75,959
VIEWS

กระเบื้องหลังคา เอสซีจี หัวใจสำคัญคือ Customer Experience เพื่อ “Better Quality of Life”

Mar 21, 2018 -None-

จากผลสำรวจ Thailand’s Most Admired Brand 2018 ในหมวดวัสดุก่อสร้าง กลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา “กระเบื้องหลังคาเอสซีจี” ได้รับการโหวตให้เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุดถือเป็นความสำเร็จของหลังคาเอสซีจี ที่เกิดขึ้นในปีนี้

คุณธงชัย โสภณ  Managing Director - Roof Business “การที่เราได้รับเกียรติจากลูกค้าในการโหวตให้เป็นแบรนด์กระเบื้องมุงหลังคาที่ได้รับความน่าเชื่อถือมากที่สุด เป็นสิ่งสะท้อนถึงความพยายามของเราที่ใส่ใจในความต้องการลูกค้าอย่างเข้าใจและเข้าถึงในเชิงลึก  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณภาพของสินค้าและบริการที่ได้มาตรฐาน นวัตกรรมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการ รวมถึงการบริหารช่องทางการจัดจำหน่ายให้ Serve ทุกๆ พฤติกรรมของผู้บริโภคซึ่งความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อเราเป็นแรงผลักดันให้เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของลูกค้าและสังคมตลอดมา”

โดยกลยุทธ์ในการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคเอสซีจีมองอยู่สามมิติด้วยกัน คือ ด้านสินค้าและระบบหลังคา ด้านการบริการ และช่องทางการจัดจำหน่าย เริ่มต้นด้วย

1)    สินค้าและระบบหลังคาที่ตอบสนองทั้งด้านคุณภาพ ความหลากหลายที่ตอบทุกโจทย์งานออกแบบ และ Performance หลายระดับของระบบหลังคา

- เรามองจากความต้องการเริ่มต้นของผู้บริโภค ที่อยากได้บ้านที่มีความสวยงามตามแบบ และมีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน และต้องอยู่สบายไร้กังวล ปลอดภัย ไม่ร้อนอบอ้าว เอสซีจีนำเอา Insight เหล่านั้นมาทำการกระเบื้องหลังคาและระบบอุปกรณ์หลังคาต่างๆ ให้สามารถตอบโจทย์ ทั้งความสวยงามที่หลากหลาย โดยหลังคาเอสซีจี มี Product Range ที่ครอบคลุมทุก Segment ในการสร้างที่อยู่อาศัย อีกทั้งแข็งแรงทนทานด้วยคุณภาพมาตรฐานเอสซีจีและมีระบบหลังคาให้เลือกหลายระดับ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการแต่ละ Segment  อาทิเช่น ระบบหลังคากันร้อน ที่มีให้เลือก Performance การกันร้อนได้ตั้งแต่ระดับ Silver ,Gold และ Platinum เป็นต้น

2)   ด้านงานบริการหลังคาที่เป็นเลิศ

- สิ่งที่เราพบจากการใช้งานหลังคาทั่วไปอีกเรื่องหนึ่ง คือ ปัญหางานติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้มีปัญหาต่อการอยู่อาศัยของผู้บริโภคเมื่อใช้งาน เช่น หลังคารั่ว หลังคาแอ่นทรุด หรือแม้กระทั่งโครงสร้างหลังคาเสื่อมสภาพก่อนเวลา ซึ่งมาตรฐานงานติดตั้งและงานบริการ มักจะเป็นสิ่งที่เจ้าของบ้านมักมองข้าม แต่กลับเป็นสาเหตุหลักต่อปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นเอสซีจี จึงมีทีมงานมืออาชีพภายใต้ชื่อ SCG Roof Service ในการดูแลตั้งแต่การออกแบบ ประมาณการ และการติดตั้งหลังคาแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้บริโภคที่ใช้บริการมั่นใจได้ว่าปัญหาในการอยู่อาศัย ที่เกิดจากหลังคาจะไม่มีอีกต่อไป

