12,681
VIEWS

มีมือถือทั้งที ต้องมีเทคโนโลยีจดจำใบหน้า? ผลสำรวจชี้ ผู้ใช้หลายคนยังไม่เห็นความจำเป็น

Mar 26, 2018 S.Worapol

ปัจจุบันนี้ โทรศัพท์มือถือรุ่นเรือธงใหม่ๆ ต่างมาพร้อมกับเทคโนโลยีไบโอเมตริกส์ดังเช่นการจดจำใบหน้าผู้ใช้ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจะใช้งานเทคโนโลยีที่ว่านั้น แม้ว่ามันจะช่วยรักษาความปลอดภัยในการใช้งานแก่พวกเขาก็ตาม

ผลสำรวจล่าสุดจากจำนวนผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตในสหรัฐอเมริกาบนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนี้ ให้ข้อมูลที่น่าสนใจถึงเสียงที่แตกออกเป็นสองข้างของเหล่าผู้ใช้งาน 46.1% ของทั้งหมดไม่คิดว่าตัวเองจำเป็นต้องมีมือถือที่มีเทคโนโลยีจดจำใบหน้าเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง ในขณะที่ ผลสำรวจด้วยจำนวนเท่ากันกลับตอบว่ามีความสนใจในเทคโนโลยีนี้

เหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งจากงานศึกษาคือ “ปัจจัยด้านราคา” ผู้ใช้งานมองว่าโทรศัพท์มือถือที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีเหล่านี้มีราคาสูงเกินไป ดังเช่น iPhone X เป็นต้น พวกเขามองว่า การจ่ายเงินจำนวนมหาศาลเพื่อแลกกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยการจดจำใบหน้า แทนการปลดล็อกด้วยลายนิ้วมือหรือรหัสรักษาความปลอดภัยนั้น เป็นเรื่องที่เกินความจำเป็นมากไป การรักษาความปลอดภัยด้วยลายนิ้วมือกลับเป็นเทคโนโลยีที่พวกเขายอมรับและคุ้นชินมากกว่าในเวลานี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.