9,820
VIEWS

ปี 2560 ปีของธนชาต สะท้อนความแข็งแกร่ง สะท้อนต้นแบบองค์กรของความยั่งยืน

Dec 28, 2017 -None-

เป้าหมายของการทำธุรกิจ คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ประโยชน์ให้กับลูกค้าและสร้างความพึงพอใจสูงสุด แต่สิ่งหนึ่งที่จะมาการันตีความสำเร็จและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร นั่นคือ รางวัลต่างๆ ที่ได้รับในระหว่างการเดินไปสู่เป้าหมาย
 
วิสัยทัศน์ของธนชาต คือต้องการเป็นสถาบันการเงินที่ดีที่สุดในการให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุมสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสมด้วยบริการและคำแนะนำที่เป็นเลิศ 
 
ในปี 2560 เป็นปีที่ธนาคารธนชาตและบริษัทในเครือ คว้ารางวัลมากมายจากองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้เป็นผลจากการที่ธนาคารไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว แต่ธนาคารยังมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้วย ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าธนชาตเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่ครบและครอบคลุมตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ จากรางวัลที่ได้รับในด้านต่างๆ ที่ครบในทุกแง่มุมของการทำธุรกิจ
 
ธนชาตเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับภาพลักษณ์องค์กร เพราะเชื่อว่าเมื่อได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากลูกค้า รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ก็จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร ซึ่งรางวัลที่บ่งบอกถึงสิ่งเหล่านี้ คือ รางวัล Most Admired Company Award เป็นรางวัลที่ได้จากงาน Thailand Top Company Awards 2017 เป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการเป็นองค์กรที่มีผลประกอบการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคม และจากผลสำรวจความพึงพอใจต่อสินค้าหรือบริการที่ชี้ว่าผู้ใช้บริการชื่นชมในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า, ใบประกาศรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์และสุจริต เป็นประกาศเกียรติบัตรที่ได้จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หอการค้าไทย สมาคมธนาคารไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และรางวัล ปฏิทิน สุริยศศิธร รางวัลรองชนะเลิศปฏิทินชนิดแขวน ประเภทเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ และรางวัลชมเชยการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้นวัตกรรม จากการจัดโดยสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัลที่กลุ่มธนชาตได้รับมาอย่างต่อเนื่องทุกปี
 

รวมถึงในด้านการบริหารงานธนชาตก็ให้ความสำคัญเพราะแสดงถึงศักยภาพขององค์กรอย่างแท้จริงความสำเร็จในปีที่ผ่านมาที่ธนชาตได้รับ   คือ บริษัท ธนชาตประกันภัย ได้รับรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับที่ 1 ประจำปี 2559 จาก สำนักงาน คปภ. ซึ่งเป็นการได้รับรางวัลดีเด่น อันดับ 1 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ทำให้บริษัทได้รับรางวัลดีเด่นอย่างต่อเนื่องรวมกัน 6 ปีซ้อน

แต่การบริหารงานที่ดีอย่างเดียวคงไม่เพียงพอ เพราะจะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภค และผู้บริโภคต้องยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆ ด้วย ความสำเร็จที่เป็นสิ่งยืนยันว่าธนชาตมุ่งมั่นและตั้งใจคิดผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นออกมาจากใจ เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด  ทำให้ผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ ได้รับ  รางวัล No.1 Brand Thailand 2016-2017 จากนิตยสาร Marketeer สื่อให้เห็นว่าธนชาตเป็นแบรนด์ยอดนิยมอันดับ 1 สาขา Auto Hire Purchase Loan และ Auto Re-Finance (สินเชื่อรถแลกเงิน) จากการตัดสินของประชาชนทั่วประเทศ, รางวัล Auto Loan Product of the Year ได้รับในฐานะธนาคารยอดเยี่ยมด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์จากผลิตภัณฑ์ “ธนชาตรถแลกเงิน” จาก The Asian Banker นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย และ รางวัล ADMAN Award 2017 สุดยอดงานมอบรางวัลด้านโฆษณาและสื่อสารการตลาด จากงานโฆษณา "ท่านเปาสตาร์ทอัพ" และแคมเปญ "เปาเที่ยงธรรม" ของผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน โดยได้รับรางวัลในสาขา Integrated Marketing Communication (IMC) จากการใช้เครื่องมือสื่อสารการตลาดครบวงจร และสาขา Promo & Activation จากกิจกรรมส่งเสริมการตลาดดีเด่น รวมถึงรางวัล Bronze จาก B.A.D Award (Bangkok Art Director’s Association) สมาคมผู้กำกับศิลป์บางกอก ในหมวด Outdoor จากผลิตภัณฑ์สินเชื่อธนชาตรถแลกเงิน แคมเปญ “เปาเที่ยงทำ” ที่เป็นการจำลองการทำธุรกิจจริง จากการนำรถไปแลกเงินมาทำธุรกิจ  จะเห็นได้ว่า นอกจากผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของธนชาตแล้ว การสื่อสารการตลาดก็ไม่แพ้ใคร เรียกได้ว่า ธนชาตเก็บทุกเม็ดจริงๆ
 
