มขึ้น 5% สื่อนอกบ้าน (Outdoor) เพิ่มขึ้น 1% ตามลำดับ”

สื่อในห้างสรรพสินค้า (In-store) ยังคงมีอัตราทรงตัวเท่าเดิม  สื่อมีอัตราลดลงค่อนข้างมากคือ นิตยสาร ลดลง 25% หนังสือพิมพ์ลดลง 20% ตามด้วยสื่อวิทยุลดลง ลดลง 5% ในขณะที่สื่อหลักคือโทรทัศน์ (รวมเคเบิ้ลทีวีและโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม) ลดลงเล็กน้อยคือ 2%

รัฐกร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “จากแนวโน้มของสามไตรมาสที่ผ่านมา สมาคมฯ คาดการณ์ว่าในไตรมาสสุดท้าย การใช้งบสื่อโฆษณาจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก คาดว่างบการสื่อโฆษณาทั้งปีจะคงที่ เท่ากับปีที่ผ่านมา”

ไตรลุจน์ กล่าวเพิ่มเติมในตอนท้ายว่า การใช้งบสำหรับสื่อโฆษณาคงที่ เป็นสิ่งที่สมาคมด้านโฆษณาและการตลาดจำเป็นต้องวิเคราะห์สัดส่วนการใช้สื่ออย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ทำการตลาดได้ตรงใจผู้บริโภคยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเพิ่มยอดขาย   สมาคมมีเดียฯ ได้นำเสนอข้อมูล ความเคลื่อนไหวในด้านการใช้งบสื่อโฆษณาที่สื่อดิจิตอลมีการเติบโตสวนทางกับสื่ออื่นๆ ซึ่งสอดคล้องไปกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไปมาให้ทราบเป็นระยะอยู่แล้ว  เอเยนซี่และนักการตลาดต้องศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและการใช้สื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดมากขึ้น

สมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2550 โดยเกิดจากการรวมตัวกันของบุคลากรในวงการมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสื่อในประเทศไทย มีพันธกิจเพื่อส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสื่อโฆษณา ทั้งในด้านประสิทธิภาพของสื่อและบุคลากรให้มีมาตรฐานในวิชาชีพ และมีจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยสื่อโฆษณาให้เกิดประโยชน์กับอุตสาหกรรมโฆษณาและส่วนรวม ตลอดจนมุ่งสร้างสรรค์ความร่วมมือกันในระดับนานาประเทศ

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort