21,651
VIEWS

ผู้ชายไม่ค่อย ใช้มือถือในการซื้อของ

Mar 28, 2018 S.Worapol

งานศึกษาล่าสุดจาก First Insight  พบว่า ผู้ชายไม่ค่อยสนใจใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือในการจับจ่ายใช้สอยเท่าไรเมื่อเทียบกับผู้หญิง โดยมีเพียง 22% จากทั้งหมดเท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาจับจ่ายซื้อของผ่านการใช้โทรศัพท์มือถือ เทียบกับผู้หญิงที่สูงถึง 40% มากไปกว่านั้น งานศึกษาเดียวกันนี้ พบว่าผู้ชายจับจ่ายซื้อของบนแพลตฟอร์ม Amazon น้อยกว่าผู้หญิงอีกด้วย โดยผู้ชายมีเพียง 46% เท่านั้นในขณะที่ผู้หญิงจะอยู่ที่ 60%

ผู้ชายเองก็ไม่ค่อยใช้มือถือในการหาข้อมูล รวมไปถึงเรื่องการเปรียบเทียบราคาก่อนซื้อเท่าไรนัก พวกเขามักจะเดินซื้อที่ร้านเพื่อได้จับ ได้ลองสินค้าก่อนตัดสินใจเสมอๆ มีเพียงแค่ 54% ของผู้ชายเท่านั้นที่ลองเข้าไปดูสินค้าใน Amazon ก่อนที่จะเดินออกไปซื้อที่หน้าร้าน ในขณะที่ผู้หญิงชอบที่จะเห็นสินค้า หรือลองค้นดูใน Amazon ก่อนสูงถึง 67%

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.