4,560
VIEWS

Deep Connection สิงห์อาสาสร้างเครือข่าย World Citizen

Feb 08, 2017 -None-

การเติบโตของสิงห์อาสา จากกลุ่มพนักงานเพียงไม่กี่คน มาวันนี้ขยายเครือข่ายไปยังกลุ่มคนที่มีจิตอาสาเหมือนกันทั่วทั้งประเทศ และยังเติบโตแผ่กิ่งก้านออกไปสู่ต่างประเทศด้วย ทำให้ภาพลักษณ์ของสิงห์อาสาในวันนี้มีความแข็งแรงมากขึ้นกลายเป็นภาพจำ เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ในมิติของการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของบุญรอด และสิงห์คอร์เปอเรชั่น ได้อย่างเต็มตัว 

รวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวถึงจุดเริ่มต้นสิงห์อาสา  ที่เกิดจากการรวบรวมพนักงานจิตอาสา บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อช่วยเหลือและนำของไปร่วมบริจาคให้ผู้ประสบภัยช่วงน้ำท่วมใหญ่ปี 2554  จนถึงวันนี้สิงห์อาสามีเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น และขยายไปในหลากหลายกลุ่ม ไม่เพียงเฉพาะแค่พนักงานจิตอาสาของบริษัทเท่านั้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะกลายมาเป็นพลังสำคัญของสิงห์อาสาทั้งกลุ่มนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาจากหลากหลายประเทศ

“สิงห์อาสาเติบโตและกลายเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการนำความสุขและรอยยิ้มเพื่อส่งมอบให้ผู้คนที่ต้องการ โดยเริ่มเติบโต มีสมาชิกร่วมเป็นอาสาสมัครมากขึ้น  รวมทั้งบทบาทของสิงห์อาสาควรทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากกว่าแค่การออกไปช่วยเหลือช่วงที่บ้านเมืองเกิดปัญหา เราสามารถสร้างประโยชน์ และส่งมอบความสุขให้ทุกคนที่ต้องการด้วยกำลังคนที่มีอยู่ เรามีกำลังคน เรามีน้ำ เรามีข้าวสาร เพียงแค่มีคนมาพาเราไปยังจุดที่มีความต้องการ เพื่อให้ช่วยเติมเต็ม ช่วยสร้างสรรค์สิ่งที่มีประโยชน์ต่างๆ ให้บ้านเมืองหรือสังคม แม้ขณะนั้นจะไม่ได้เกิดปัญหาใดๆ ขึ้นก็ตาม”

ภารกิจของสิงห์อาสาในปัจจุบันจึงมีมากกว่าแค่เข้าไปช่วยเหลือเมื่อเกิดอุทกภัยหรือภัยพิบัติอย่างที่แล้วมา แต่มีการออกค่ายอาสาพัฒนา หรือการไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ เพิ่มขึ้น  ภาพของสิงห์อาสาในวันนี้ คือ ภาพของพลังคนรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์เดียวกัน ต้องการช่วยขับเคลื่อนและทำสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เพื่อทำให้โลกนี้ดีขึ้น โดยไม่ได้โฟกัสว่าต้องช่วยเหลือเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้น แต่จะทำทุกสิ่งที่สามารถใช้พลังของเด็กๆ และคนรุ่นใหม่เข้าไปเติมเต็มได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขาดแคลน การเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนให้ดีขึ้น หรือในช่วงที่เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในที่แห่งใด เครือข่ายของสิงห์อาสาที่กระจายอยู่ตามที่ต่างๆ ก็จะสามารถมารวมตัว รวมพลังกันเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ในทันที  

จุดมุ่งหมายของสิงห์อาสาถอดเป็น Keyword ได้เด่นชัด 2 เรื่อง คือ World Citizen หมายถึง การเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองโลกและเชื่อมโยงให้โลกใบนี้อยู่ภายใต้เครือข่ายเดียวกัน และ Better Life คือ การทำให้ชีวิตดีขึ้น ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตที่ควรจะเป็น มีความปลอดภัย และได้รับการดูแลในความต้องการพื้นฐานต่างๆ อย่างครบถ้วน