ในส่วนของบ้านที่อยู่อาศัยแล้ว และมีปัญหาเรื่องหลังคารั่ว หลังคาเก่าทรุดโทรม ทางเอสซีจี มีบริการ SCG Roof Renovation บริการ ReRoof การเปลี่ยนหลังคาใหม่ทั้งผืน และบริการ Roof Repair ในการแก้ไขปัญหาหลังคาให้ตรงจุด พร้อมการรับประกัน 1 ปี (เฉพาะบริการ ReRoof) อีกด้วย ซึ่งตลาด Segment ดังกล่าวถือว่ายังมีโอกาสอีกมาก

           3)   ความหลากหลายของช่องทางการซื้อสินค้า

- จากการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เราพบว่าผู้บริโภคศึกษาข้อมูล ค้นค้าทางแก้ปัญหา ตลอดจนการทำความเข้าใจในกระบวนการเลือกซื้อสินค้าหลังคาและระบบทาง Online มากขึ้น ในทุกๆ Segment ขณะเดียวกัน เมื่อถึงจุดที่ต้องการได้คำปรึกษา หรือการเลือกซื้อสินค้า กลับชอบที่จะไปรับบริการที่ร้านค้ามากกว่า เพราะสามารถเห็นสินค้าจริงได้ และสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายกว่า ดังนั้น เอสซีจี จึงมีการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายในรูปแบบ Active OMNI Channel กล่าวคือ ลูกค้าสามารถเข้าถึงการบริการของหลังคา เอสซีจี ได้หลายหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทาง Online หรือผ่าน Physical Outlet ต่างๆ เช่น SCG Home Solution, SCG Roofing Center และ SCG Experience ซึ่งมีมาตรฐานการบริการเดียวกัน และสามารถซื้อสินค้าได้ในทุกๆช่องทางอีกด้วย โดยตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา เอสซีจีเริ่มเปิดช่องทางการจำหน่ายทางออนไลน์ หรือ e-Commerce ผ่านเว็บไซต์ store.scg.com เพื่อตอบรับกับพฤติกรรมการซื้อของทาง Internet ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นตัวเสริมในการสร้างความสะดวกสบายให้ผู้บริโภค

คุณธงชัย โสภณ  Managing Director - Roof Business  พูดถึงมุมมองในการทำการตลาดที่ไม่ได้มองแค่ผลิตภัณฑ์แล้วแต่เรายังมองจากมิติของลูกค้าอีกด้วย

“แบรนด์กระเบื้องหลังคา เอสซีจี เป็นผู้นำด้านกระเบื้องหลังคามายาวนาน ด้วยนวัตกรรมและคุณภาพที่เรามุ่งมั่นพัฒนาไม่หยุดนิ่ง ซึ่งในปีนี้เราไม่ได้มองแค่หลังคาแล้ว แต่เรามองในมุมลูกค้าที่ลึกเข้าไปกว่านั้นคือมองทั้งระบบหลังคา นอกจากบ้านสวยแล้ว จะต้องอยู่สบายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ กระเบื้องหลังคาต้องตอบโจทย์ทั้งในแง่ของความสวยงาม ปลอดภัย และทำให้บ้านอยู่สบาย ไร้กังวลตลอดอายุการใช้งาน”

“ไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไปทุกๆ วัน ความท้าทายของเอสซีจี ในการทำให้แบรนด์เป็น Most Admired Brand  ได้อย่างยั่งยืน สำหรับกระเบื้องหลังคา เอสซีจี คือ การพัฒนาสินค้า บริการ รวมทั้งนวัตกรรมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับเรา

ที่สำคัญ การศึกษา Insight ของลูกค้าในเชิงลึกเพื่อเข้าใจความต้องการที่แท้จริง และสร้าง Customer Experience ในระยะยาว รวมถึงการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครบวงจร ทั้งหมดนี้จะทำให้แบรนด์ของเราเป็นแบรนด์แรกที่ลูกค้านึกถึง เมื่อพูดถึงแบรนด์วัสดุก่อสร้างในกลุ่มกระเบื้องมุงหลังคา”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.