16,365
VIEWS

Influencer Marketing มาแรง ผลสำรวจเผย นักการตลาดกว่า 70% พร้อมอัดงบเพิ่มอีกในปีนี้

Mar 25, 2018 S.Worapol

ผลสำรวจล่าสุดจาก eMarketer เว็บไซต์การตลาดและโซเชียลมีเดียชื่อดังเผยว่า 70% ของนักการตลาดในสหรัฐอเมริกา มีความคิดเห็นร่วมกันที่จะเพิ่มงบประมาณในการใช้ Influencer Marketing ในปี 2018 นี้

89% ของเหล่านักการตลาดเชื่อว่า การทำการตลาดรูปแบบนี้สามารถส่งผลเชิงบวกแต่ความรู้สึกที่ผู้บริโภคมีต่อแบรนด์ได้ พวกเขายังมองว่า เหล่า Influencer เป็นช่องทางการใช้มีเดียวิธีหนึ่งที่ค่อนข้างมีความ “จริงใจ” และ “เข้าถึงง่าย” ในแง่มุมของผู้บริโภค นอกจากนั้น ยังถือวัดผลได้พอสมควร

โดยปกติแล้ว นักการตลาดในสหรัฐอเมริกาจะวัดผลการใช้ Influencer ด้วยสิ่งที่เรียกว่า Press Coverage ว่าคุ้มค่าเงินที่จ่ายไปหรือไม่ นอกจากนั้นคือการวัดผลยอดขายที่เกิดขึ้นจากการใช้ Influencer แต่ก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างยาก มีเพียง 54% เท่านั้นของเหล่านักการตลาดที่วัดผลด้วยวิธีนี้

เรื่องที่ท้าทายนักการตลาดในการทำ Influencer Marketing คือ การเลือกเหล่า Influencer และการเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้มาซึ่งงานที่มีคุณภาพ นอกจากนั้น ยังรวมไปถึงการฝากแบรนด์และคอนเทนต์ของแบรนด์ในมือของเหล่า Influencer อีกด้วย

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.