3,161
VIEWS

สรุปมาตรการดูแลและเยียวยา ลูกจ้าง - ผู้ประกอบการ ชดเชย 5,000 บาท 3 เดือน, ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ

Mar 24, 2020 BrandAge Team

 

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ แถลง มาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสานพันธุ์ใหม่ หรือ “โควิด-19” ในระยะที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้

8 มาตรการดูแลและเยียวยา ระยะที่2 “แรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19”

 

เพิ่มสภาพคล่อง

1. สนับสนุนเงิน คนละ 5,000 บาทต่อเดือนเป็นเวลา 3 เดือน

ให้เป็นเงินเยียวยาแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม จากการปิดที่เสี่ยงต่อการระบาดชั่วคราว จำนวน 3 ล้านคน

สำหรับผู้อยู่ในระบบประกันสังคม

เพิ่มสิทธิกรณีว่างงาน 50% ของค่าจ้าง โดย

-กรณีนายจ้างไม่ทำงาน รับเงินไม่เกิน 180 วัน

-กรณีรัฐสั่งหยด รับเงินไม่เกิน 90 วัน

 

2. สินเชื่อฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย

- วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ย 0.1% ต่อเดือน

- ไม่ต้องมีหลักประกัน

 

3. สินเชื่อพิเศษ 50,000 บาทต่อราย

- วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท

- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน

- มีหลักประกัน

 

4. สนง. ธนานุเคราะห์ รับจำนำดอกเบี้ยต่ำ

- วงเงินรวม 2,000 ล้านบาท

- คิดดอกเบี้ยจากประชาชนในอัตราไม่เกิน 0.125% ต่อเดือน

 

ลดภาระ

5. ยึดการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

- เลื่อนกำหนดเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมออกไปเป็นสิงหาคม 2563

 

6. หักลดหย่อนเบี้ยประกันสุขภาพเพิ่มขึ้น

- เพิ่มวงเงินลดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพจาก 15,000 บาท เป็น 25,000 บาท

 

7. ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับค่าเสี่ยงภัยให้บุคคลากรทางการแพทย์

 

เพิ่มทักษะ

8. ฝึกอบรมมีเงินใช้

- ฝึกอบรม เพิ่มทักษะอาชีพหรือจัดกิจกรรมเพื่อสังคม รวมถึงนักศึกษาที่ยังหางานไม่ได้

- ขยายฝึกอบรมผ่านภาคีเครือข่าย เช่น มูลนิธิโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองทุนหมู่บ้าน เป็นต้น

7 มาตรการดูแลและเยียวยา ระยะที่ 2 “ผู้ประกอบการซึ่งได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19”

 

เพิ่มสภาพคล่อง

1. สินเชื่อรายย่อยไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย

- วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้านบาท โดย ธพว.

- ให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 3 ล้านบาท ดอกเบี้ย 3% 2 ปีแรก

 

ลดภาระ

2. ยืดการเสียภาษีเงินได้นิติบุค

- ภ.ง.ด. 50 จากเดิมพค. 63 ออกไปเป็นภายใน 31 สค. 63

- ภ.ง.ด. 51 จากเดิมสค. 63 ออกไปเป็นภายใน 30 กย. 63

 

3. ยืดการเสียภาษีสรรพากร เช่น VAT ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอื่นๆให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ

- เลื่อนกำหนดเวลายื่นแบบและชำระภาษี และชำระภาษีทุกประเภท 1 เดือน

 

4. ยืดการเสียภาษีสรรพาสามิตให้กิจการสถานบริการ

- เลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษีสถานบริการออกไป 3 เดือน ตั้งแต่ 1 มีค. – 31 พค. 63

 

5. ยืดการเสียภาษีสรรพสามิตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน

- เลื่อนการยื่นแบบและชำระภาษีภายใน 10 วัน เป็นภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

- ระยะเวลา 3 เดือน

 

6. ยกเว้นการขาเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษา COVID-19

- ยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่ใช้รักษาและป้องกันโรคโควิด-19 เป็นเวลา 6 เดือนถึงช่วงกันยายน 2563

 

7. ยกเว้นภาษีและลดค่าธรรมเนียมจากการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (Non-Bank)

- ให้เจ้าหนี้ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น สินเชื่อบุคคล เช่าซื้อ Leasing

- ตั้งแต่ 1 มค. 63 – 31 ธค. 64

สำหรับการเชยรายได้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน มีขั้นตอนดังนี้

คุณสมบัติ

แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

หลักฐาน

1. บัตรประจำตัวประชาชน

2. ข้อมูลส่วนบุคคล

3. ข้อมูลนายจ้าง

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่าน WWW.เราไม่ทิ้งกัน. Com

รับเงินเยียวยา

1. พร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

sportsfl
antalya escort
bodrum escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
mobil odeme bahis porno hd porno
izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle