กสิกรไทย & KBZ Bank ออกบัตรโอนเงินกลับเมียนมาร์แห่งแรกในไทย

May 19, 2017 U.Jirapan

นับเป็นการจับมือกับธนาคารใหญ่อันดับ 1 ของเมียนมาร์ร์ เพื่อให้ชาวเมียนมาร์ร์ 4  ล้านคนในไทย โอนเงินกลับประเทศสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มั่นใจได้รับเงินเต็มจำนวนแน่นอน สนับสนุนนโยบายภาครัฐว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานของทั้งสองประเทศ

ศีลวัต สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า เมื่อลูกค้าสมัครบัตรโอนเงินไทย-เมียนมาร์แล้วนำบัตรมาสแกนเพื่อทำรายการโอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศกว่า 9,000 ตู้ โดยสามารถโอนเงินได้สูงสุดวันละ 100,000 บาทต่อหนึ่งบัญชี รับโอนปลายทางสามารถรับเป็นเงินจ๊าดได้ภายใน 1 วัน ที่ Kanbawza Bank ทุกสาขาในเมียนมาร์กว่า 400 สาขา หรือเบิกเงินสดจากตู้เอทีเอ็มกว่า 800 ตู้ โดยลูกค้าที่ทำธุรกรรมโอนเงินไปเมียนมาร์ตั้งแต่วันนี้ถึง  15 พฤศจิกายน 2560 จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง หลังจากนั้นธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการโอน 200 บาทต่อรายการ

ลูกค้าผู้สนใจสามารถสมัครใช้บริการได้ที่ ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา โดยเฉพาะ 25 สาขา ในพื้นที่ที่มีชาวเมียนมาร์จำนวนมาก ลูกค้าสามารถรับบัตรโอนเงินไทย-เมียนมาร์ได้ทันที เช่น สาขาบางบอน ถนนพระรามที่ 2 ยานนาวา เซ็นทรัล พระรามที่ 2 เดอะมอลล์ บางกะปิ และสาขาในจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี นครปฐม เพชรบุรี ตาก สงขลา เชียงรายชลบุรี

การออกบัตรโอนเงินไทย-เมียนมาร์ นับเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่ออกบัตรที่ลักษณะพิเศษที่ให้ทำธุรกรรมโอนเงินไปที่ประเทศเมียนมาร์โดยตรงผ่านเครื่องเอทีเอ็มโดยการสแกนบาร์โค้ดบนบัตรเท่านั้น และธนาคารจะพัฒนาบริการดังกล่าวให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในช่องทางที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามยุทธศาสตร์ของธนาคารในการที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของระบบชำระเงินในกลุ่มประเทศ CLMV  

ปัจจุบัน แรงงานชาวเมียนมาร์ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยมีอยู่กว่า 4 ล้านคน ซึ่งชาวเมียนมาร์ส่วนใหญ่โอนเงินกลับประเทศผ่านช่องทางที่มิใช่สถาบันการเงิน โดยพึ่งพาคนกลางนำเงินไปมอบให้กับทางญาติโดยตรง  เนื่องจากมีความเคยชินและง่ายต่อการเข้าถึง ซึ่งเสี่ยงที่ปลายทางจะไม่ได้รับเงิน หรือรับไม่เต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้  บริการนี้ถือเป็นอีกหนึ่งบริการของธนาคารเพื่อมุ่งสู่การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาคใน  AEC+3

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.