ตอบโจทย์ลูกค้าให้พึงพอใจสูงสุด ด้วย “ Think Big ” ของ Brother ผู้นำด้านงานบริการ

Apr 10, 2017 S.Worapol

แน่นอนว่าเป้าหมายขององค์กรที่ทำงานด้านการบริการ ต้องทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด ดังนั้นจึงต้องอบรมและดูแลบุคลากรภายในองค์กร ให้มีศักยภาพทั้งในด้านทักษะในการทำงานและด้านการบริการที่ดี แต่บราเดอร์ ไม่ได้มองแค่นั้น

บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล ผู้นำในด้านของนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ฉลาก จักรเย็บผ้า  เบอร์ 1 ด้านงานบริการ ยังเป็นแบรนด์ผู้นำในด้านการคิดค้นหลักสูตรพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะบราเดอร์ แห่งประเทศไทย เป็นประเทศเดียวจาก 41 ประเทศ ที่ได้ทำหลักสูตรนี้ โดยวิธีคิดของ บราเดอร์ คอนเมอร์เชี่ยล ปะเทศไทย คือ การทำ Inside-out จากพนักงานสู่ลูกค้า โดยทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  เริ่มตั้งแต่ ปี 2554 จนถึงปี 2560 ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 หลักสูตรด้วยกัน

เริ่มขึ้นในปี 2554 ภายใต้หลักสูตร “ Brother Service Excellence ” มีคอนเซ็ปต์ อบรมในเรื่องการขาย การซ่อม และครอบคลุมไปถึงการบริการ โดยอบรมให้พนักงานระดับผู้จัดการของแต่ละสาขา เพื่อไปเป็นเทรนเนอร์ดูแลพนักงาน เป็นการอบรมเชิงเทคนิคในการซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ของช่างซ่อม เทคนิคในอธิบายข้อมูลผลิตภัณฑ์และการใช้งานให้แก่ลูกค้า รวมถึงมีการอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพของพนักงาน ให้บราเดอร์กลายเป็นที่สุดแห่ง Service Mind

และเมื่อความต้องการของลูกค้าเพิ่มมากขึ้น จึงทำให้ในปี 2558 บราเดอร์ ได้จัดทำหลักสูตร “ Brother Think Plus ” คอนเซ็ปต์หลักของหลักสูตรนี้ คือ การพัฒนาทัศนคติวิธีการคิดให้พนักงาน เพื่อรองรับในความต้องการของลูกค้าที่มากขึ้น โดยเน้นให้พนักงานคิดบวกในการทำงาน  ปรับเปลี่ยนมุมมองของปัญหาที่ลูกค้าพบ และนอกจากจะเป็นหลักสูตรที่สามารถพัฒนาบุคลากรในบราเดอร์ได้ ยังเป็นหลักสูตรที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้อีกด้วย

ด้วยความต่อเนื่องในการทำหลักสูตร ในปี 2560 นี้ บราเดอร์ได้พัฒนาหลักสูตรต่อยอดจาก Brother Think Plus นั่นก็คือ “ Brother Think Big ” ต่อเนื่องจากการคิดบวก ก็คือสร้างแรงบันดาลใจ สร้างแรงผลักดัน เมื่อพนักงานมีทัศนคติที่ดีในงานบริการแล้ว ก็ต่อด้วยการสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถของตัวพนักงานเอง กล้าฝ่าฟันอุปสรรค์ที่คิดว่ายากให้สำเร็จได้ เพราะมีหลากหลายปัญหาที่ลูกค้าพบเจอ โทรมาสอบถาม และขอความช่วยเหลือจากบราเดอร์ โดยปกติพนักงานซ่อมของบราเดอร์ จะใช้เวลาในการซ่อมผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 1-3 วัน แต่หลักสูตรนี้จะเข้ามาทำให้พนักงานได้รับแรงบันดาลใจ ให้เกิดการผลักดันตัวเองให้แก้ไขปัญหาให้เร็วขึ้นและสำเร็จในที่สุด

บราเดอร์ ตั้งเป้าหมายว่าหลักสูตร “ Brother Think Big ” จะสามารถทำให้พนักงานแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้น เร็วขึ้น มอบความสะดวก รวดเร็วให้แก่ลูกค้ามากขึ้นจากเดิม และมองว่าการบริการที่สะดวก รวดเร็วจะต้องเกิดจากการสร้างแรงบันดาลใจจากภายในองค์กรเสียก่อน ทำให้พนักงานมั่นใจในความสามารถตัวเอง และสร้างแรงผลักดันให้ทำงานได้อย่างสำเร็จ ดังนั้นหลักสูตรนี้จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสูงสุด และสร้างภาพลักษณ์ด้านการบริการที่ดีเยี่ยมให้แก่บราเดอร์ และบราเดอร์เชื่อมั่นว่าการที่เรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า ผลดีก็จะกลับมาสู่บราเดอร์ด้วยเช่นกัน

และภายในสิ้นปี 2560 นี้ บราเดอร์ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะเพิ่มช่องทางการสื่อสารกับลูกค้าผ่าน Line Official โดยเล็งเห็นจากพฤติกรรมของคนไทยในปัจจุบัน ที่ชอบการแชทมากกว่าการโทรศัพท์คุยกัน และ Line เป็นแอพพลิเคชั่นแชทที่ในปี 2559 มีผู้ใช้งานมากกว่า 50 ล้านคน ด้วยที่บราเดอร์เป็นเบอร์ 1 ในด้านงานบริการ จึงไม่ได้วัดความสำเร็จจากยอดขายเท่านั้น ยังวัดจากความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอันดับแรก 

วรศักดิ์ ประดิษฐ์กุล ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ เราไม่รู้หรอกว่าเราจะบินสูงได้มากแค่ไหน จนกว่าเราจะได้เริ่มบิน และบินไปให้สุดแรง เหมือนกับที่บราเดอร์ได้ให้ความสำคัญในการทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรให้ก้าวล้ำไปอีกขั้น หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเป็นสิ่งที่ดีมาก และต้องทำอย่างต่อเนื่องไม่ให้หยุด เพื่อสร้างแรงผลักดัน สร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงานให้เชื่อมั่นในความสามารถของตัวเองและมีทัศนคติในการทำงานบริการที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การบริการของบราเดอร์ประสบความสำเร็จ ก้าวล้ำไปอีกขั้นของงานบริการ ”

สุดท้ายแล้วการทำหลักสูตรพัฒนาบุคลากรของบราเดอร์ ที่เริ่มจากการอบรมในเชิงเทคนิค ต่อด้วยสร้างทัศนคติในการมองโลกที่ดี มองปัญหาให้กลายเป็นเรื่องที่สามารถแก้ไขได้เสมอ และหลักสูตรสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน นอกจากจะทำให้พนักงานของบราเดอร์เป็นพนักงานที่ดีเยี่ยมในงานด้านบริการ ยังทำให้พนักงานของบราเดอร์กลายเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศไทย 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.