3,750
VIEWS

เปิด 5 เคล็ดลับการทำงาน ผลักดัน Tellscore สู่ความสำเร็จ

Apr 20, 2020 P.Narata

Tellscore ผู้ให้บริการอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติง ออโตเมชัน แพลตฟอร์ม ที่เชื่อมต่อนักการตลาด แบรนด์สินค้าเข้ากับอินฟลูเอนเซอร์ผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุถึงวัฒนธรรมองค์กรที่หล่อหลอมให้ทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพ และรู้จักคุณค่าในตัวเองมีความสำคัญมาก และส่งผลต่อการเติบโตขององค์กร           

สุวิตา จรัญวงศ์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Tellscore กล่าวว่า การที่องค์กรจะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ ทุกคนต้องมีความเข้าใจเข้าใจในทิศทางเดียวกัน ภายใต้บรรทัดฐานที่ทุกคนยึดถือร่วมกันบน 5 แกนหลัก คือ TS3C เป็นหลักการที่จะขัดเกลาให้ทุกคนเกิดการพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร และนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร

โดย TS3C ประกอบด้วย Teamwork - Solution - Communication - Curiosity – Change ดังนี้

1.การทำงานเป็นทีม (Teamwork: Better than my way or your way. It’s our way!)

ผู้บริหารและพนักงานกว่า 70 ชีวิตที่ Tellscore ให้ความสำคัญกับ “Teamwork” เพราะเราเชื่อว่า Work Flow การทำงานที่แข็งแกร่งของทีมจะช่วยแก้ปัญหา และสร้างแนวทางอินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติงให้ลูกค้าได้ ทำให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้เข้มแข็งและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยยังคงมีความสุขและสนุกกับการทำงาน และในทุกวันของการทำงาน ควรเตรียมพร้อมรับมือตลอดเวลา ปรึกษากันด้วยเหตุผล ให้กำลังใจ พร้อมแชร์วิธีการทำงานซึ่งกันและกัน      หากประสบปัญหาระหว่างการทำงาน จะไม่มีการกล่าวโทษคนใดคนหนึ่ง แต่จะพูดคุยเพื่อหาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง และหาทางแก้ไขร่วมกัน เพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

“แต่ละบุคคลต่างมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ตนเองทำ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม ก็พร้อมที่จะร่วมแรงร่วมใจทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มที่ ให้งานบรรลุเป้าหมาย และลูกค้าได้รับบริการอย่างดีที่สุด เรายังมีนโยบายพักร้อนที่ให้ออกไปหาประสบการณ์ต่างแดน ที่เรามองว่าจะสร้างทักษะการแก้ปัญหา การวางแผน ซึ่งพนักงานจะนำมาปรับใช้กับการทำงานได้เป็นอย่างดี” 

 

2.การแก้ไขปัญหา (Solution: Solution is when idea meets challenge.)

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา หลายครั้งพบว่าลูกค้ามีความต้องการที่ซ่อนอยู่ภายในลึกๆ ดังนั้น เราจะโฟกัสที่โจทย์ของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อก้าวไปให้ไกลกว่าความต้องการเดิมๆ โดยทีมจะมีการปรึกษาร่วมกัน มองความเป็นไปได้ และทำความเข้าใจในมุมมองของลูกค้า ค้นหาความต้องการ คิดและวางแผน หาวิธีการทำงานที่ดีที่สุด และแสดงให้ลูกค้าเห็นศักยภาพของตัวเอง ปลดล็อกความต้องการของลูกค้าผ่าน อินฟลูเอนเซอร์ มาร์เก็ตติง โซลูชัน ได้ในทุกสถานการณ์ แม้ในช่วง COVID-19 ที่ถือได้ว่าเราผ่านบททดสอบสำคัญ และทำให้แคมเปญประสบความสำเร็จ เรียกได้ว่าเราเป็น Marketing Companion หรือเพื่อนที่แท้จริงของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นเอเยนซีหรือแบรนด์ได้อย่างเต็มปาก            

3. การสื่อสาร (Communication: Communication and participation brings connection.) 

