3,919
VIEWS

AIS ขับเคลื่อนสังคมยั่งยืน ผ่านดิจิทัลโซลูชั่นหนุนการทำงานเชิงรุกของอสม. ฝ่าวิกฤตโควิด-19

May 21, 2020 -None-

ย้อนกลับไปปี 2558 AIS ได้มีแนวคิด AIS Digital For Thais ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปเพิ่มความแข็งแกร่งให้ภาคส่วนต่างๆหนึ่งในนั้นคือเรื่องการสาธารณสุขที่ต้องการจะยกระดับความสามารถของอสม.ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้าไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

มาในพ.ศ. นี้คงปฏิเสธไม่ได้ว่าอสม. คือรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยมีส่วนสำคัญยิ่งในการยับยั้งโรคระบาดโควิด-19 และแน่นอนว่าการมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็นับว่าเป็นการติดอาวุธในการสู้รบกับโรคระบาดที่กำลังสร้างความวิตกกังวลอยู่ในขณะนี้

สมชัยเลิศ สุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเอไอเอส อธิบายว่า “หลังจากที่เราได้ประมูลคลื่นความถี่มาพัฒนาเครือข่าย 5G เมื่อช่วงต้นปีภารกิจเร่งด่วนสำคัญคือการนำพลานุภาพของเครือข่ายอัจฉริยะ 5G มาสนับสนุนระบบสาธารณสุขการทำงานของทีมแพทย์พยาบาลยกระดับงานสาธารณสุขให้สามารถทำงานเชิงรุกควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19”

ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาเอไอเอสได้ดำเนินภารกิจ “AIS 5G สู้ภัยโควิด-19” ที่ได้สนับสนุนเป็นงบประมาณรวมกว่า 177 ล้านบาทสู่ทีมแพทย์พยาบาลในการรับมือวิกฤตอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายเครือข่ายติดตั้งสัญญาณ 5G ในโรงพยาบาลที่รับตรวจโควิด-19 แล้วกว่า 161 โรงพยาบาลทั่วประเทศและตั้งศูนย์เฉพาะกิจ AIS Robotic Labs พัฒนา Robot for Care หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ทำหน้าที่ตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ช่วยรักษาระยะห่างระหว่างหมอและคนไข้ส่งมอบแล้ว 23 ตัวให้กับโรงพยาบาล 22 แห่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. ฉายา “นักรบเสื้อเทา” ผ่านเครื่องมือสำคัญอย่างแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ที่สามารถให้อสม. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงคัดกรองและติดตามกลุ่มเสี่ยงโควิด-19 ได้แบบเรียลไทม์

“ที่ผ่านมากว่า 4 ปีเราได้นำความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมาเสริมขีดความสามารถการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. จากเดิมที่การทำงานของอสม. ใช้วิธีการจดบันทึกทำให้การทำงานอาจมีข้อผิดพลาดได้ในบางครั้ง  แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมองค์ความรู้และรูปแบบการทำงานของอสม. ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

แม้ว่าวันนี้อัตราผู้ติดเชื้ออยู่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากมาตรการของภาครัฐความร่วมมือของประชาชนตามมาตรการต่างๆ รวมถึงการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) แต่เราก็ยังคงต้องระมัดระวังปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในระลอก 2

แน่นอนว่าบทบาทสำคัญก็ยังคงอยู่ที่ทีมสาธารณสุขโดยเฉพาะการทำงานของอสม. ที่เอไอเอสก็ยังคงเดินหน้าสนับสนุนและยกระดับขีดความสามารถของแอปอสม.ออนไลน์กลายเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับโรคระบาดให้อสม. ทำงานเชิงรุกและเชื่อมโยงกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ

โดยพัฒนาฟีเจอร์คัดกรองและติดตามโควิด-19 บน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์เพื่อให้อสม.ใช้เป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังความเสี่ยงคัดกรองและติดตามผลกลุ่มเสี่ยงผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในชุมชนด้วยรูปแบบรายงานดิจิทัลที่ อสม.สามารถบันทึกได้ง่ายสะดวกรวดเร็วในการติดตามผลและเรียลไทม์ทางมือถือทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขรพ.สต. สาธารณสุขอำเภอและสาธารณสุขจังหวัดสามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆ, สมาชิกในบ้านที่อาจมีความเสี่ยงรวมถึงการติดตามกลุ่มเฝ้าระวัง 14 วันในแต่ละครัวเรือนที่ได้อย่างเป็นระบบและทันต่อเหตุการณ์

พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมเปิดตัวฟีเจอร์รายงานการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตเพื่อช่วยติดตามผู้ที่มีความเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิตจากสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งแสดงคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อให้อสม. ได้แนะนำความรู้การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเบื้องต้นรวมทั้งเป็นเครื่องมือเชิงรุกในการค้นหาผู้ที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างทันท่วงที

"แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถช่วยให้การทำงานของอสม.ดีขึ้นจริงๆทำให้เอไอเอสพยายามที่จะนำสิ่งที่เราเชี่ยวชาญอย่างเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาส่งเสริมภาคส่วนต่างๆของประเทศให้ขับเคลื่อนไปด้วยดิจิทัลภายใต้แนวคิด AIS Digital For Thais อย่างที่เราได้ประกาศไว้”

มากไปกว่านั้นเอไอเอสยังได้นำเสนอ “ซิมฮีโร่” ให้แก่อสม.ทั่วประเทศมอบอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้งานบน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ได้ฟรีไม่จำกัดที่ความเร็ว 1 Mbps  เล่นเน็ตไม่รั่วที่ความเร็ว 128 kbps โทรทุกเครือข่ายวินาทีละ 2 สตางค์ทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมงนานสูงสุด 1 ปี

อีกทั้งยังมอบสิทธิ์ความคุ้มครองประกันภัยให้อสม. ที่มีอายุระหว่าง 16 - 85 ปีทั่วประเทศฟรี! โดยมีระยะเวลาคุ้มครอง 30 วันคุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี 50,000 บาทและรับความคุ้มครองชดเชยรายวัน 400 บาท/วันสูงสุดไม่เกิน 15 วันเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

การทำงานของอสม. กว่า 1 ล้าน 5 หมื่นรายทั่วประเทศก็ยังคงต้องรับโจทย์ในการยับยั้งโรคระบาดโควิด-19 เป็นหน่วยงานสนับสนุนทีมแพทย์อย่างต่อเนื่องนับเป็นภารกิจจิตอาสาที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งการมีเครื่องมือในการทำงานมีการสนับสนุนจากเอไอเอสในเรื่องต่างๆ ก็ยิ่งจะทำให้อสม. สามารถรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้ได้

ถ้ามองในเชิงนโยบายเราอาจจะมองว่าเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันแต่เป็นโครงการที่ถูกเคลื่อนภายใต้วิสัยทัศน์หลักขององค์กรทำให้รายละเอียดที่เกิดขึ้นมีทิศทางและกรอบความคิดที่ชัดเจนในแต่ละองค์ประกอบถูกนำเสนอผ่านความสามารถหลักขององค์กรและแน่นอนว่าผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือสังคมได้รับประโยชน์จากความตั้งใจของแบรนด์ไม่ว่าจะในมิติใดก็ตาม

ค่ายมือถือ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle