8,515
VIEWS

สับปะรดจากใจ เชื่อมโยงกิจกรรมเพื่อสังคมแบบครอบคลุม กับการสร้าง Happy Supply Chain ของ ฟู้ดแพชชั่น

Jul 13, 2018 S.Worapol

หลายครั้งที่เราเห็นแบรนด์พยายามสร้างกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อบอกกับลูกค้าว่าแบรนด์เป็นคนดีในมุมไหนอย่างไร

แต่บางครั้งเราก็เห็นว่าบางกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ได้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนหลักขององค์กร เพราะนั่นอาจเป็นเพียง CSR ที่ถูกคิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์กิจกรรมการตลาดบางอย่างเท่านั้น มิได้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์องค์กร

แต่วันนี้กิจกรรมเพื่อสังคมถูกยกระดับขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายองค์กร เพราะฉะนั้นการคิดแต่ละกิจกรรมต้องเป็นฟันเฟืองที่พร้อมจะขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน

วันนี้เป็นการยกกรณีศึกษาในการวางนโยบายด้านกิจกรรมเพื่อสังคมของ บาร์บีคิว พลาซ่า ที่พยายามเชื่อมโยงแนวคิดดังกล่าวกับทิศทางของฟู้ดแพชชั่น ทั้งหมดถูกคิดและทำอยู่บนชุดความคิดเดียวกัน ทำให้ภาพที่ออกมามีความชัดเจนมากขึ้น

ชาตยา สุพรรณพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด ได้อธิบายถึง แนวความคิดหลักขององค์กร ต่อการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ว่า “ฟู้ดแพชชั่น เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร มีแบรนด์ในเครือที่เป็นที่รู้จักก็คือ บาร์บีคิวพลาซ่า มี vision ในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน ก็คือ การดูแลผู้คนให้มีความสุขโดยมีมื้ออาหารเป็นสื่อกลาง โดยเราเชื่อว่าวงจรแห่งความสุขของเราเริ่มต้นที่พนักงาน เมื่อพนักงานมีความสุข ก็จะส่งต่อความสุขไปสู่ลูกค้า และเมื่อลูกค้ามีความสุข ก็จะกลับมาใช้บริการที่ร้าน ทำให้ธุรกิจของเราแข็งแรงและเติบโตอยู่ได้อย่างยั่งยืน”

สำหรับการสร้างความสุข ในความเชื่อของ ฟู้ดแพชชั่นนั้น ครอบคลุมไปถึงความสุขของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ไม่ว่าจะเป็น ครอบครัวพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ซัพพลายเออร์ ผู้ถือหุ้น ที่จะส่งต่อกันเป็นวงจรที่สมบูรณ์ถ้าเริ่มต้นจากต้นน้ำ จนถึงปลายน้ำ จึงเกิดเป็นแนวทางหรือนโยบายสำคัญในเรื่อง Happy Supply Chain หรือ ห่วงโซ่อาหารแห่งความสุข

เรามีแนวทางในการปฎิบัติที่เป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความสุขให้แก่ทุกภาคส่วนในวงจร เริ่มจากต้นน้ำ หมายถึงเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ ซึ่งเราได้เข้าไปช่วยประกันราคา วางแผนการปลูกผักบางประเภท เช่น กะหล่ำปลี ให้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผักปลอดภัยแปลงใหญ่ จ.ตาก และ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดภัยบ้านศรีทอง จ.เพชบูรณ์ รวมไปถึงเข้าไปช่วยสร้าง ผลักดันและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของกะหล่ำปลีให้แก่เกษตรกร ให้ได้ถึงในระดับ Gross Agriculture Practice (GAP) เพื่อให้ลูกค้า ซึ่งเป็นปลายน้ำ ได้รับประทานกะหล่ำปลีที่มีความปลอดภัย เกษตรกรก็มีความสุข เป็นต้น”

และนี่ก็คือจุดเชื่อมโยงระหว่างนโยบายการขับเคลื่อนขององค์กร กับกิจกรรมเพื่อสังคมในแต่ละมุมที่เกิดขึ้นของฟู้ดแพชชั่น การยื่นมือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดในประเทศที่กำลังประสบปัญหาสับปะรดล้นตลาดและราคาตกต่ำ ด้วยการซื้อสับปะรดจากเกษตรกรในจังหวัดเชียงรายจำนวน 10,000 กิโลกรัม และนำไปเสิร์ฟให้ลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้รับประทานฟรี จึงไม่ใช่แค่กิจกรรมเพื่อสังคมแบบทั่วไป แต่เป็นกิจกรรมที่ถูกคิดภายใต้กลยุทธ์การขับเคลื่อนขององค์กรที่มีความชัดเจน

 

“สำหรับการที่ฟู้ดแพชชั่น เข้าไปช่วยซื้อสับปะรดจากเกษตรกรที่จังหวัดเชียงราย ที่กำลังประสบปัญหาสับปะรดล้นตลาดและราคาตกต่ำ แล้วนำมาเสิร์ฟให้ลูกค้าที่ร้านบาร์บีคิวพลาซ่าได้รับประทานฟรีนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือส่วนต้นน้ำในเบื้องต้นแบบเร่งด่วน ที่สอดคล้องกับนโยบายด้าน Happy Supply Chain ของเรา

และในอนาคตนโยบายเรื่อง Happy Supply Chain จะมองเห็นชัดเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ของฟู้ดแพชชั่นมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายวงความสุขเพื่อครอบคลุมคนต้นน้ำให้ได้มากขึ้นเรื่อยๆ บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่าถ้าคนต้นน้ำมีความสุข คนปลายน้ำอย่างลูกค้าก็จะมีความสุขกับการบริโภคอาหารที่ร้านของเราไปด้วยเช่นกัน เกิดเป็น ห่วงโซ่อาหารแห่งความสุขที่ยั่งยืน”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort