CP All คว้าที่ 1 DJSI ประเภท Food & Staples Retailing Industry 2019 ผ่านความใส่ใจในทุกมิติ

Nov 29, 2019 -None-

อีกหนึ่งธุรกิจที่เคียงข้างและอยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานตลอด 30 ปี “ซีพี ออลล์” กับการเป็นธุรกิจที่คอยให้บริการ ธุรกิจที่พร้อมส่งมอบคุณค่า และเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับการยอมรับจากหลายฝ่าย เพราะด้วยธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินการโดย ซีพี ออลล์ นั้น ถือได้ว่ามาสร้างปรากฏการณ์และผลิกโฉมวงการธุรกิจต่างๆ ในประเทศไทยไม่น้อย ไม่ใช่เพียงแค่สามารถสร้างความแตกต่างด้านสินค้าและบริการ แต่ยังสามารถสร้างแบรนด์ในใจผู้บริโภคได้อย่างดีเยี่ยม สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจจากผู้บริโภคในการซื้อสินค้าหรือบริการจากทาง ซีพี ออลล์ อีกด้วย และในครั้งนี้ถือเป็นอีกครั้งที่ทาง ซีพี ออลล์ ได้มาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่และนำความภาคภูมิใจมาสู่วงการธุรกิจในไทย กับรางวัลครั้งสำคัญในการได้รับการจัดอันดับจากดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ ให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1

ในช่วงเดือนกันยายนของทุกๆ ปี S&P Dow Jones Indices และ RobecoSAM ประกาศผลการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ประจำปี 2019 หรือดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices) หรือ DJSI ปรากฏว่า บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านองค์กรความยั่งยืนอันดับ 1 ของกลุ่ม World Index ประเภท Food & Staples Retailing Industry โดยได้คะแนนอันดับ 1 ของโลกในประเภทเดียวกัน

นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้ก่อตั้งเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย เปิดเผยว่า จากรายงานได้ระบุถึงความสำเร็จในครั้งนี้ว่าเป็นผลมาจากการรักษาส่วนแบ่งการตลาดของธุรกิจประเภท Food & Staples Retailing Industry การรักษาระดับกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้งอาหาร ค้าปลีก และจัดจำหน่าย โดยมีการลงทุนด้านโครงสร้างทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้าปลีกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินการ และพัฒนาการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ด้วยศักยภาพของเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้จะสนับสนุนให้บริษัทตอบสนองต่อการขับเคลื่อนของอุตสาหกรรม ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของความต้องการผู้บริโภคในด้านสุขภาพ และอาหารทางเลือกที่มาจากธรรมชาติ ขณะเดียวกัน ผู้ค้าปลีกอาหารก็จำเป็นที่จะต้องเพิ่มความโปร่งใสในห่วงโซ่อุปทาน รวมทั้งเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเข้าด้วยกัน ผ่านนโยบายการจัดซื้อที่มีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น และสร้างการเติบโตให้แก่ผู้ค้าปลีกในฐานะที่เป็นทางเลือกในการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้บริโภคอีกด้วย

ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยคำนึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน ภายใต้ปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” มาอย่างต่อเนื่องกว่า 30 ปี ส่งผลให้ในปี 2019 นี้ ซีพี ออลล์ ไม่เพียงได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI กลุ่ม World Index ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 และกลุ่ม Emerging Markets Index ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2017-2019) แต่ยังเป็นสามารถเป็นที่ 1 ในประเภท Food & Staples Retailing Industry ของกลุ่ม World Index ได้รวมสูงสุดในหมวดนี้

โดยการดำเนินงานที่โดดเด่นมีทั้งมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งหมวดที่บริษัทได้รับคะแนนสูงเป็นพิเศษ ได้แก่ ด้าน Materiality และ CRM ในมิติเศรษฐกิจ ด้าน Packaging และ Water Related Risk ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เช่นเดียวกับด้าน Human Rights ด้าน Health & Nutrition และ Policy influence นอกจากนี้ ยังมีพัฒนาการอย่างมีนัยยะสำคัญในด้าน Supply Chain Management ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากความพยายามมุ่งมั่นของซีพี ออลล์ ในการพัฒนานโยบาย และแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความคาดหวังของคู่ค้าให้ครบทุกด้าน ผ่านการสื่อสาร อบรม และประเมินความเสี่ยงของคู่ค้า เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาให้คู่ค้าเจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับบริษัทอย่างยั่งยืน มีประสิทธิภาพ และมีคุณธรรม รวมทั้ง ด้านมาตรการแรงงาน ซึ่งมาจากการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอีกด้วย

ซึ่งความสำเร็จที่ได้ในครั้งนี้ก็ถือเป็นรางวัลที่สามารถสะท้อนมาตรฐานการดำเนินการขององค์กรได้อย่างดีเยี่ยม ที่นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศึกยภาพของ ซีพี ออลล์ ที่สามารถเทียบประสิทธิภาพกับองค์กรระดับโลกอื่นๆ ได้แล้วนั้น ยังสะท้อนให้เห็นถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างยั่งยืน และพร้อมสร้างความเชื่อมั่นแก่หลายภาคส่วนได้ในระยะยาว จากความมุ่งมั่นและใส่ใจในการดำเนินงานมาตลอดกว่า 30 ปี ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคน” ที่สร้างการพัฒนาเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn