5,684
VIEWS

Innovation ​That Works เน็กซ์ ต่อยอด Radio Plus สู่ตลาดโลก

May 17, 2017 -None-

ก้าวสู่ยุค 4.0 บทบาทของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเริ่มยกระดับและมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น  นวัตกรรมที่ดีและยั่งยืนคือ นวัตกรรมที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ  รวมทั้งเข้ามาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนดีขึ้นได้ ขณะเดียวกันต้องเป็นนวัตกรรมที่มีความสอดคล้องและเหมาะกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน  

ในเชิงธุรกิจ นวัตกรรมคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจมีความแตกต่าง มีแต้มต่อ และเป็นจิ๊กซอว์ที่จะนำพาไปสู่การเติบโตแบบ Breakthrough เติบโตด้วยวิธีคิดใหม่ๆ  รูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ  มากกว่าแค่การเพิ่มรายได้ หรือเพิ่มลูกค้าในเชิงปริมาณเท่านั้น     

หนึ่งตัวอย่างที่สามารถต่อยอดด้านนวัตกรรม จนสามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่  ซึ่งไม่ใช่เพียงเฉพาะในองค์กรตัวเอง หรือในแวดวงธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่เท่านั้น  แต่ยังเป็น New Thing ที่เกิดขึ้นกับธุรกิจ In-store Radio ของทั้งโลกก็ว่าได้ ด้วยการพัฒนานวัตกรรมระบบออกอากาศสื่อวิทยุ Radio Plus โดย บริษัท เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด หรือ เน็กซ์  ผู้ให้บริการธุรกิจสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงภายในโมเดิร์นเทรด และออกแบบบริหารจัดการสื่อทางด้านเสียงให้องค์กรต่างๆ 

วิญญลักษณ์  โสรัต  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท  เอ็น.อี.เอ็กซ์.ที จำกัด หรือ เน็กซ์  ให้ข้อมูลว่า เน็กซ์เป็นเจ้าของสิทธิบัตรระบบ Radio Plus สื่อวิทยุที่ออกอากาศในร้านสะดวกซื้อ  ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้วยการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ไว้ในร้านสะดวกซื้อ จำนวน 2 จุด ในบริเวณที่มีลูกค้าเดินผ่านมากที่สุด โดยระบบจะทำงานแบบอัตโนมัติ เมื่อลูกค้าเดินผ่านบริเวณที่ติดตั้งเซ็นเซอร์  และจะทำการออกอากาศสปอตโฆษณาทันที  ทำให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการรับรู้ได้ว่าภายในร้านมีโปรโมชั่น หรือไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใดๆ ที่น่าสนใจที่ทางร้านต้องการแจ้งให้ทราบ   

“ความน่าเชื่อถือของระบบ Radio Plus ยังเสริมด้วยการมีระบบการตรวจนับจำนวนลูกค้าได้อย่างชัดเจน (Trigger)  ทำให้สามารถรายงานผลที่แม่นยำแก่ผู้ซื้อโฆษณาได้  รวมทั้งยืนยันได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาภายในร้านจะได้ยินสปอตโฆษณา และส่งผลต่อการกระตุ้นการซื้อสินค้าได้เพิ่มมากขึ้น  โดยจะมีจำนวนสปอตที่จะทำการออกอากาศให้ลูกค้าภายในร้านได้ยินไม่ต่ำกว่า 1  ล้านครั้งต่อเดือน  ขณะที่ยอดซื้อโดยเฉลี่ยก็จะสูงขึ้นประมาณ 10 บาทต่อบิล”  

จุดเด่นและความแตกต่างของ Radio Plus ยังอยู่ที่ความยืดหยุ่น สามารถทำโปรโมชั่นได้อย่าง Real Time เพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมทั้งสามารถทำตลาดแบบ Individual Location Based เพื่อให้เหมะสมกับสภาพแวดล้อมที่แต่ละสาขาตั้งอยู่  โดยขณะนี้ได้ทำการติดตั้งระบบในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ที่เป็น hi – traffic  2พันสาขา  พร้อมมีแผนเพิ่มการติดตั้งเพิ่มให้ครบ 4 พันสาขา โดยตามแผนจะเริ่มขยายในปีหน้า ส่วนในซูเปอร์สโตร์ จะเพิ่มเติมแบรนด์ใหม่อีกราว 2-3 แบรนด์   

 

ความสำเร็จของระบบ  Radio Plus ยังเข้ามาช่วยแก้ไข Pain Point ของเน็กซ์ ในช่วงตลอดระยะเวลา  4-5 ปีที่ผ่านมา จากคำถามของลูกค้าที่ต้องการซื้อสื่อโฆษณากับทางบริษัทว่า  การซื้อสปอตภายในสโตร์จะทำให้ลูกค้าจะได้ยินจริงหรือ?  ได้ยินแล้วอย่างไรต่อ?   หรือแม้แต่จะช่วยกระตุ้นการซื้อของลูกค้าได้อย่างไร?      

“ระบบสามารถตอบคำถามต่างๆ  ได้อย่างครบถ้วน  จากการมีระบบตรวจนับคนเข้าร้าน  การวางระบบเซ็นเซอร์เพื่อให้สปอตทำงานเวลาลูกค้าเดินผ่าน  การประเมินยอดขายในสาขาหลังจากติดตั้งระบบ  รวมทั้งการติดตาม Shopping Journey ของลูกค้า ทำให้สามารถทราบประสิทธิภาพในการทำงานของ Radio Plus แบบที่สามารถจับต้องได้  มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้  และถือเป็นสิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้งในธุรกิจสื่อของไทยและทั่วโลก ทำให้เป็นโอกาสที่ดีของเน็กซ์ ในการใช้ประเทศไทยเป็นต้นแบบ  เพื่อนำโมเดลที่พัฒนาขึ้นไปนำเสนอให้กับตลาดต่างประเทศ  โดยเฉพาะในตลาดที่มีร้านสะดวกซื้อจำนวนมาก เช่น   จีน หรือออสเตรเลีย เป็นต้น”     

ล่าสุด กับอีกหนึ่งบทพิสูจน์ความสำเร็จของ Radio Plus เมื่อเน็กซ์  ในฐานะเจ้าของสิทธิบัตรระบบ Radio Plus  สามารถคว้ารางวัล สุดยอดนวัตกรรมในโครงการ In-store Radio สาขารางวัล โครงการนวัตกรรม (Innovation Project) ประจำปี 2017 จากโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2017 ที่มอบให้เพื่อยกย่องและสนับสนุนองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้และพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ    

“รางวัลสุดยอดนวัตกรรมที่ Radio Plus ได้รับนี้ ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานในการบริหารจัดการเทคโนโลยีของสื่อให้สูงขึ้นไปอีกหนึ่งระดับ  และเป็นการยกระดับธุรกิจ In-store Radio ให้ได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อที่ทรงพลัง และมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้า รวมทั้งยังเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจของเน็กซ์ให้สามารถเติบโตในตลาดใหม่ โดยเฉพาะในต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีการพัฒนาสื่อในรูปแบบนี้   ทำให้เราสามารถสร้างโมเดลเพื่อเป็นต้นแบบให้ต่างประเทศมาเรียนรู้ และเป็นโอกาสในการสร้างการเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดได้ในอนาคต”  

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.