โฆษณาจะถูกบล็อก ถ้าเพจยังคงแชร์ข่าวเท็จซ้ำๆ

Sep 12, 2017 S.Worapol

ในปีที่ผ่านมา Facebook ได้มีการจัดการมากมายเพื่อลดปัญหาข่าวเท็จต่างๆ หนึ่งในนั้นคือ การแจ้งรายงานจากองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งถ้ามีการรายงานมา แน่นอนว่าโฆษณาต่างๆ เหล่านั้นจะถูกระงับและไม่อนุญาติให้สามารถแสดงบน Facebook ได้ แต่ในตอนนี้ Facebook ได้มีการจัดการเพิ่มเติม นั้นคือ เมื่อไหร่ก็ตามที่เพจปลอมเหล่านั้นได้มีการแชร์เรื่องราว และถูกรายงานซ้ำ ๆ ว่าเป็นข้อมูลเท็จ จะทำให้เพจเหล่านี้ไม่ได้รับอนุญาตให้โฆษณาบน Facebook อีกต่อไปได้ แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม เพจเหล่านั้นหยุดการแชร์ข่าวเท็จแล้ว พวกเขาก็สามารถกลับมาใช้โฆษณาได้อีกครั้ง

การอัพเดตนี้จะช่วยลดการกระจายข่าวที่ผิดๆ หรือแม้แต่การสร้างรายได้ในทางที่ผิด ซึ่งจริงๆ แล้ว Facebook ทำให้เห็นว่าหน้าเพจของ Facebook ถูกใช้เพื่อการะจายข่าวสารปลอมๆ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือว่าเป็นอันตรายต่อสังคม และส่งผลต่อความน่าเชื่อถืออีกด้วย ซึ่งทาง Facebook พยายามที่จะต่อสู้กับข่าวเท็จเหล่านี้ โดยมี 3 ปัจจัยหลักๆ ได้แก่

  • หยุดสร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจต่างๆ ที่ทำให้เกิดข่าวเท็จ
  • สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อลดการแพร่กระจายของข่าวเท็จ
  • ทำให้ผู้คนทราบถึงการตัดสินใจ เมื่อเจอกับข่าวเท็จนั้นๆ

และทั้งหมดนี้ก็เป็นอีกก้าวหนึ่ง ในการที่ Facebook ต้องการและพยายามทำให้ชุมชนบน Facebook มีการรับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องกันมากยิ่งขึ้น

Source newsroom

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.