ความสำคัญของแบรนด์ในศตวรรษที่ 21

Mar 07, 2017 BrandAge Team

การเริ่มต้นก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว ทำให้บริบทต่างๆ ในทุกวงการเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับวงการการตลาดและสื่อสารแบรนด์ ทำให้ต้องมีการปรับตัว รวมทั้งการปรับ  Mindset ในบางเรื่องใหม่ เพื่อให้ไม่เกิดการเข้าใจผิด หลงทาง และโฟกัสความสำคัญในบางสิ่งผิดพลาดไป จนส่งผลกระทบต่อจุดมุ่งหมายทางการตลาด หรือการสร้างแบรนด์ของทุกองค์กร ซึ่งภายในงาน Thailand’s Most Admired Brand 2017  มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งการตลาดและการสร้างแบรนด์ที่สอดคล้องเข้ากับยุคสมัยและบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป จาก คุณปารเมศร์ รัชไชยบุญ ประธานกิตติมศักดิ์ นิตยสาร BrandAge ในหัวข้อ “ความสำคัญของแบรนด์ในศตวรรษที่ 21”  โดยมีรายละเอียดดังนี้

กล่าวกันว่าโฆษณาชิ้นแรกที่เกิดขึ้นในโลกและมีหลักฐานเก็บไว้ เป็นโฆษณาขายที่ดินทางหนังสือพิมพ์ในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 หลังจากนั้นก็มีการโฆษณาผ่านสื่อวิทยุครั้งแรกในปี ค.ศ. 1920 และในทศวรรษเดียวกันนั้นก็มีการประดิษฐ์โทรทัศน์ขึ้นมา จากครั้งแรกที่เป็นขาวดำก่อนจะพัฒนามาเป็นโทรทัศน์สี ซึ่งในช่วงนั้นถือเป็นยุคทองของโฆษณาอย่างแท้จริง 

โฆษณากลายเป็นสิ่งสำคัญในการเติบโตของธุรกิจทุกประเภท ในช่วง 30 ปีที่แล้ว เม็ดเงินในการใช้ผ่านสื่อโฆษณาทุกประเภทของประเทศไทยมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด จากไม่กี่พันล้านบาท ในช่วง 30 ปีก่อน มาเป็นมากกว่าแสนล้านบาทในปีที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของโฆษณาที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม 

“โฆษณาจึงเป็นเหมือนกระจกในการสะท้อนวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ และค่านิยมของคนในยุคสมัยที่แตกต่างกัน แต่สิ่งหนึ่งที่นักการตลาดจะต้องทำความเข้าใจ คือ บริบทของการโฆษณามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จากการส่งเสริมการขาย มาเป็นการตอบโจทย์ทางการตลาด เป็นองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสารกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างครบวงจร  และเป็นพลังสำคัญในการสร้างแบรนด์ ดังนั้น ไม่ว่ารูปแบบในการสื่อสารการตลาดจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ไม่ว่าจะมีสิ่งใหม่ๆ เข้ามามากมายเท่าไหร่ก็ตาม  สิ่งหนึ่งที่ยังคงมีความสำคัญอย่างไม่เปลี่ยนแปลงก็คือ เรื่องของความคิดสร้างสรรค์และความเข้าใจในผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง”  

ในยุคปัจจุบันที่เรียกว่าเป็นยุค The Internet Boom ซึ่งอยู่ในช่วงปลายของศตวรรษที่ 20 เป็นจุดเริ่มต้นของการเติบโตของสื่ออินเตอร์เน็ต  ทำให้โฆษณาสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคโดยตรงได้แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่เวลาของความเป็นดิจิตอลอย่างแท้จริงมาถึง

วันนี้ความต้องการของคนซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น วงการการตลาดและการสื่อสารการตลาดต้องทำงานกันหนักมากขึ้น เพื่อหาทิศทางการทำงาน การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจรที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด วันนี้มีเครื่องมือสื่อสารการตลาดมากมายหลายรูปแบบ และมีคำถามเกิดขึ้นมามากมาย  เช่น  โฆษณาแบบเก่าจะตายจริงหรือไม่  สื่อรูปแบบไหนจะเข้าถึงผู้บริโภคได้ดีที่สุด หรือบริษัทโฆษณาจะอยู่รอดได้อย่างไร เหล่านี้เป็นต้น

สิ่งสำคัญที่สุดที่จำเป็นต้องคำนึงถึง คือ บริบทต่างๆ ของโฆษณาจะต้องเปลี่ยนไป โฆษณากลายเป็นปัจจัยสำคัญของการสร้างแบรนด์ และการสร้าง Brand Loyalty นอกเหนือจากการสร้างการรับรู้และการให้ข้อมูลของสินค้าและบริการอย่างเช่นก่อนหน้านี้  ดังนั้นแผนการด้านกลยุทธ์ของแบรนด์จึงมีความสำคัญอย่างมาก  ในการให้ผู้บริโภครู้สึกรักและซื่อสัตย์ต่อแบรนด์ของเรา

“ปัญหาหนึ่งที่พบเห็นได้ในช่วงแรกของการเข้าสู่ยุคดิจิตอล คือ การที่เรามัวให้ความสำคัญกับเรื่องของแพลตฟอร์มมากกว่าเรื่องของคอนเทนต์  ซึ่งในวันนี้เราเริ่มรับรู้กันมากขึ้นแล้วว่า การสร้างแบรนด์เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างลึกซึ้งและแม่นยำต่างหากที่มีความสำคัญมากที่สุด  และจะมีความสำคัญอย่างไม่มีวันเปลี่ยนแปลง รวมทั้งจะสามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มที่อาจจะเกิดขึ้นอีกได้ในอนาคต”  

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.