เนื่องจากธนชาตเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน การลงทุน  ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่อง หุ้น IPO ที่จะต้องให้ความสำคัญ และพยายามสร้างความน่าเชื่อถือแก่นักลงทุน ซึ่งธนชาตก็สอบผ่านเรื่องนี้เพราะมีรางวัลมาเป็นสิ่งยืนยันในความสำเร็จ เช่น รางวัล Thailand Capital Markets Deal of the Year จาก 2016 IFR Asia Award โดยนิตยสาร IFR ASIA, รางวัล Best IPO Deal of The Year 2016 in Southeast Asia จาก 10th Annual Alpha Southeast Asia Deal&Solution Awards 2016 โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia และ รางวัล BEST COUNTRY DEALS 2016 (Thailand) โดย GlobalCapital Asia and Asiamoney ทั้ง 3 รางวัลนี้ บล.ธนชาต ได้รับรางวัลระดับเอเชีย  จากความสำเร็จในฐานะแกนนำในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บริษัท Banpu Power ที่มีมูลค่ามากถึง 13,618  ล้านบาท ซึ่งบล.ธนชาต ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและ Book Runner โดยธุรกรรมดังกล่าวเป็นธุรกรรมที่ใหญ่ที่สุดของไทยในปี 2016 
 
การเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน หลักทรัพย์ จัดการลงทุน อีกหนึ่งความสามารถที่มองข้ามไม่ได้ คือการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุนต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีอย่างต่อเนื่องแก่ผู้ลงทุน รางวัลที่บ่งบอกถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการข้อมูลและการวิเคราะห์เกี่ยวกับการลงทุน เช่น รางวัล Morningstar Awards 2017 จากบริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) ที่ บลจ.ธนชาต  โดยกองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ  (T-NFRMF) ได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพยอดเยี่ยม ซึ่งกองทุนนี้ได้รับรางวัลประเภทนี้มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4, รางวัล บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนยอดเยี่ยม และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนดีเด่น เป็นรางวัลที่ บลจ.ธนชาต ได้ จากงาน SET Awards 2017 ซึ่งรางวัลบลจ.ดีเด่น เป็นรางวัลที่ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน  สำหรับรางวัล บลจ.ยอดเยี่ยม คณะกรรมการคัดเลือกจากบลจ.5 แห่งที่ได้เข้ารับรางวัล บลจ.ดีเด่น (ประกอบด้วย บลจ.ธนชาต  บลจ.กสิกรไทย บลจ.กรุงไทย  บลจ.เอ็มเอฟซี และ บลจ.ไทยพาณิชย์)   ซึ่ง บลจ.ธนชาต ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบลจ.ยอดเยี่ยม ในที่สุด และรางวัล บริษัทหลักทรัพย์ยอดเยี่ยมด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล, บริษัทหลักทรัพย์ดีเด่นด้านการให้บริการอนุพันธ์  และรางวัลธุรกรรมทางการเงินดีเด่นในตลาดทุน เป็นอีก  3 รางวัล ที่ บล.ธนชาต ได้ จากงาน SET Awards 2017 
 

