ลัคกี้เฟลม ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศล เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ รพ.เบตง

Feb 12, 2020 -None-

อมรรัตน์ ลีลาศวัฒนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด ร่วมบริจาคเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) สนับสนุนการจัดกิจกรรมการกุศลคีตจินตทัศน์ละครเพลง “ด้วยแรงแห่งรัก” เพื่อระดมหาทุนจัดซื้อเครื่องช่วยหาย ใจเด็กแรกเกิดและอุปกรณ์ช่วยชีวิตในหอผู้ป่วยวิกฤต (ICU Ward) โรงพยาบาลเบตง โดยทางโรงพยาบาล มีความต้องการเตียงผู้ป่วยหนัก (ICU) รวมถึงเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยเด็ก ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและสามารถดูแลผู้ป่วยเด็กได้ทุกราย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.