เป็นหัวใจสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารภายในหรือภายนอกทีม ทุกคนสามารถพูดคุยกันได้ การที่ทุกคนสื่อสารกันนั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้ทั้ง 2 ฝ่ายเข้าใจกัน แต่ยังทำให้งานมีปัญหาน้อยลงส่งผลถึงความสำเร็จในการทำงาน โดยเรามักจัดกิจกรรมให้พนักงานทำร่วมกัน เช่น กิจกรรมวันเกิดสำหรับพนักงาน การเล่นบัดดี้ การแต่งตัวตามธีมในวันต่างๆ รวมไปถึงการ Work from Home ก็ยังสามารถนัดธีมแต่งตัวกันได้ เป็นต้น

อีกทั้งยังสนับสนุนให้พนักงานทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม โดยล่าสุดมีการเปิดคลาสสอนการแยกขยะ ที่ทุกคนต้องรับผิดชอบถังขยะของตนเอง รู้จักการแยกขยะให้ถูกต้อง ถือเป็นการกระตุ้นให้พนักงานได้ตระหนักถึงสังคมและแสดงออกอย่างจริงใจ

 

สุวิตา กล่าวเสริมว่า นอกจากการสื่อสารแล้ว สภาพแวดล้อมการทำงานก็ส่งผลต่อคุณภาพงาน บรรยากาศการทำงานภายในองค์กรของเรา จึงถูกดีไซน์ให้เหมือนอยู่ใน Smart Co-Working Space แต่ละทีมไม่มีกำแพงกั้น ทำให้ทุกคนสามารถเดินไปหากันและพูดคุยกันได้ มากไปกว่านั้นยังจัดให้มี Break Out Area อยู่ทั่วพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น Private Phone Booth (ตู้โทรศัพท์สีแดง) สำหรับผู้ต้องการใช้สมาธิหรือโทรติดต่อลูกค้า พื้นที่สำหรับประชุมทั้งแบบเปิดโล่งและแบบปิด รวมถึง Town Hall โซนบันไดที่เป็นศูนย์กลางออฟฟิศ เมื่อต้องเรียกรวมตัวทุกคนเพื่อคุยเรื่องสำคัญ

4. ความกระหายที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ (Curiosity: Be observant and ask the right question.)  เป็นหนึ่งในดีเอ็นเอที่มีอยู่ใน Tellscore โดยสนับสนุนให้ทุกคนตั้งข้อสงสัยได้อย่างเสรีด้วยการตั้งคำถาม โดยคำถามนั้นต้องถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการหาความรู้ใหม่ๆ โดยการประชุมภายใน หรือภายนอกทีม ทุกครั้งจะมีการตั้งคำถามเกิดขึ้น เพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันคิดและไม่ต้องกลับมาประชุมซ้ำ เพื่อให้งานเดินหน้าต่อไปได้ ทั้งนี้เรายังสนับสนุนให้พนักงานพัฒนาตนเอง เปิดโอกาสให้พนักงานสมัครและเรียนคอร์สออนไลน์ที่ช่วยพัฒนาทักษะการทำงานได้ เช่น การสร้างสรรค์คอนเทนต์ และการวางกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล มาร์เก็ตติง รวมถึงการพรีเซนต์งานต่อหน้าคนหมู่มาก เป็นต้น

5. พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง (Change: Successful people keep moving) ในยุคที่ทุกอย่างต้องการความรวดเร็ว กระแสการมาของสื่อดิจิทัล ทำให้หลายองค์กรมีการเร่งปรับตัวกันอยู่ตลอดเวลา วิธีเดียวที่จะเอาชนะได้ คือ ต้องก้าวตามให้ทันการเปลี่ยนแปลง เราจึงไม่เพียงแค่ปรับตัว แต่ยังออกตัวเร็วและนำสมัยด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชัน Tellscore เพื่อตอบโจทย์การใช้งานของอินฟลูเอนเซอร์และนักการตลาด หรือวิกฤตการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ที่หลายธุรกิจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เรามองเห็นโอกาสเสมอ เช่น เมื่อลูกค้าจำเป็นต้องระงับแคมเปญไว้ก่อน เราได้ทำการขยายอายุเครดิตแคมเปญให้แก่ลูกค้าในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 เพราะเราเข้าใจดีถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องแบกรับในช่วงวิกฤตดังกล่าว

อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของ Tellscore คือ ทำให้ลูกค้าเดินหน้าต่อไปได้ ทีมจึงระดมความคิดเพื่อหาทางออกที่เกิดประโยชน์กับลูกค้ามากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการเสนอไอเดียใหม่ๆ เสนอเปลี่ยนรูปแบบแคมเปญให้น่าสนใจ หรือแนะนำช่องทางอีคอมเมิร์ซ เพื่อให้ลูกค้าสามารถขายสินค้าต่อไปได้

“เพราะ 5 แกนหลัก TS3C ถือเป็นหลักการการทำงานที่องค์กรของเรานำมาใช้ และประสบความสำเร็จมาโดยตลอด จึงอยากส่งต่อแนวความคิดนี้ให้กับกลุ่มองค์กรต่างๆ หรือธุรกิจอื่นๆ นำไปประยุกต์ และปรับใช้ เพราะเชื่อว่าทุกคนก็สามารถประสบความสำเร็จได้เช่นกัน” สุวิตา กล่าว

 

Interview

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle