21,978
VIEWS

ไทยเบฟ สานต่อการเป็นผู้ให้ กับโครงการ “รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 18” สู่จังหวัดเชียงใหม่

Jan 04, 2018 -None-

การทำดีและการแบ่งปันน่าจะถือเป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนบนโลก เพื่อต่อเติมให้โลกนี้สมบูรณ์มากขึ้น ซึ่งแบรนด์ก็เป็นอีกกส่วนหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้ดีขึ้น โดยแต่ละแบรนด์ก็ต้องหาตัวตนของตัวเองให้เจอว่าเรามีศักยภาพหรือความเชี่ยวชาญในด้านไหน ในการเป็น “ผู้ให้”
 
อีกหนึ่งแบรนด์ที่สานต่อการเป็นผู้ให้อย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ที่หลายๆ คนจำได้ เมื่อเอ่ยถึง “ผู้มอบผ้าห่ม ต้านภัยหนาว” นั่นก็คือ ไทยเบฟ
 
โครงการ “ไทยเบฟ...รวมใจต้านภัยหนาว” ในจัดขึ้นเป็นปีที่ 18 แล้ว โดยความร่วมมือจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน”
 
ซึ่งในปี 2560 นี้ ได้กำหนดพิธีส่งมอบผ้าห่มอย่างเป็นทางการ โดยมี คุณฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย คุณชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับมอบผ้าห่มในโครงการฯ จาก คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  ณ สโมสรราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

“ในปีนี้ ไทยเบฟ ส่งมอบผ้าห่มต่อเนื่องเป็นปีที่ 18  ด้วยจำนวนผ้าห่มอีก 2 แสนผืน สู่ผู้ประสบภัย 15 จังหวัด โดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจังหวัดสำหรับโครงการในปีนี้ ซึ่งถ้านับการส่งมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับพี่น้องชาว จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 จนถึงในปีนี้ นับเป็นจำนวน 10 ครั้งแล้ว รวมจำนวนผ้าห่มทั้งสิ้น 154,000 ผืนด้วยกัน”
 
โดยช่วงเวลาในการดำเนินโครงการเดินทางลงพื้นที่ จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 – 27 เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้กับผู้ประสบภัยหนาวในเขตพื้นที่ 15 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด (ชัยภูมิ เลย อุดรธานี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) และ ภาคเหนือ 7 จังหวัด (กำแพงเพชร ตาก ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย)

จุดประสงค์โครงการคือต้องการเข้าถึงพื้นที่ทุรกันดารมากขึ้น รวมถึงพื้นที่ชายขอบที่ไม่ค่อยมีใครเข้าถึง เพื่อส่งมอบผ้าห่มให้ผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และคนพิการ เป็นต้น เพราะนอกจากผ้าห่มที่เป็นสัญลักษณ์ของความอบอุ่นและความห่วงใยแล้ว ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลของประเทศไทย ได้เข้าถึงความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ จากเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมเดินทางไปกับโครงการฯ ทั้งด้านการศึกษา และสาธารณสุข ด้วยการส่งมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์การเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ การเลี้ยงอาหารกลางวัน อีกทั้งส่งมอบน้ำดื่มสะอาดในพื้นที่ขาดแคลน และกิจกรรมจากโครงการชุมชนดีมีรอยยิ้ม ที่ส่งมอบทักษะความรู้ด้านกีฬา ดนตรี ให้กับเด็ก ๆ รวมไปถึงความร่วมมือจากหน่วยบริการประชาชนผ่านกิจกรรมอำเภอยิ้มอีกด้วย 
 
 

 

นอกจากนั้นยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จากโรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก ที่ร่วมเดินทางตรวจรักษาสุขภาพชาวชุมชนในพื้นที่ๆ ห่างไกลและทุรกันดาร

อีกทั้ง ไทยเบฟ ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ได้แก่ โรงแรม เลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ และ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ สยาม ที่มาร่วมมอบเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องนอน อีก จำนวน 500 ชุด ให้กับชาวบ้านในชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมด้วย บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก็มาร่วมแจกอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงขนมขบเคี้ยว และยิ่งไปกว่านั้น เรายังได้พา “น้องอาจัว”  น.ส. มธุรดา เลาว้าง พรีเซ็นเตอร์โครงการฯ เมื่อ 14 ปีที่แล้ว มาร่วมแบ่งปันรอยยิ้มและความอบอุ่นให้กับพ่อแม่พี่น้องในจังหวัดบ้านเกิดอีกด้วย

 

และไทยเบฟฯ ยังได้จัดกิจกรรม 1 ปัน 1 อุ่น เพื่อให้เกิดการแบ่งปันจากคนในองค์กร ซึ่งผู้บริหารและพนักงานบริษัทในเครือ ก็ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบผ้าห่มในจังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นจังหวัดที่ 16 ซึ่งเพิ่มเติมจาก 2 แสนผืนใน 15 จังหวัดแรกอีกด้วย

ทำให้ในปีนี้ รวมจำนวนผ้าห่มที่ส่งมอบ 3,600,000 ผืน สู่ผู้ประสบภัยใน 45 จังหวัด 579 อำเภอ 4,622 ตำบล

นี่คือการรวมพลังกัน ระหว่าง ไทยเบฟ องค์กร และหน่วยงานต่างๆ ในการแบ่งปันสิ่งที่เรามีอยู่ให้กับผู้ที่ยังขาด ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก สิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นสิ่งที่งดงาม ซึ่งไทยเบฟก็ได้ให้คำมั่นสัญญาว่าจะสานต่อ โครงการต่างๆ ของการเป็นผู้ให้นี้ ซึ่งไม่ใช่แค่ไทยเบฟเอง แต่จะต้องรวมพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ในการร่วมกันสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน เพื่อเติมเต็มโอกาสและรอยยิ้มให้กับคนที่กำลังรอความช่วยเหลือจากพวกเราอยู่

เพราะการให้และช่วยเหลือกัน ควรมาจากการรวมพลังของสังคม เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปันที่ยั่งยืน 

 

 

ติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/ThaiBeverage/

#ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาวปีที่18 #ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว #ร่วมสร้างสังคมแห่งการให้ที่ยั่งยืน #คาราวานผ้าห่มผืนเขียว #ส่งมอบไออุ่น #ส่งต่อความสุข #ThaiBev #CSR #AlwaysWithYou

เครดิตภาพ : เพจเก็บกระเป๋า

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.