ไม่เพียงแต่ได้รับรางวัลจากองค์กรภายในประเทศ ธนาคารธนชาต และบริษัทในกลุ่มธนชาตยังสามารถคว้ารางวัลระดับสากลอีกด้วย คือ  ธนาคารธนชาต ได้รับรางวัลจากการประสบผลสำเร็จในการจัดจำหน่ายพันธบัตรกระทรวงการคลัง สปป.ลาว จาก 3 องค์กร ประกอบด้วย รางวัลจากนิตยสาร IFR Asia   รางวัลจากนิตยสาร The Asset  และรางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia  
 
นอกจากนี้  บล.ธนชาต  ก็ยังได้รับ 3 รางวัลระดับสากลด้วย   จากความสำเร็จในฐานะแกนนำในการเสนอขายหุ้น IPO ของ บมจ. บ้านปูเพาเวอร์  ประกอบด้วย รางวัลจาก นิตยสาร IFR Asia  รางวัลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia  และ รางวัลจาก Global Capital Asia and Asiamoney   
 
ปิดท้ายปลายปี บล.ธนชาต ยังสามารถไปคว้า 10 รางวัลคุณภาพระดับสากลได้ จาก Asiamoney Broker Poll 2017 โดยได้อันดับ 1 ประเภทนักวิเคราะห์รายบุคคล Best Small Cap Analyst และอันดับที่ 3 ประเภท บริษัทหลักทรัพย์ที่ดีที่สุดในประเทศ พร้อมกับติดอันดับ 1 ใน  3 อีก 8 รางวัล  จาก Asiamoney Broker  Poll  ที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักวิเคราะห์การเงิน และนักลงทุนสถาบันทั่วโลกอีกด้วย 
 
เมื่อองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ มีผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมแล้ว สิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าที่ที่ทุกองค์กรต้องทำ คือการตอบแทนสังคม ซึ่งการตอบแทนสังคมก็เป็นอีกด้านที่ธนชาตให้ความสำคัญไม่แพ้เรื่องอื่นๆ สิ่งที่จะมายืนยัน นั่นคือ รางวัลสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม จากภาพยนตร์โฆษณาสร้างสรรค์สังคมของธนชาต เรื่องลูกมหาเศรษฐี (หรือปลาทู) ภายใต้ โครงการ ReThink ได้รับเลือก ให้เป็น “สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรม” ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, รางวัลด้านอนุรักษ์พลังงาน Thailand Energy Awards 2017 ประเภทอาคารควบคุมดีเด่น โดยธนชาต ได้รับรางวัลประเภทอาคารควบคุมดีเด่น จากจำนวนผู้เสนอชื่อเข้าร่วมประกวดทั้งประเภทโรงงาน/อาคารกว่า 262 รายทั่วประเทศ   และรางวัล องค์กรทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 จากกระทรวงแรงงาน  ในงาน Good Society Expo โดยในปีนี้กลุ่มธนชาตได้จ้างงานคนพิการรวมทั้งสิ้น 141 คน เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมให้คนพิการจากทั่วประเทศ ได้มีโอกาสพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมต่อคุณภาพชีวิตของผู้พิการ
 

จากรางวัลทั้งหมดในปี 2560 ที่ธนาคารธนชาตและบริษัทในเครือได้รับ ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วว่า ธนาคารธนชาต เป็นธนาคารที่มีศักยภาพในหลายๆ ด้าน ทั้งภาพลักษณ์ที่ดี การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงยังสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเป็นบริษัทที่ผู้บริโภคไว้วางใจ ซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่ธนชาตได้วางไว้อย่างครอบคลุม ความสำเร็จที่เกิดขึ้นจะทำให้ธนาคารธนชาตเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่ง และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้ลูกค้าได้ประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด  รวมถึงสร้างประโยชน์ให้สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งองค์กรตัวอย่างที่ดี ในการสร้างความแข็งแกร่งในองค์กรให้ครอบคลุมทุกๆ ด้าน ซึ่งจะทำให้ธนชาตดำรงธุรกิจได้อย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว 
 
 
 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.