25,214
VIEWS

14% ของคนจีนเลือกที่จะไม่พกเงินสดกันแล้ว

Sep 25, 2017 S.Worapol

คุณรู้หรือไหมว่า 14% ของคนจีนแทบจะไม่พกเงินสดกันแล้ว เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องมีการใช้จ่ายนอกบ้าน ดูเหมือนว่าการชำระเงินผ่านมือถือดูจะเป็นตัวเลือกมากกว่าการพกกระเป๋าใส่เงินไปซะอีก จากผู้บริโภคชาวจีนทั้งหมด มี 26% ที่พกเงินน้อยกว่า 100 หยวน และอีก 74% พวกเขาสามารถอยู่ได้ทั้งเดือนด้วยเงินสดเพียง 100 หยวนเท่านั้น

นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลเปิดเผยอีกว่า 84% ของคนในจีน รู้สึกสบายใจกับการออกนอกบ้านโดยมีแค่มือถือเพียงอย่างเดียว ไม่จำเป็นต้องมีเงินสดเลยด้วยซ้ำไป เมื่อองค์กรการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร แสดงให้เห็นถึงยอดดำเนินการทำธุรกรรมที่ชำระเงินผ่านมือถือ มีจำนวนทั้งหมด 97 พันล้านรายการ ในช่วงปี 2013 ถึง 2016 มีอัตราการเติบโตร้อยละ 195 ต่อปี ตามข้อมูลของ China Payment and Clearing Association

และ Bank of China ได้กล่าวว่า ธนาคารต่างๆ ในจีน ได้มีการดำเนินการชำระเงินจากบริการมือถือในช่วงไตรมาสที่ 2 เพิ่มขึ้น 40.5% จากปีที่แล้ว  และสำนักข่าว Xinhua ยังรายงานว่า มูลค่ารวมของการชำระเงินผ่านมือถือเพิ่มขึ้น 33.8% เป็นเงินอยู่ที่ 39.24 ล้านล้านหยวน (6 ล้านล้านดอลลาร์) และธุรกรรมออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มการชำระเงินที่ไม่ใช่ธนาคารมีมูลค่า 31.49 ล้านล้านหยวน เพิ่มขึ้น 34.9% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว วิธีการชำระเงินส่วนใหญ่สำหรับชาวจีนก็มาจาก WeChat Pay ที่เป็นแค่รายการซื้อเล็กๆ น้อยๆ แต่มียอดใช้งานรวมทั้งหมดถึง 938 ล้านครั้งต่อเดือนในไตรมาสที่ 1 โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

จีนเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้เงินกระดาษ และจีนก็อาจจะกลายเป็นประเทศแรกอีกครั้ง ที่หยุดการใช้เงินกระดาษ เนื่องมาจากความนิยมที่เพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์มการชำระเงินผ่านมือถือในปัจจุบัน

Source: http://www.chinadaily.com.

BANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.