โตเกียวมารีนประกันชีวิต มอบสินไหมแก่ญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงโคราช

Feb 14, 2020 -None-

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแสดงความเสียใจต่อลูกค้าผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบทุกรายจากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราช โดยบริษัทได้มอบสินไหมประกันชีวิต จำนวน 666,666 บาท ให้แก่ คุณธีรศักดิ์ โชติกลาง สามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา โดย ขจรศักดิ์ มณีอินทร์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายขาย เป็นตัวแทนบริษัทมอบสินไหมประกันชีวิต

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.