“โลกเจนเนอเรชั่นนี้ไม่สามารถแยกคนออกเป็นแต่ละประเทศอีกต่อไป แต่ทั้งโลกจะเชื่อมโยงกัน ผู้คนทั้งโลกจะกลายเป็นเครือข่ายเดียวกัน เราพยายามปลูกฝังแนวคิดต่างๆ เหล่านี้ให้กับเด็กรุ่นใหม่ให้ทุกคนคิดว่าเราคือ World Citizen ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในมุมใดมุมหนึ่งของโลกใบนี้ เราจะต้องร่วมรับรู้ในทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีความคิดที่จะร่วมมือร่วมใจเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามกำลังความสามารถของตัวเอง”   

การสร้างเครือข่ายสิงห์อาสาเติบโตและขยายไปทั่วประเทศ มีน้องๆ สิงห์อาสากระจายอยู่ตามมหาวิทยาลัยราชภัฏและราชมงคล รวมกันกว่า 150 แห่งทั่วประเทศ ประกอบกับทางสิงห์จะมีกิจกรรมหรือโครงการร่วมกับสถาบันการศึกษา หรือมูลนิธิต่างๆ อยู่เสมอ ทำให้เครือข่ายกระจายวงกว้างออกไป โดยจะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ทำงานเพื่อสังคม ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อนำพาคนของสิงห์อาสาเข้าไปในพื้นที่ที่ต้องการ เข้าไปฝึกฝนสกิลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือคนในพื้นที่ 

ขณะที่การสร้าง Global Connection จะมาจากกลุ่มเด็กนักเรียนแลกเปลี่ยนที่เข้ามาในประเทศไทยปีละไม่ต่ำกว่า 2 พันคน ซึ่งเมื่อเด็กกลุ่มนี้กลับไปประเทศของตัวเอง ก็ยังคงติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ร่วมกันอยู่เสมอ โดยที่เด็กแต่ละคนก็จะไปชักชวนเพื่อนที่ชื่นชอบงานจิตอาสาเข้ามาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งต่อๆ ไป ทำให้เครือข่ายในต่างประเทศขยายตัวเช่นกัน และจะกลายมาเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในกิจกรรมต่างๆ ของสิงห์อาสาที่จะมีขึ้นในอนาคต   

อีกหนึ่งกลุ่มที่เริ่มขยายตัว คือ Voluntouring มาจาก Volunteer และ Touring ซึ่งจะประกอบด้วยกลุ่ม Expat และนักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งกลุ่มนี้จะเน้นทำกิจกรรมในรูปแบบ BBL (Brain-Based Learning) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางสมองของเด็กๆ เช่น การสร้างสนามเด็กเล่นให้แก่เด็กๆ ในโรงเรียน หรือตามสถานที่ต่างๆ

“ทางสิงห์พยายามไปร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ผ่านชมรมต่างๆ ที่มีอยู่ในไทย หรือสมาคมของกลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยน เพื่อจัดกิจกรรมเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน เช่น ทำบุญตักบาตร  ทำอาหารไทย หรือกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ทั้งการสอนภาษาอังกฤษให้เด็กๆ ในโรงเรียนหรือในฟาร์มทัวร์ที่สิงห์ปาร์ค ซึ่งชาวต่างชาติจะชื่นชอบกิจกรรมลักษณะนี้ รวมทั้งโปรเจ็กต์ใหม่ที่กำลังเริ่มต้นคือ โครงการนิทานล้านเล่ม ที่จะรวบรวมหนังสือนิทานให้ครบล้านเล่ม เพื่อนำไปมอบให้เด็กๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบทั้งลาว พม่า เวียดนาม เพื่อส่งเสริมจิตนาการของเด็กใช้ตัวเอกในนิทานที่เด็กๆ ชื่นชอบมาเป็นต้นแบบ ทำให้เด็กมีฮีโร่ในการทำความดี

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.