มูลนิธิเอสซีจี พาเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ สัมผัสชีวิตผู้พิทักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

Nov 19, 2019 -None-

มูลนิธิเอสซีจี จัดทริปพิเศษออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พาทุกคนสัมผัสและศึกษาเส้นทางธรรมชาติ พร้อมเดินลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) เพื่อให้ทุกคนตระหนักและเห็นความสำคัญการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า พร้อมทั้งเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ นอกจากนี้ยังได้ไปทำความรู้จักกับผู้พิทักษ์ป่า ที่ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่จนประสบอุบัติเหตุระหว่างปฏิบัติงานจนต้องสูญเสียดวงตาข้างหนึ่งไป

เชาวลิต เอกบุตร กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี กล่าวว่า “การจัดกิจกรรม Press Trip ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า ผ่านโครงการ HANDS FOR HEROES รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่า มาตลอด 2 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2562 นี้มูลนิธิได้จัดกิจกรรม Run for Heroes และ Trail for Heroes เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปจัดซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนเพื่อมอบให้กับผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ นอกจาก นี้มูลนิธิยังได้มอบทุนการศึกษาแก่บุตรผู้พิทักษ์ป่า ในโครงการ “Sharing the Dream Scholarship โดยมูลนิธิเอสซีจี” มาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อตอบแทนความเสียสละทำงานหนัก และเสี่ยงอันตรายในการปกป้องผืนป่าแทนคนไทยทุกคน และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่ได้มีกำลังใจปฏิบัติงานโดยไม่ต้อง “ห่วงหน้าพะวงหลัง” ซึ่งปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้มอบทุนดังกล่าวไปแล้วกว่า 500 ทุน เพื่อเป็นหลักประกันทางการศึกษาให้แก่ลูกๆ ของผู้พิทักษ์ป่า ช่วยให้ผู้พิทักษ์ป่ามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป”

 

สำหรับเส้นทางลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) คือการเดินลาดตระเวนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์อย่างเป็นระบบ ซึ่งอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย รวมเนื้อที่ 1,355,468.75 ไร่ หรือ 2,168.75 ตารางกิโล เมตร โดยครั้งนี้จะมีการเดินลาดตระเวนในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร เพื่อให้ทุกคนได้สัมผัสชีวิตการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า เช่น การวางแผน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเดินทางเข้าไปปฎิบัติหน้าที่เพื่อให้ภารกิจเป็นไปตามเป้าหมาย การสำรวจร่องรอยของสัตว์ป่า เก็บข้อมูลบันทึกพิกัดของพื้นที่ และตรวจสอบพรรณไม้หายาก พร้อมทั้งมีการสาธิตการดำรงชีวิตในป่า อีกทั้งยังได้ร่วมกิจกรรมทำโป่งเทียม เพื่อเสริมแหล่งแร่ธาตุเสริมให้แก่สัตว์ป่า เนื่องจากแร่ธาตุจากพืชและน้ำในระบบนิเวศบางแห่งอาจมีไม่เพียงพอ  นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังพาไปเยี่ยมชมศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพสัตว์ป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่ ซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตสัตว์ป่าและระบบนิเวศของป่าเป็นอย่างมาก

โดยทางมูลนิธิฯ ร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 (วตท. 17)  ได้ร่วมกันสนับสนุนการก่อสร้าง เพื่อส่งเสริมให้สัตวแพทย์ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

นอกจากจะได้สัมผัสถึงการทำงานของผู้พิทักษ์ป่าแล้ว มูลนิธิฯ ยังพาทุกคนไปพบกับผู้พิทักษ์ป่าที่ปฏิบัติหน้าที่มากว่า 17 ปี ซึ่งได้ประสบอุบัติเหตุระหว่างการปฏิบัติหน้าที่จนต้องสูญเสียดวงตาหนึ่งข้าง โดยทางมูลนิธิฯ ได้ยื่นมือช่วยเหลือครอบครัวของคูณ แต้มทอง โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสาวของเขา ด.ญ. สุณัฏฐา แต้มทอง ที่ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมียเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว พร้อมกันนี้ยังได้พบกับกิจกรรมพิเศษ ได้แก่ กิจกรรมพิเศษส่องสัตว์ อีกด้วย

มูลนิธิเอสซีจี ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของผู้พิทักษ์ป่า คือ “Trail for Heroes วิ่งเทรลเพื่อผู้พิทักษ์ป่า” ซึ่งจะจัดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้มูลนิธิฯ จะนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปซื้ออุปกรณ์ลาดตระเวนให้แก่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศ ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ “HANDS FOR HEROES” ผ่านทาง Facebook : handsforheroes  

กิจกรรม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort