11,613
VIEWS

ท็อปส์ เปิด GI Corner ไฮเอนด์เข้าไปอีก

Apr 21, 2017 P.Patcharin

ที่ผ่านมาการแข่งขันของซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ที่การ Sourcing สินค้าให้มีความแตกต่างจากคู่แข่ง หลายปีมานี้เราจึงได้เห็นความพยายามในการจับมือกับพันธมิตรต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าพิเศษสำหรับนำมาวางใน Store ของตัวเองไม่ว่าจะเป็นการ Contact กับฟาร์มโดยตรง หรือนำสินค้าเฉพาะกลุ่มเข้ามาขาย

สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication: GI) ของประเทศไทย เป็นหนึ่งในเทรนด์ที่ผู้บริโภคกำลังให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นสินค้าที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิตได้ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด จึงจับมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ขยายช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย เพื่อยกระดับความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการสินค้า GI ไทย ให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและระดับสากล

เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยให้ความคุ้มครองสินค้า GI ไทย 76 รายการจาก 53 จังหวัด โดยมีเป้าหมายที่จะมีสินค้า GI ครบ 77 จังหวัดในปีนี้ และในปี 2561 มีวางเป้าหมายที่จะพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้า GI ให้แก่เกษตรกรถึง 1,250 รายด้วยกัน

ท็อปส์จะเริ่มคิกออฟเปิด 2 สาขาที่ ท็อปส์ มาร์เก็ต แจ้งวัฒนะ และเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ชิดลม จำหน่ายสินค้า GI ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 29 รายการ เป็นสินค้าที่จดทะเบียนแล้ว 18 ราย และกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ 11 ราย สำหรับสินค้าที่วางจำหน่ายจะหมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุด เช่น ส้มโอทับทิมสยามปากพนัง สับปะรดศรีราชา ข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง กาแฟดอยช้าง กาแฟดอยตุง ข้าวแต๋นลำปาง ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ไข่เค็มไชยา มะขามหวานเพชรบูรณ์ น้ำหมากเม่าสกลนคร เป็นต้น   

ถือเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเจ้าแรกและเจ้าเดียวในไทยที่จำหน่ายสินค้า GI ในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคมากที่สุด จำนวน 29 รายการ พร้อมตั้งเป้าเปิด GI Corner ให้ได้ทั้งหมดใน เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ มาร์เก็ต และท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนกว่า 100 สาขา ให้ได้ภายในปี 2560 รวมถึงจะเปิดให้สั่งซื้อได้ผ่านทางออนไลน์

“ การขึ้นทะเบียนสินค้า GI สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มและความแตกต่างให้สินค้า เป็นสินค้าเฉพาะท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งเท่านั้น ซึ่งในต่างประเทศให้การยอมรับ สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มให้แบรนด์ มีจุดแข็งจุดขายที่เหนือกว่าคู่แข่ง เพิ่มโอกาสในการส่งออก ตราสัญลักษณ์ GI สามารถการันตีคุณภาพและความน่าเชื่อถือให้สินค้า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์ สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อว่าจะได้สินค้าที่ Authentic มีหน่วยงานที่ควบคุมมาตรฐานมีการตรวจสอบทุกปี ตัวสินค้าเองมีการตรวจสอบย้อนกลับได้ (Traceability) ” ภัทรพร เพ็ญประพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ผู้บริหาร เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ และท็อปส์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้

การเข้ามาสนับสนุนขยายช่องทางการตลาดสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ไทย เพื่อยกระดับผู้ประกอบการสินค้า GI ไทยให้เป็นที่รู้จัก ผ่านมุมจำหน่ายสินค้า GI หรือ GI Corner ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในปี 2560 เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคให้ได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพแล้วยังถือเป็นโมเดลที่ลงตัวในการสร้างความต่างให้ เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล ในฐานะที่เป็น Food Store ระดับบนเบอร์ต้นๆในตลาดอีกด้วย..    

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.